Pētījuma veikšanaNosaukumsPētījuma veicējsLejupielādēt
2005Transporta infrastruktūras esošās situācijas raksturojumsSIA „Imink”
2005Perspektīvā transporta shēmaSIA „Imink”
2004Rīgas attīstības plāna (1995 - 2005) realizācijas izvērtējumsArh. Andris Roze
2004Nekustamā īpašuma tirgus attīstības procesi un to ietekme uz Rīgas teritoriālo attīstībuNira fonds
2004Iedzīvotāju mājokļu apstākļi, pieprasījums pēc mājokļiem un teritorijām to attīstībaiSIA „Tursons”
2004Degradēto teritoriju izpēte Rīgas pilsētāSIA „Grupa 93”
2004Metodoloģiskie norādījumi Rīgas aglomerācijas robežu noteikšanaiLU Cilvēka ģeogrāfijas katedra
2004Sociālās infrastruktūras esošā stāvokļa izvērtējumsSIA „Grupa 93”
2004Rīgas pilsētas attīstības perspektīvas starptautiskā kontekstāSIA “Projektu centrs”
2004Rīgas telpiskās kompozīcijas attīstībaArh. Andris Roze
2004Ātrais pašvaldību datu auditsPasaules Banka
SIA "Reģionālo Studiju Centrs"
2004Rīgas stipro pušu, vājo vietu, iespēju un draudu izvērtējumsRD, SIA "Reģionālo Studiju Centrs"
2004Starptautiskā un nacionālā līmeņa, Rīgas reģiona un Rīgas rajona plānošanas dokumentu izvērtējumsRīgas domes Pilsētas attīstības departaments
2003Esošās situācijas izpēte RīgāSIA “Reģionālie projekti”
2003Vispārējā Rīgas ekonomiskā attīstībaSIA „Konsorts”
2003Demogrāfiskā situācija un attīstības prognozesLZA Ekonomikas institūts
2002Zemes izmantošanas vadlīnijas Rīgas attīstības plānam 2006. - 2018.gadamArh. Edgara Bērziņa birojs
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts