Sciencelink – Zinātnes saite. Inovācijas ekonomikas attīstībai un uzņēmējdarbības atbalstam Baltijas jūras reģionā

Mērķis

Izveidot konsultāciju un kontaktpunktu tīklu Baltijas jūras reģionā, lai nodrošinātu ērtu pieejamību informācijai par iespējām, ko piedāvā esošie liela mēroga pētniecības infrastruktūras centri (piemēram, Valsts elektromagnētiskā starojuma pētniecības programmas centrs (Polijā), ESS (Lundā) un Eiropas XFEL (Hamburgā)) Baltijas jūras reģionā.

Projekta aktivitātes

  • Informatīvo pasākumu, konsultāciju un apmācību nodrošināšana potenciālajiem pētniecības infrastruktūras izmantotājiem Latvijā;
  • Reģionālo vajadzību apzināšana un risinājumu meklēšana;
  • Pētniecības infrastruktūras Vācijā un Zviedrijā pieejamības / piekļuves nodrošināšana Latvijas pārstāvjiem;
  • Pilotaktivitāšu izstrāde un ieviešana;
  • Kontaktpunktu darbības nodrošināšana;
  • Informācijas un pieredzes apmaiņa Baltijas Jūras reģionā.

Izpildes termiņi

2012.gada 1.janvāris – 2014.gada 3.jūlijs

Finansējuma avoti

Kopējais projekta finansējums: EUR 3 932 433
Fonda finansējums Rīgas projekta sadaļā: EUR 42 250
Rīgas dome līdzfinansējums: EUR 7 500

Kontaktinformācija

Armands Rabovičs
Tālrunis: +371 67 105 565
E-pasts: armands.rabovics@riga.lv

Jums var interesēt arī

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts