Различные связанные с недвижимостью и строительством домашние странички

 

ID Nr.Iepirkuma priekšmetsPublicētsPieteikties līdzStatuss  Lēmums  
RD PAD 2014/52Ziņu aģentūru pakalpojumu iegāde 2015.gadamPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/51Ziņu aģentūru pakalpojumu iegāde 2015.gadamPārtraukts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/50Dalības organizēšana Starptautiskajā nekustamo īpašumu izstādē MIPIM - 2015Pabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/49Satiksmes modelēšana Āgenskalna tirgus laukuma rekonstrukcijaiPārtraukts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/48Lielformāta vizuālās identitātes stendu izgatavošana un uzstādīšanaPārtraukts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/47Lielformāta vizuālās identitātes stendu izgatavošana un uzstādīšanaPārtraukts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/46Lielformāta vizuālās identitātes stendu izgatavošana un uzstādīšanaPārtraukts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/45Topogrāfiskās uzmērīšanas darbu un hidrogrāfisko mērījumu veikšanaPārtraukts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/44Videonovērošanas sistēmas piegāde, izbūve un uzstādīšanaPārtraukts 
RD PAD 2014/43Vizuālās identitātes informācijas un reklāmas pasākumu īstenošanas priekšmetu iegādePabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/42Pētījuma izstrāde par mājokļa attīstību Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonāPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/41Stenda vietas nodrošināšana starptautiskajā nekustamo īpašumu izstādē MIPIM-2015Pabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/40Autoruzraudzība Miera dārza teritorijas revitalizācijas darbiemPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/39Ainavu plāna izstrādePabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/38Tekstapstrādes pakalpojumi Rīgas ekonomiku raksturojošu publikāciju un informatīvo materiālu izveideiPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/37Teritorijas Augusta Deglava ielas sarkano līniju robežās (kadastra apzīmējums 01000710098 un 01001210033 daļa) labiekārtošanas tehniskā projekta izstrāde, autoruzraudzība un labiekārtošanas darbiPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/36Komandējumu pakalpojumi Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vajadzībāmPabeigts 
(Līgums)
RD PAD 2014/35Baltijas Pilsētu Apvienības Pilsētplānošanas un Vides komisijas apvienotā semināra un Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam prezentācijas pasākuma organizēšanaPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/34Juridiskā pētījuma „Teritorijas plānojuma pārvaldības sistēmas izstrāde – īpašumtiesību aprobežojumi un kompensējošie mehānismi” izstrādePabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/33Poligrāfijas pakalpojumu nodrošināšana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vajadzībāmPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/32Aptaujas veikšana par Rīgas iedzīvotāju apmierinātību ar pašvaldības darbību un pilsētā notiekošajiem procesiemPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/31Priekšlikumi Rīgas centrālās daļas publiskās ārtelpas struktūras attīstības pamatnosacījumiemPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/30Rīgas domes autonovietņu politikas un attīstības koncepcijas izstrāde. Stāvvietu infrastruktūras sadaļas attīstības plāns.Pabeigts 
(Līgums)
RD PAD 2014/29Par rakstveida tulkošanas pakalpojumiem Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vajadzībāmPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/28Rīgas Ziemeļu transporta koridora 3. un 4.posma būvniecības ieceres tehniskā projekta izstrādePabeigts 
RD PAD 2014/27Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma darbības izvērtējumsPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/26Aptaujas veikšana par Rīgas iedzīvotāju apmierinātību ar pašvaldības darbību un pilsētā notiekošajiem procesiemPārtraukts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/25Grīziņkalna teritorijas ielu un ielu apgaismojuma rekonstrukcijaPabeigts 
(Līgums)
RD PAD 2014/24Būvinženiera pakalpojumi izstrādē un ieviešanā esošajos projektosPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/23Komandējumu pakalpojumi Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vajadzībāmPārtraukts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/22Higiēnas un saimniecības preču iegādePabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/21Priekšlikumu izstrāde Rīgas centrālās daļas publiskās ārtelpas struktūras attīstības pamatnosacījumiemPārtraukts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/20Rīgas pieostas apkaimju publiskās telpas labiekārtojuma potenciāla izvērtējumsPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/19Rīcības plāna izstrāde ugunsdrošības pasākumu ieviešanai Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonāPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/18Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana teritorijās „Vecrīga” un „Torņakalns – Āgenskalns”Pabeigts 
(Līgums
Līguma grozījumi
Līguma grozījumi
Līguma grozījumi)
RD PAD 2014/17Telpu un teritorijas uzkopšana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta un Rīgas pilsētas būvvaldes vajadzībāmPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/16Uzņēmējdarbības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju telpiskās struktūras izstrādePabeigts 
(Līgums)
RD PAD 2014/15Pētījuma „Vadlīniju izstrāde apstādījumu struktūras un publisko ārtelpu tīklojuma nodrošināšanai Rīgā” veikšanaPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/14Projekta „Ugunsdrošības uzlabošana vēsturiskajās ēkās (HERITPROT)” vizīšu un konferenču organizēšanaPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/13Papildus Daugavas krastmalas nostiprinājuma remonta un zemūdens hidrotehniskie darbiPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/12Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma darbības izvērtējumsPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/11Apbūves un vides veidošanas vadlīniju izstrāde Rīgas apdzīvojuma telpiskās struktūras stiprināšanaiPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/10Rīcības plāna izstrāde ugunsdrošības pasākumu ieviešanai Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonāPārtraukts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/9Higiēnas un saimniecības preču iegādePārtraukts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/8Projekta „Ugunsdrošības uzlabošana vēsturiskajās ēkās (HERITPROT)” vizīšu un konferenču organizēšanaPārtraukts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/7Būvinženiera pakalpojumi izstrādē un ieviešanā esošajos projektosPārtraukts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/6Vietējā un starptautiska mēroga semināru un forumu organizēšanas pakalpojumu nodrošināšanaPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/5Fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšana un esošā tehniskā nodrošinājuma apkalpošana un apkopePabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/4Juridiskie pakalpojumi, tajā skaitā saistībā ar ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu īstenošanuPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/3Būvuzraudzības veikšana normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Rīgas pilsētas Augusta Deglava ielas izgāztuves Nr.01944/675/PV rekultivācijas darbiemPabeigts 
(Līgums)
RD PAD 2014/2Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vajadzībāmPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/1Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma (Rīgas Ziemeļu transporta koridora daļa no valsts autoceļa A2 (Rīga-Sigulda) pie Berģiem līdz Gustava Zemgala gatvei (Austrumu maģistrāle)) būvniecības ieceres tehniskā projekta izstrādePabeigts 
(Līgums)
 
 

Иностранные министерства, отвечающие за планирование развития территорий

 

ID Nr.Iepirkuma priekšmetsPublicētsPieteikties līdzStatussLēmums
RD PAD 2015/42Tehniskā projekta „Ekspozīcijas „Āfrikas savanna” Rīgas nacionālajā zooloģiskajā dārzā” Arhitektūras daļas (t.sk. tehnoloģisko risinājumu) un Būvkonstrukciju daļas paaugstinātas detalizācijas pakāpes izstrādePabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/41Poligrāfijas un maketēšanas pakalpojumu nodrošināšana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vajadzībāmPārtraukts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/40Ziņu aģentūru pakalpojumu iegāde 2016.gadamPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/39Poligrāfijas pakalpojumu nodrošināšana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vajadzībāmPārtraukts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/37Meliorācijas attīstības plānošanas eksperta pakalpojumiPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/36Vizuālās identitātes informācijas un reklāmas pasākumu īstenošanas priekšmetu iegādePabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/35Tehniski ekonomiskā pamatojuma (ieskaitot tirgus izpēti un ieguvumu – izdevumu analīzi) izstrāde Torņakalna teritorijas attīstībai, RīgāPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/34Projekta „Grīziņkalna un tam pieguļošā Miera dārza teritorijas revitalizācija” izveidoto un iegādāto vērtību apdrošināšanaPārtraukts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/33Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vajadzībāmPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/31Kondicionieru iegāde un uzstādīšana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vajadzībāmPārtraukts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/30Dalības organizēšana Starptautiskajā nekustamo īpašumu izstādē MIPIM - 2016Pabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/29Kondicionieru iegāde un uzstādīšana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vajadzībāmPārtraukts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/28Ietves un žoga labiekārtošana gar aktīvās atpūtas zonu Pērnavas un Ata ielāPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/27Apstādījumu struktūras un publisko ārtelpu tematiskā plānojuma izstrādePabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/26Degvielas iegāde Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vajadzībāmPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/25Ietves un žoga labiekārtošana gar aktīvās atpūtas zonu Pērnavas un Ata ielāPārtraukts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/24Vietējā mēroga semināru un forumu organizēšanas pakalpojumu nodrošināšanaPabeigts
Līgums
Pielikums
Vienošanās
RD PAD 2015/23Izvērtējuma sagatavošana par Rīgas pilsētas konkurētspējas determinantiem gan nacionālā, gan starptautiskā mērogāPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/22Apstādījumu struktūras un publisko ārtelpu tematiskā plānojuma izstrādePārtraukts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/21Tekstapstrādes pakalpojumi Rīgas ekonomiku raksturojošu publikāciju un informatīvo materiālu izveideiPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/20Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma izstrādePabeigts
Līgums
Tehniskā specifikācija
RD PAD 2015/19Telpu un teritorijas uzkopšana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta un Rīgas pilsētas būvvaldes vajadzībāmPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/18Ekspertu pakalpojumiPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/17Izvērtējuma sagatavošana par Rīgas pilsētas konkurētspējas determinantiem gan nacionālā, gan starptautiskā mērogāPārtraukts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/16Stenda vietas nodrošināšana starptautiskajā nekustamo īpašumu izstādē MIPIM-2016Pabeigts
RD PAD 2015/15Vizuālās identitātes informācijas un reklāmas pasākumu īstenošanas priekšmetu iegādePabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/14Publicitātes un sabiedrības līdzdalības nodrošināšana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta īstenoto projektu izstrādēPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/13Pils laukuma rekonstrukcijas būvprojekta izstrādePabeigts
Līgums
RD PAD 2015/12Papildus būvdarbu veikšana Grīziņkalna teritorijas
ielu un ielu apgaismojuma revitalizācijas darbiem
Pabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/11Papildus būvdarbu veikšana Grīziņkalna parka revitalizācijas darbiemPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/10Papildus būvdarbu veikšana Miera dārza revitalizācijas darbiemPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/9Ekspertu pakalpojumi  Lejupielādēt
RD PAD 2015/8Aptauja par Rīgas iedzīvotāju apmierinātību ar pašvaldības darbību un pilsētā notiekošajiem procesiemPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/7Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata izstrāde Rīgas teritorijas plānojumamPabeigts
Līgums
Pielikums
RD PAD 2015/6Satiksmes modelēšana Āgenskalna tirgus laukuma rekonstrukcijaiPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/5Topogrāfiskās uzmērīšanas darbu veikšanaPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/4Juridisko konsultāciju sniegšana publisko iepirkumu jomā, tajā skaitā saistībā ar ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu īstenošanu publiskajos iepirkumosPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/3Fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšana un esošā tehniskā nodrošinājuma apkalpošana un apkope  Pabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/2Interaktīvas prezentācijas ar video elementiem izveide un integrācija interaktīvā 360º prezentācijā  Pabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/12. kārtas būvdarbi Ziedoņdārzā un Grīziņkalna parkā  Pabeigts
 Līgums
 
 

Перейти к содержимому

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.