• 1Rīgas ilgtermiņa attīstība stratēģija līdz 2025.gadam – Lejupielādēt
 • 2Rīgas attīstības programma 2006.-2012.gadam – Lejupielādēt
 • 3Rīgas teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam

  3.1. Paskaidrojuma raksts:
  Paskaidrojuma raksta tekstuālā daļa – Lejupielādēt
  Paskaidrojuma rakstā ietvertās kartes un kartoshēmas – Skatīt šeit

  3.2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi – Lejupielādēt

  3.3. Spēkā esošie detāplānojumi

  3.3.1. Ķīpsalas detālplānojums:
  Paskaidrojuma raksts – Lejupielādēt
  Aizsargjoslu shēma – Lejupielādēt
  Teritorijas zonējums – Lejupielādēt
  Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi – Lejupielādēt

  3.3.2. Dienvidu tilta trases posmā no Daugavas līdz Vienības gatvei detālplānojums
  Paskaidrojuma raksts – Lejupielādēt
  Apbūves noteikumi – Lejupielādēt
  Atļautā izmantošana – Lejupielādēt

  3.3.3. Mārupītei piegulošās teritorijas detālplānojums
  Paskaidrojuma raksts – Lejupielādēt
  Apbūves noteikumi – Lejupielādēt
  Atļautā izmantošana – Lejupielādēt

  3.3.4. Zunda kanālam piegulošās teritorijas detālplānojums:
  Paskaidrojuma raksts – Lejupielādēt
  Apbūves noteikumi – Lejupielādēt
  Atļautā izmantošana – Lejupielādēt

  3.3.5. Teritorijas starp Spulgas ielu, Graudu ielu, Valdeķu ielu un projektēto ielu detālplānojums
  Paskaidrojuma raksts – Lejupielādēt
  Apbūves noteikumi – Lejupielādēt
  Atļautā izmantošana – Lejupielādēt

  3.3.6. Lucavsalas daļas (teritorijā starp Salu tiltu, Mazo Daugavu, Lucavsalas ielu un projektēto ielu) detālplānojums
  Paskaidrojuma raksts – Lejupielādēt
  Apbūves noteikumi – Lejupielādēt
  Atļautā izmantošana – Lejupielādēt

  3.3.7. Teritorijas starp Ezermalas ielu un Annas Sakses ielu detālplānojums
  Paskaidrojuma raksts – Lejupielādēt
  Apbūves noteikumi – Lejupielādēt
  Atļautā izmantošana – Lejupielādēt

  3.3.8. Bikstu ielai un Kaplavas ielai piegulošās teritorijas detālplānojums
  Paskaidrojuma raksts – Lejupielādēt
  Apbūves noteikumi – Lejupielādēt
  Atļautā izmantošana – Lejupielādēt

  3.4. Grafiskā daļa

  3.4.1. Teritorijas esošā izmantošana M 1:10 000 – Lejupielādēt

  3.4.2. Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu izmantošanas aprobežojumi M 1:10 000 – Lejupielādēt

  3.4.3. Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M 1:10 000 – Lejupielādēt

  3.4.4. Apbūves stāvu skaita plāns M 1:30 000 – Lejupielādēt

  3.4.5. Atļauto stāvu skaita karte pec Satversmes tiesas sprieduma – Lejupielādēt

 • 4Ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma vides pārskats Rīgas attīstības plānam 2006.-2018.gadam – Lejupielādēt
 • 5Vides pārraudzības Valsts biroja atzinums Nr.24 Par Vides pārskatu Rīgas pilsētas attīstības plānam (2006.-2018.) – Lejupielādēt
 • 6Informatīvs ziņojums par Rīgas attīstības plāna 2006. – 2018. gadam Vides pārskata norādījumu ievērošanu – Lejupielādēt
 • 7„Rīgas teritorijas plānojums 2006. -2018.gadam” apstiprināts ar Rīgas domes 20.12.2005. lēmumu Nr.749 „Par Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018.gadam apstiprināšanu” – Lejupielādēt

 

 

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts