Различные связанные с недвижимостью и строительством домашние странички

 

ID Nr.Iepirkuma priekšmetsPublicētsPieteikties līdzStatuss  Lēmums  
RD PAD 2014/52Ziņu aģentūru pakalpojumu iegāde 2015.gadamPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/51Ziņu aģentūru pakalpojumu iegāde 2015.gadamPārtraukts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/50Dalības organizēšana Starptautiskajā nekustamo īpašumu izstādē MIPIM - 2015Pabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/49Satiksmes modelēšana Āgenskalna tirgus laukuma rekonstrukcijaiPārtraukts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/48Lielformāta vizuālās identitātes stendu izgatavošana un uzstādīšanaPārtraukts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/47Lielformāta vizuālās identitātes stendu izgatavošana un uzstādīšanaPārtraukts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/46Lielformāta vizuālās identitātes stendu izgatavošana un uzstādīšanaPārtraukts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/45Topogrāfiskās uzmērīšanas darbu un hidrogrāfisko mērījumu veikšanaPārtraukts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/44Videonovērošanas sistēmas piegāde, izbūve un uzstādīšanaPārtraukts 
RD PAD 2014/43Vizuālās identitātes informācijas un reklāmas pasākumu īstenošanas priekšmetu iegādePabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/42Pētījuma izstrāde par mājokļa attīstību Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonāPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/41Stenda vietas nodrošināšana starptautiskajā nekustamo īpašumu izstādē MIPIM-2015Pabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/40Autoruzraudzība Miera dārza teritorijas revitalizācijas darbiemPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/39Ainavu plāna izstrādePabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/38Tekstapstrādes pakalpojumi Rīgas ekonomiku raksturojošu publikāciju un informatīvo materiālu izveideiPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/37Teritorijas Augusta Deglava ielas sarkano līniju robežās (kadastra apzīmējums 01000710098 un 01001210033 daļa) labiekārtošanas tehniskā projekta izstrāde, autoruzraudzība un labiekārtošanas darbiPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/36Komandējumu pakalpojumi Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vajadzībāmPabeigts 
(Līgums)
RD PAD 2014/35Baltijas Pilsētu Apvienības Pilsētplānošanas un Vides komisijas apvienotā semināra un Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam prezentācijas pasākuma organizēšanaPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/34Juridiskā pētījuma „Teritorijas plānojuma pārvaldības sistēmas izstrāde – īpašumtiesību aprobežojumi un kompensējošie mehānismi” izstrādePabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/33Poligrāfijas pakalpojumu nodrošināšana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vajadzībāmPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/32Aptaujas veikšana par Rīgas iedzīvotāju apmierinātību ar pašvaldības darbību un pilsētā notiekošajiem procesiemPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/31Priekšlikumi Rīgas centrālās daļas publiskās ārtelpas struktūras attīstības pamatnosacījumiemPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/30Rīgas domes autonovietņu politikas un attīstības koncepcijas izstrāde. Stāvvietu infrastruktūras sadaļas attīstības plāns.Pabeigts 
(Līgums)
RD PAD 2014/29Par rakstveida tulkošanas pakalpojumiem Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vajadzībāmPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/28Rīgas Ziemeļu transporta koridora 3. un 4.posma būvniecības ieceres tehniskā projekta izstrādePabeigts 
RD PAD 2014/27Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma darbības izvērtējumsPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/26Aptaujas veikšana par Rīgas iedzīvotāju apmierinātību ar pašvaldības darbību un pilsētā notiekošajiem procesiemPārtraukts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/25Grīziņkalna teritorijas ielu un ielu apgaismojuma rekonstrukcijaPabeigts 
(Līgums)
RD PAD 2014/24Būvinženiera pakalpojumi izstrādē un ieviešanā esošajos projektosPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/23Komandējumu pakalpojumi Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vajadzībāmPārtraukts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/22Higiēnas un saimniecības preču iegādePabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/21Priekšlikumu izstrāde Rīgas centrālās daļas publiskās ārtelpas struktūras attīstības pamatnosacījumiemPārtraukts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/20Rīgas pieostas apkaimju publiskās telpas labiekārtojuma potenciāla izvērtējumsPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/19Rīcības plāna izstrāde ugunsdrošības pasākumu ieviešanai Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonāPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/18Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana teritorijās „Vecrīga” un „Torņakalns – Āgenskalns”Pabeigts 
(Līgums
Līguma grozījumi
Līguma grozījumi
Līguma grozījumi)
RD PAD 2014/17Telpu un teritorijas uzkopšana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta un Rīgas pilsētas būvvaldes vajadzībāmPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/16Uzņēmējdarbības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju telpiskās struktūras izstrādePabeigts 
(Līgums)
RD PAD 2014/15Pētījuma „Vadlīniju izstrāde apstādījumu struktūras un publisko ārtelpu tīklojuma nodrošināšanai Rīgā” veikšanaPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/14Projekta „Ugunsdrošības uzlabošana vēsturiskajās ēkās (HERITPROT)” vizīšu un konferenču organizēšanaPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/13Papildus Daugavas krastmalas nostiprinājuma remonta un zemūdens hidrotehniskie darbiPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/12Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma darbības izvērtējumsPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/11Apbūves un vides veidošanas vadlīniju izstrāde Rīgas apdzīvojuma telpiskās struktūras stiprināšanaiPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/10Rīcības plāna izstrāde ugunsdrošības pasākumu ieviešanai Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonāPārtraukts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/9Higiēnas un saimniecības preču iegādePārtraukts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/8Projekta „Ugunsdrošības uzlabošana vēsturiskajās ēkās (HERITPROT)” vizīšu un konferenču organizēšanaPārtraukts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/7Būvinženiera pakalpojumi izstrādē un ieviešanā esošajos projektosPārtraukts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/6Vietējā un starptautiska mēroga semināru un forumu organizēšanas pakalpojumu nodrošināšanaPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/5Fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšana un esošā tehniskā nodrošinājuma apkalpošana un apkopePabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/4Juridiskie pakalpojumi, tajā skaitā saistībā ar ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu īstenošanuPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/3Būvuzraudzības veikšana normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Rīgas pilsētas Augusta Deglava ielas izgāztuves Nr.01944/675/PV rekultivācijas darbiemPabeigts 
(Līgums)
RD PAD 2014/2Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vajadzībāmPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2014/1Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma (Rīgas Ziemeļu transporta koridora daļa no valsts autoceļa A2 (Rīga-Sigulda) pie Berģiem līdz Gustava Zemgala gatvei (Austrumu maģistrāle)) būvniecības ieceres tehniskā projekta izstrādePabeigts 
(Līgums)
 
 

Иностранные министерства, отвечающие за планирование развития территорий

 

ID Nr.Iepirkuma priekšmetsPublicētsPieteikties līdzStatussLēmums
RD PAD 2015/42Tehniskā projekta „Ekspozīcijas „Āfrikas savanna” Rīgas nacionālajā zooloģiskajā dārzā” Arhitektūras daļas (t.sk. tehnoloģisko risinājumu) un Būvkonstrukciju daļas paaugstinātas detalizācijas pakāpes izstrādePabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/41Poligrāfijas un maketēšanas pakalpojumu nodrošināšana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vajadzībāmPārtraukts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/40Ziņu aģentūru pakalpojumu iegāde 2016.gadamPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/39Poligrāfijas pakalpojumu nodrošināšana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vajadzībāmPārtraukts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/37Meliorācijas attīstības plānošanas eksperta pakalpojumiPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/36Vizuālās identitātes informācijas un reklāmas pasākumu īstenošanas priekšmetu iegādePabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/35Tehniski ekonomiskā pamatojuma (ieskaitot tirgus izpēti un ieguvumu – izdevumu analīzi) izstrāde Torņakalna teritorijas attīstībai, RīgāPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/34Projekta „Grīziņkalna un tam pieguļošā Miera dārza teritorijas revitalizācija” izveidoto un iegādāto vērtību apdrošināšanaPārtraukts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/33Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vajadzībāmPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/31Kondicionieru iegāde un uzstādīšana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vajadzībāmPārtraukts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/30Dalības organizēšana Starptautiskajā nekustamo īpašumu izstādē MIPIM - 2016Pabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/29Kondicionieru iegāde un uzstādīšana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vajadzībāmPārtraukts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/28Ietves un žoga labiekārtošana gar aktīvās atpūtas zonu Pērnavas un Ata ielāPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/27Apstādījumu struktūras un publisko ārtelpu tematiskā plānojuma izstrādePabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/26Degvielas iegāde Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vajadzībāmPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/25Ietves un žoga labiekārtošana gar aktīvās atpūtas zonu Pērnavas un Ata ielāPārtraukts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/24Vietējā mēroga semināru un forumu organizēšanas pakalpojumu nodrošināšanaPabeigts
Līgums
Pielikums
Vienošanās
RD PAD 2015/23Izvērtējuma sagatavošana par Rīgas pilsētas konkurētspējas determinantiem gan nacionālā, gan starptautiskā mērogāPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/22Apstādījumu struktūras un publisko ārtelpu tematiskā plānojuma izstrādePārtraukts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/21Tekstapstrādes pakalpojumi Rīgas ekonomiku raksturojošu publikāciju un informatīvo materiālu izveideiPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/20Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma izstrādePabeigts
Līgums
Tehniskā specifikācija
RD PAD 2015/19Telpu un teritorijas uzkopšana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta un Rīgas pilsētas būvvaldes vajadzībāmPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/18Ekspertu pakalpojumiPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/17Izvērtējuma sagatavošana par Rīgas pilsētas konkurētspējas determinantiem gan nacionālā, gan starptautiskā mērogāPārtraukts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/16Stenda vietas nodrošināšana starptautiskajā nekustamo īpašumu izstādē MIPIM-2016Pabeigts
RD PAD 2015/15Vizuālās identitātes informācijas un reklāmas pasākumu īstenošanas priekšmetu iegādePabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/14Publicitātes un sabiedrības līdzdalības nodrošināšana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta īstenoto projektu izstrādēPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/13Pils laukuma rekonstrukcijas būvprojekta izstrādePabeigts
Līgums
RD PAD 2015/12Papildus būvdarbu veikšana Grīziņkalna teritorijas
ielu un ielu apgaismojuma revitalizācijas darbiem
Pabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/11Papildus būvdarbu veikšana Grīziņkalna parka revitalizācijas darbiemPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/10Papildus būvdarbu veikšana Miera dārza revitalizācijas darbiemPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/9Ekspertu pakalpojumi  Lejupielādēt
RD PAD 2015/8Aptauja par Rīgas iedzīvotāju apmierinātību ar pašvaldības darbību un pilsētā notiekošajiem procesiemPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/7Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata izstrāde Rīgas teritorijas plānojumamPabeigts
Līgums
Pielikums
RD PAD 2015/6Satiksmes modelēšana Āgenskalna tirgus laukuma rekonstrukcijaiPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/5Topogrāfiskās uzmērīšanas darbu veikšanaPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/4Juridisko konsultāciju sniegšana publisko iepirkumu jomā, tajā skaitā saistībā ar ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu īstenošanu publiskajos iepirkumosPabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/3Fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšana un esošā tehniskā nodrošinājuma apkalpošana un apkope  Pabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/2Interaktīvas prezentācijas ar video elementiem izveide un integrācija interaktīvā 360º prezentācijā  Pabeigts  Lejupielādēt
RD PAD 2015/12. kārtas būvdarbi Ziedoņdārzā un Grīziņkalna parkā  Pabeigts
 Līgums
 
 
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts