• 16.septembris 2019

  Trešā vadības darba grupas sanāksme

 • 29.jūlijs – 20.augusts 2019

  Rīgas pilsētas iedzīvotāju aptauja

  Aptaujas elektroniskā versija ir pieejama šeit. Savukārt papīra formātā tā būs pieejama no 5.augusta piecās Apmeklētāju pieņemšanas centra vietās: Kungu ielā 7/9, Brīvības ielā 49/53, Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46 un Dzirzciema ielā 28 (darba laikus skatīt Rīgas pašvaldības portālā, zem sadaļas “Saziņa ar pašvaldību”).

 • 11.jūnijs 2019

  Otrā vadības darba grupas sanāksme

 • 20. maijs 2019

  Darba seminārs: RĪGA 2027 starp valsts iestāžu un nevalstiskā sektora pārstāvjiem

  Tēma: “Ceļā uz kopīgo”

  Turpinot AP2027 izstrādes procesu, tika organizēts darba seminārs, kura mērķis, darbojoties radošajās darbnīcās, bija meklēt ceļu, kā atšķirīgas pilsētas attīstības vēlmes un vajadzības salāgot, lai kopīgi veidotu tādu Rīgu 2027.gadā, kādā vēlamies dzīvot, strādāt un atpūsties.

  Kopsavilkums no darbnīcām

  Dalibnieku statistika

  Foto

 • Februāris – Marts 2019

  Sanāksmes ar Rīgas domes departamentiem un Sanāksmes ar Rīgas pilsētas pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām.

  Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments aizvadot 1.vadības darba grupas tikšanos uzsāka sanāksmju organizēšanu ar Rīgas pilsētas pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām februāra un marta mēnešos. Šo vizīšu mērķis ir noskaidrot veiksmes un neveiksmes esošajā plānošanās periodā 2014-2020, kādi uzstādījumi būtu svarīgi jaunajā plānošanas periodā 2021-2027, kā darboties ar jaunajām tēmām (aprites ekonomika, digitalizācija, klimata pārmaiņas, metropole u.c.).

 • 7.februāris 2019
 • 11.decembris 2018

  Darbnīca “Attīstības izaicinājumi Rīgā jaunajā plānošanas periodā”(piedalījās dalībnieki no dažādām Rīgas domes iestādēm).

  Darbnīcas kopsavilkums

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts