CO2OL Bricks – Arhitektoniskā mantojuma saglabāšana ilgtspējīgas pilsētas attīstības nodrošināšanai

Mērķis

Rast risinājumu vēsturisku ķieģeļu fasāžu ēku ārējā veidola saglabāšanai, paaugstinot ēku energoefektivitātes rādītājus un pielietot šo tehnoloģiju vienas pašvaldības īpašumā esošās ķieģeļu fasādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšanā (pilotprojekta realizācijā).

Projekta aktivitātes

  • Ķieģeļu ēku Rīgā komplekss apsekojumus, lai sagatavotu pārskatu par ķieģeļu arhitektūru Rīgā līdz 20 gs. 40ajiem gadiem (ēku skaits, atrašanās vieta, celtniecības gads, izmantošanas veids, stāvoklis u.c.), ko izmantot projekta turpmāko aktivitāšu ieviešanā, kā arī varētu tikt sagatavots Rīgas ķieģeļu arhitektūras tūrisma buklets;
  • Izlases kārtībā veikt atlasītajām ēkām energoefektivitātes auditus;
  • Sadarbojoties ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU) izstrādāt Latvijas klimatiskajiem apstākļiem atbilstošu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas metodi, saglabājot ēkas vēsturisko (ķieģeļu) veidolu; , kas arī varētu būt viens no projekta sadarbības partneriem, izstrādāt metodiku, kas ļautu arhitektoniskā mantojuma vēsturisko veidolu saglabāt atbilstoši Latvijas klimatiskajiem apstākļiem;
  • Veikt vienas pašvaldības īpašumā esošas ēkas renovāciju – energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, saglabājot ēkas vēsturisko (ķieģeļu arhitektūras) veidolu, veicinot ēkas iekļaušanos pilsētvidē;
  • Sagatavot un izdot labās prakses rokasgrāmatu par izstrādāto metodoloģiju tās tālākai praktiskai pielietošanai Latvijā.
Projekta apraksts – Lejupielādēt

Maskavas iela 8 (pilotprojekts) – Lejupielādēt

Izpildes termiņi

2011.gada 1.janvāris – 2013.gada 31.decembris

Finansējuma avoti

Kopējais projekta finansējums: EUR 4 980 051,34
Fonda finansējums Rīgas projekta sadaļā: EUR 265 674,30
Rīgas domes līdzfinansējums: EUR 46 883,70

Kontaktinformācija

Armands Rabovičs
Tālrunis: +371 67 105 565
E-pasts: armands.rabovics@riga.lv

Jums var interesēt arī

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts