Rīgas drosmes grants

Mērķis

Rīgas pilsētas pašvaldība ir izveidojusi jaunu atbalsta instrumentu agrīnā stadijā esošām biznesa idejām. Granta izlietojumu administrēs Rīgā esošie augstskolu biznesa inkubatori – Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Ekonomikas kultūras augstskolas, Banku augstskolas, RISEBA un Turības. Granta saņēmēji sadarbībā ar biznesa inkubatora mentoriem attīstīs savu biznesa ideju, izlietojot piešķirto finansējumu.

Projekta aktivitātes

  • Grantam drīkstēs pieteikties dalībnieki, kuri ir sasnieguši 18 gadu vecumu un būs izturējuši konkursa “Ideju kauss” 1. Kārtu.
  • Dalībnieki, kuri pretendēs uz Granta saņemšanu, savas biznesa idejas prezentēs klātienē Rīgas biznesa inkubatoru pārstāvjiem.
  • Inkubatoru pārstāvji vērtēs ideju prezentācijas un ar ideju autoriem vienosies par gudru granta izlietojumu tālākai biznesa idejas attīstībai.

Izpildes termiņi

  • Līdz 7.septembrim norisinās pieteikšanās konkursam “Ideju kauss” mājaslapā www.idejukauss.lv. Interesenti ir aicināti aizpildīt un elektroniski iesniegt pieteikuma anketu, kurā sniedz informāciju par biznesa ideju. 18. septembrī dalībnieki uzzinās, vai viņi ir izturējuši 1. atlases kārtu.
  • Katru sestdienu, no 29.septembra līdz 3.novembrim, norisināsies klātienes apmācības, kuru laikā dalībnieki attīstīs un pilnveidos savas biznesa idejas.
  • Līdz 8.novembrim tiks pieņemti pieteikumi (kā arī biznesa ideju prezentācija) Rīgas drosmes grants saņemšanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (Amatu ielā 4).
  • 15.-16. novembrī norisināsies klātienes prezentācijas Rīgas biznesa inkubatoru pārstāvjiem.
  • Un jau 6.decembrī tiks paziņoti 25 Rīgas drosmes grants laureāti.

Finansējums

Rīgas drosmes grants ir gudra nauda biznesa idejas attīstībai – 2000 euro un Rīgas biznesa inkubatora mentora pakalpojumi. To saņems 25 dalībnieki, kas ar savu biznesa ideju piedalās LIAA organizētajā biznesa ideju konkursā “Ideju kauss”.
2018. gadā pieejamais finansējums ir 50 000 euro.

Jums var interesēt arī

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts