Darba prakšu vietu izveide jauniešiem bezdarbniekiem ar augstāko izglītību Rīgas domes struktūrvienībās

Vispārējais mērķis

Uzlabot līdz 25 g.v. bezdarbnieku konkurētspēju darba tirgū un veicināt to iesaistīšanos darba tirgū Rīgā.

Specifiskie mērķi

  • Radīt 10 projektu speciālistu prakses vietas līdz 25 g.v. bezdarbniekiem, kuriem ir iegūta augstākā izglītība, taču nav praktiskā darba pieredzes vai tā ir mazāka par 1 gadu, lai sekmīgi iekļautos darba tirgū Rīgā.
  • Izveidot 20 jaunas darba vietas Rīgas domes struktūrvienībās minētajai mērķa grupai.
  • Nodrošināt grupas un individuālu psihoterapeitisko konsultēšanu mērķa grupai, lai likvidētu vai mazinātu tās psiholoģiskās problēmas, kas bloķē jauniešiem iespējas realizēt savu profesionālo potenciālu un sekmīgi iekļauties darba tirgū.

Projekta aktivitātes

  • Darba un prakses procesa norises organizēšana.
  • Psihoterapeitisko konsultāciju nodrošināšana.
  • Projekta administrēšana.

Projekta rezultāti

  • Tika radītas 10 projektu speciālistu prakses vietas, nodrošinot 42 bezdarbniekiem praktizēšanās iespējas Rīgas domes struktūrvienībās;
  • Tika nodrošinātas psihoterapeitiskās konsultācijas 42 bezdarbniekiem;
  • Tiks nodrošināts pastāvīgs darbs 9 praksi sekmīgi izgājušajiem bezdarbniekiem Rīgas domes struktūrvienībās pēc prakses beigām.

Izpildes termiņi

2005.gada 1.septembris – 2008.gada 30.jūnijs

Finansējums

Eiropas Sociālais fonds – EUR 393 207,78
Rīgas domes līdzfinansējums – EUR 8 437,63

Kontaktinformācija

Amanda Saleniece
Tālrunis: +371 67 105 515
E-pasts: amanda.saleniece@riga.lv

Jums var interesēt arī

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts