Rīgas Centrāltirgus kvartāla degradētās teritorijas revitalizācija 1.kārta

Foto:https://www.liveriga.com/lv/1597

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir attīstīt un revitalizēt Rīgas Centrāltirgus degradēto teritoriju atbilstoši Rīgas pilsētas attīstības plānošanas dokumentiem un attiecīgās priekšpilsētas vides attīstības prioritātēm

 

Problēmas apraksts:

Rīgas Centrāltirgus atrodas Rīgā, Latgales priekšpilsētā, teritorijā starp Maskavas ielu, Turgeņeva ielu, Prāgas ielu, Gaiziņa ielu, Gogoļa ielu un Centrāltirgus ielu. Teritorija ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” daļa, kā arī atrodas UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Rīgas vēsturiskais centra teritorijā un ir pašvaldības īpašumā.
Saskaņā ar Kultūras ministrijas 29.10.1998. rīkojumu Nr.128 „Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts” Centrāltirgus paviljonu ansamblis Nēģu ielā 7, Rīgā, ir valsts nozīmes kultūras piemineklis.
Rīgas Centrāltirgu dienā apmeklē vidēji 80-100 tūkst. iedzīvotāju, vidēji apmeklējuma reizē tērējot aptuveni 8-14 eiro. Apmeklētāju norādītās tirgus priekšrocības ir zemāka cena, lielāka izvēle un svaigi produkti. Starp tirgus būtiskiem trūkumiem minēta nesakārtota vide un produktu izvietojums, autotransporta stāvvietu trūkums un kriminogēna vide. Papildus pie problēmām var minēt elektroinstalāciju atrašanos riska stāvoklī (energoaudita slēdziens), esošās ugunsdrošības signalizācija neatbilst spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, paviljonos nedarbojas apkures un kondicionēšanas sistēmas, praktiski neiespējami nodrošināt laika apstākļiem atbilstošu temperatūras režīmu, Centrāltirgus ārtelpai un pazemes telpām steidzami nepieciešami pārbūves un labiekārtošanas darbi, inženierkomunikācijas ir sliktā stāvoklī – novecojušas, nepilda nepieciešamās funkcijas.
Ņemot vērā gan objekta funkcionālo un vēsturisko nozīmi, gan esošo situāciju (problēmas), ir nepieciešams uzsākt objekta pārbūvi.

 

Projekta aktivitātes:

 1. Būvprojekta izstrāde.
 2. Būvniecība, kas ietver:
   1. 2.1. Rīgas Centrāltirgus teritorijas kanālmalas pārbūvi no Maskavas ielas līdz Prāgas ielai un no Prāgas ielas uz Gogoļa ielas pusi;
   1. 2.2. Rīgas Centrāltirgus Zivju, Sakņu, Gastronomijas, Piena un Gaļas paviljonu pagrabstāvu un savienojošo tuneļu vienkāršota atjaunošana (Pazemes pilsētas atjaunošana);
   2.3. Centrāltirgus ielas brauktuves un ietves seguma nomaiņu no Prāgas ielas uz Maskavas un Gogoļa ielas pusi.
 3. Autoruzraudzība.
 4. Būvuzraudzība.
 5. Publicitātes pasākumi.

 

Izpildes termiņi:

2016.gada janvāris līdz 2020.gada augusts.

 

Projekta finansējums:

Paredzēts Rīgas pilsētas līdzfinansējums un ERAF finansējums.

 

Kontaktinformācija:

Jana Grīnhofa, projekta „Rīgas Centrāltirgus kvartāla degradētās teritorijas revitalizācija 1.kārta” vadītāja
Tālrunis: +371 67105902
E-pasts: jana.grinhofa@riga.lv

Projekta jaunumi

Jums var interesēt arī

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts