• 1Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018.gadam grozījumu stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskats – Lejupielādēt
 • 2Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta kopsavilkums – Lejupielādēt

  Pielikumi:
  1. Pielikums – Lejupielādēt
  2. Pielikums – Lejupielādēt
  3. Pielikums – Lejupielādēt
  4.1. Pielikums – Lejupielādēt
  4.2. Pielikums – Lejupielādēt
  5. Pielikums – Lejupielādēt
  6. Pielikums – Lejupielādēt
  7. Pielikums – Lejupielādēt

 • 3Vides pārraudzības valsts biroja 02.06.2009. atzinums Nr.17 „Par Rīgas teritorijas plānojuma 2006. -2018.gadam grozījumu Vides pārskatu” – Lejupielādēt
 • 4Pilsētas attīstības departamenta 16.07.2009. izvērtējums par Vides pārraudzības valsts biroja 02.06.2009. atzinumā Nr.17 izteikto rekomendāciju integrēšanu Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018.gadam ar grozījumiem – Lejupielādēt
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts