• 4. septembris 2020

  Diskusija-darbnīca par Reģionālajiem sadarbības projektiem

  Rīgas jaunās Attīstības programmas 2021.−2027. gadam ietvaros tika organizēta darbnīca ar Rīgas metropoles areāla pašvaldībām, lai veidotu kopīgu izpratni par reģionālās un vietājās nozīmes projektiem, kā arī apspriestu tālākos sadarbības soļus dažādu kopīgu projektu ideju veidošanā.

  Diskusijas kopsavilkums

  Aktuālākie jaunumi saistībā ar sadarbības stiprināšanu starp Rīgas un Pierīgas pašvaldībām jeb Rīgas metropoles areālā atrodami sadaļā “METROPOLES AREĀLS”.

 • 6. un 7.augusts 2020

  Vebināri par Attīstības programmas 2021.−2027. gadam Stratēģiskās daļas projektu

  Lai uzklausītu dažādu pušu viedokļus un diskutētu par sagatavoto Rīgas jaunās attīstības programmas 2021.−2027. gadam Stratēģiskās daļas projektu, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments organizēja vebinārus, iesaistot pašvaldības, valsts iestāžu, nevalstisko organizāciju un citus dalībniekus.

  Attīstības programmas 2021.−2027. gadam Stratēģiskās daļas projekts (aktualizēts 29.07.2020. ar veiktiem tehniskiem labojumiem)

  Prezentācija

  Vebināru kopsavilkums

  Jautājumu vai priekšlikumu gadījumā aicinām sazināties, rakstot e-pastu: plano@riga.lv.

 • 14.februāris 2020

  Ceturtā vadības darba grupas sanāksme

 • 26.novembris 2019 – septembris 2020

  Tematiskās darba grupas

  Darba grupu norises apraksts
  Prioritāšu apraksts

  Jautājumu gadījumā, aicinām sazināties ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Stratēģiskās vadības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļas galveno stratēģiskās plānošanas speciālisti Elīnu Ledaini (e-pasts: elina.ledaine@riga.lv, tālr.: 67012918).

 • 31.oktobris 2019

  Rīgas jauniešu pilsētplānošanas forums “Runātrīga”

  Sadarbojoties ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu tika organizēts pirmais jauniešu pilsētplānošanas forums, kura laikā jauniešiem tika  sniegta iespēja iesaistīties pilsētas plānošanas procesā, tajā skaitā jaunās Rīgas attīstības programmas 2021.-2027.gadam veidošanā kopā ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta speciālistiem.

 • 23.oktobris 2019

  Tematisko darba grupu vadītāju informatīvā sanāksme

 • 16.septembris 2019

  Trešā vadības darba grupas sanāksme

 • 29.jūlijs – 21.augusts 2019

  Rīgas pilsētas iedzīvotāju aptauja

  Aptauja norisinājās laika posmā no 2019.gada 29.jūlija līdz 20.augustam. Aizpildīšanai tā bija pieejama gan fiziski 5 Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra vietās, gan elektroniski.

  Aptaujas rezultātu kopsavilkums
  Infografika

 • 11.jūnijs 2019

  Otrā vadības darba grupas sanāksme

 • 20. maijs 2019

  Darba seminārs: RĪGA 2027 starp valsts iestāžu un nevalstiskā sektora pārstāvjiem

  Tēma: “Ceļā uz kopīgo”

  Turpinot AP2027 izstrādes procesu, tika organizēts darba seminārs, kura mērķis, darbojoties radošajās darbnīcās, bija meklēt ceļu, kā atšķirīgas pilsētas attīstības vēlmes un vajadzības salāgot, lai kopīgi veidotu tādu Rīgu 2027.gadā, kādā vēlamies dzīvot, strādāt un atpūsties.

  Kopsavilkums no darbnīcām

  Dalibnieku statistika

  Foto

 • Februāris – Marts 2019

  Sanāksmes ar Rīgas domes departamentiem un Sanāksmes ar Rīgas pilsētas pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām.

  Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments aizvadot 1.vadības darba grupas tikšanos uzsāka sanāksmju organizēšanu ar Rīgas pilsētas pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām februāra un marta mēnešos. Šo vizīšu mērķis ir noskaidrot veiksmes un neveiksmes esošajā plānošanās periodā 2014-2020, kādi uzstādījumi būtu svarīgi jaunajā plānošanas periodā 2021-2027, kā darboties ar jaunajām tēmām (aprites ekonomika, digitalizācija, klimata pārmaiņas, metropole u.c.).

 • 7.februāris 2019

  Pirmā vadības darba grupas sanāksme.

  Prezentācija par „Rīgas attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrāde un vadības darba grupas loma un nozīme”

    Prezentācija “Darbnīcas: Attīstības izaicinājumi Rīgā jaunajā plānošanas periodā kopsavilkums”

 • 11.decembris 2018

  Darbnīca “Attīstības izaicinājumi Rīgā jaunajā plānošanas periodā”(piedalījās dalībnieki no dažādām Rīgas domes iestādēm).

  Darbnīcas kopsavilkums

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts