Rīgas reģiona Projektu vadības sistēma ir nozīmīgs Rīgas domes projektu vadības instruments, kas nodrošina pilnīgu Rīgas domes iestāžu projektu pārvaldību no projektu ideju identificēšanas, projektu stratēģiskai plānošanai līdz ieviešanai un kontrolei.

Sistēmas viens no galvenajiem uzdevumiem ir nodrošināt viegli lietojamu, visiem pieejamu un pārskatāmu sistēmu Rīgas domes projektu pārvaldīšanā. Rīgas projektu vadības sistēma nodrošina arī visas ar projekta ieviešanu saistītās funkcijas, sākot ar informācijas uzglabāšanu par visām projekta aktivitātēm, līdz iespējai sekot finanšu resursu izlietojumam un finanšu dokumentu saglabāšanai skanētā veidā. Šī informācijas pieejamība veicina Rīgas domes iestādēs ieviešanā esošo projektu pārvaldību un pārskatāmību pašvaldības amatpersonām un citām ieinteresētajām organizācijām. Rīgas projektu vadības sistēma ir publiski pieejama ineteresentiem.

  • 2013. gada 23.aprīļa Rīgas domes Iekšējie noteikumi Nr.25 “Projektu izskatīšanas un ieviešanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā” –  Lejupielādēt
  • Piekļuves tiesību piešķiršanas veidlapa –  Lejupielādēt

IENĀKT PROJEKTU VADĪBAS SISTĒMĀ

Problēmu, neskaidrību, kā arī ieteikumu gadījumā lūdzu griezties pie Kārļa Šenberga (tel. 67105498).

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts