Nodaļa 4.1. – Rīgas galvenie interešu un sadarbības virzieni starptautiskā kontekstā – Lejupielādēt

Nodaļa 4.3. – Rīgas aglomerācija – Lejupielādēt

Nodaļa 4.3. – Rīgas un pierīgas perspektīvā dabas teritoriju un ceļu struktūra – Lejupielādēt

Nodaļa 4.3. – Rīgas un kaimiņu pašvaldību kopīgo plānošanas interešu teritorijas – Lejupielādēt

Nodaļa 5.1. – Perspektīvā plānojuma struktūra – Lejupielādēt

Nodaļa 5.2. – Rīgas vēsturiskās muižiņas – Lejupielādēt

Nodaļa 6.1. – Dabas un apstādījumu teritoriju struktūra – Lejupielādēt

Nodaļa 6.1. – Kopējās dabas un apstādījumu teritoriju platības uz iedzīvotāju skaitu – Lejupielādēt

Nodaļa 6.1. – Dabas un apstādījumu teritorijas un apbūvētās platības – Lejupielādēt

Nodaļa 6.1. – Publiskās dabas un apstādījumu teritorijas uz iedzīvotāju skaitu – Lejupielādēt

Nodaļa 6.1. – Bioloģiskās daudzveidības vērtības – Lejupielādēt

Nodaļa 6.1. – Ģimenes dārziņu teritorijas – Lejupielādēt

Nodaļa 6.1. – Teritorijas ar augstu gruntsūdens līmeni – Lejupielādēt

Nodaļa 6.1. – Meliorācijas sistēmas sateces baseini – Lejupielādēt

Nodaļa 6.1. – Meža parki – Lejupielādēt

Nodaļa 6.1. – Publisko apstādījumu pieejamība – Lejupielādēt

Nodaļa 6.2.1. – NO2 piesārņojums – Lejupielādēt

Nodaļa 6.2.1. – CO piesārņojums – Lejupielādēt

Nodaļa 6.2.1. – Rīgas centra aerācijas priekšlikumi – Lejupielādēt

Nodaļa 6.2.2. Piesārņotās vietas un degradētās teritorijas – Lejupielādēt

Nodaļa 6.3. – Dabas un rūpnieciskie riski – Lejupielādēt

Nodaļa 7.2. – Ostas robežas izmaiņas – Lejupielādēt

Nodaļa 8.3. – Rīgas pilsētas apkaimes – Lejupielādēt

Nodaļa 9.2.2. – Rīgas ielu tīkla struktūras attīstības koncepcija – Lejupielādēt

Nodaļa 9.2.3. – Transporta infrastruktūras attīstības shēma – Lejupielādēt

Nodaļa 9.4. – Veloceliņu tīkls – Lejupielādēt

Nodaļa 9.5. – Sabiedriskā transporta un autonovietņu attīstības shēma – Lejupielādēt

Nodaļa 10.1. – Izglītības iestādes – Lejupielādēt

Nodaļa 10.2. – Kultūras iestādes – Lejupielādēt

Nodaļa 10.2. – Kultūras iestādes (pilsētas centrs) – Lejupielādēt

Nodaļa 10.3. – Sociālās aprūpes iestādes – Lejupielādēt

Nodaļa 10.4. – Veselības aprūpes iestādes – Lejupielādēt

Nodaļa 10.5. – Sporta būves – Lejupielādēt

Nodaļa 10.6. – Publiski pieejamās krastmalas un to izmantošana – Lejupielādēt

Nodaļa 11.1. – Teritorijas nodrošinājums ar ūdensapgādi – Lejupielādēt

Nodaļa 11.2. – Teritorijas nodrošinājums ar kanalizāciju – Lejupielādēt

Nodaļa 11.2. – Teritorijas nodrošinājums ar lietus ūdens kanalizāciju – Lejupielādēt

Nodaļa 11.3. – Teritorijas nodrošinājums ar siltumapgādi – Lejupielādēt

Nodaļa 11.4. – Teritorijas nodrošinājums ar elektroapgādi – Lejupielādēt

Nodaļa 11.5. – Teritorijas nodrošinājums ar gāzes apgādi – Lejupielādēt

Nodaļa 11.5. – Komunālās saimniecības objekti – Lejupielādēt

Nodaļa 11.6. – Elektronisko sakaru shēma – Lejupielādēt

Nodaļa 12. – Rīgas pilsētas robeža – Lejupielādēt

 

 

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts