• 1Ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu izstrādājot Rīgas teritorijas plānojumu 2006.-2018.gadam ar grozījumiem (16.07.2009., Pilsētas attīstības departaments) – Lejupielādēt
  • 2Pārskata tabula par Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam Grozījumu izstrādei institūciju izsniegtajiem nosacījumiem un Grozījumu 1.redakciju un galīgo redakciju saņemtajiem atzinumiem – Lejupielādēt
  • 3Ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem izstrādājot Rīgas teritorijas plānojumu 2006.-2018.gadam ar grozījumiem – Lejupielādēt
  • 4LR Reģionālās un pašvaldību lietu ministrijas 14.07.2009. atzinums par Rīgas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu galīgo redakciju – Lejupielādēt
  • 5Pilsētas attīstības departamenta 16.07.2009. izvērtējums par Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 14.07.2009. atzinumā Nr.7.1-06/8529/4896 „Par Rīgas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu galīgo redakciju” izteikto rekomendāciju integrēšanu Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018.gadam ar grozījumiem – Lejupielādēt
  • 6Rīgas domes 18.08.2009. lēmums Nr.166 „Par Rīgas teritorijas plānojuma 2006. -2018.gadam ar grozījumiem apstiprināšanu un pašvaldības saistošo noteikumu izdošanu” – Lejupielādēt
  • 7Informatīvs ziņojums par Rīgas teritorijas plānojumu 2006.-2018.gadam ar grozījumiem – Lejupielādēt
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts