Rīgas domes kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības struktūrfondu jautājumos

Mērķis

Projekta mērķis ir nodrošināt Rīgas domes darbinieku zināšanu kapacitātes paaugstināšanu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu izstrādes un ieviešanas procesā.

Projekta aktivitātes

  • Rīgas pašvaldības vajadzību un iespēju izpēte un 20 Rīgas domes darbinieku kapacitātes paaugstināšana projektu izstrādes un ieviešanas jautājumos;
  • Rīgas domes projektu rokasgrāmatas izstrāde, sniedzot praktisku atbalstu un konsultācijas projektu sagatavošanā un ar to saistītos procesos;
  • Viena projekta pieteikuma sagatavošana;
  • Apmācības 140 cilvēku lielai Rīgas pašvaldības darbinieku grupai, kuru kompetencē ir Eiropas Savienības struktūrfondu projektu jautājumi;
  • Noslēguma seminārs un projekta rezultātu izvērtēšana.

Projekta rezultāti

  • Veikts pētījums par Rīgas pašvaldības vajadzībām un iespējām;
  • Izstrādāts, iespiests un izplatīts metodiskais materiāls Rīgas domes Projektu rokasgrāmata;
  • Apmācīti 175 Rīgas domes darbinieki, kuru kompetencē ir Eiropas Savienības struktūrfondu jautājumi;
  • Sagatavots viens projekta pieteikums;
  • Izvērtēti projekta rezultāti.

Izpildes termiņi

2010.gada 6.septembris – 2011.gada 5.maijs

Finansējums

Eiropas Sociālais fonds – EUR 20 467,29

Kontaktinformācija

Ilona Šmite
Tālrunis: +371 67 105 542
E-pasts: ilona.smite@riga.lv

Jums var interesēt arī

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts