Investīciju dinamikā ir vērojams izteikts cikliskums. Ekonomikas lejupslīdes gados investīcijas Latvijas ekonomikā būtiski samazinājās, savukārt stabilizējoties ekonomiskajai situācijai, investīciju aktivitātes samērā strauji pieaug. 2013. gadā investīcijas Latvijas tautsaimniecībā bija par 4,3 % mazākā apjomā nekā gadu iepriekš un veidoja 21,1 % no IKP. 2014. gada sākumā investēšana dinamika bija ar mērenu pieaugumu – 1. ceturksnī Latvijas tautsaimniecībā ieguldīts par 2,2 % vairāk nekā pirms gada.

Būtiska ir valsts un pilsētas loma investēšanas procesā. Vājās kreditēšanas apstākļos valsts nodrošina nozīmīgu atbalstu privātajām investīcijām ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu.

2014. gada 1. ceturksnī Latvijas tautsaimniecībā tika investēts par 2,2 % vairāk nekā pirms gada, tai skaitā ieguldījumi preču ražošanas nozarēs palielinājās par 6 %, kamēr ieguldījumi pakalpojumu nozarēs saglabājās iepriekšējā gada līmenī.
*Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību 2013.

Pēc Lursoft datiem, ārvalstu investoru tiešās investīcijas Rīgā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālā 2014. gada pirmajā pusgadā pārsniedza 5,4 miljardus eiro, kas ir par 3 % vairāk nekā iepriekšējā gadā. Ārvalstu investīciju īpatsvars pilsētā ir 79,3 % no kopējām ārvalstu investīcijām valstī. Lielākie investori Rīgā ir Swedbank AB, GE Capital Global Financial Holdings Inc. un DnB Bank ASA.

Uzkrātās ārvalstu tiešās investīcijas Rīgā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālā, (milj. euro)

 • 2000
  0,6609 (0,9404 Eur)
 • 2001
  0,7667 (1,0531 Eur)
 • 2002
  0,8522 (1,2126 Eur)
 • 2003
  0,9495 (1,351 Eur)
 • 2004
  0,9734 (1,3850 Eur)
 • 2005
  1,0311 (1,4671 Eur)
 • 2006
  1,2488 (1,7769 Eur)
 • 2007
  1,434 (2,0404 Eur)
 • 2008
  1,6426 (2,3372 Eur)
 • 2009
  2,1562 (3,068 Eur)
 • 2010
  3,0316 (4,3136 Eur)
 • 2011
  3,1671 (4,5064 Eur)
 • 2012
  3,3258 (4,5682 Eur)
 • 2013
  3,53 (5,0227 Eur)
 • 2014
  5,425

* Lursoft statistika. Ārvalstu investīcijas. Pieejams: www.lursoft.lv

Lielākie investori Rīgā, uz 2014. gada 1. jūliju

InvestorsValstsInvestīcijas, EUR
Swedbank ABZviedrijas Karaliste942 853 583 64
GE Capital Global Financial Holdings Inc.Amerikas Savienotās Valstis226 794 320 00
DNB Bank ASANorvēģijas Karaliste191 178 337 06
Rugby Holding B.V.Nīderlandes Karaliste137 456 708 00
Tilts Communications a/sDānijas Karaliste101 850 587 08
Bergvik Skog ABZviedrijas Karaliste99 674 169 47
Bite Lietuva UABLietuvas Republika99 085 286 00
European Bank for Reconstruction and DevelopmentLielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotā karaliste93 030 206 15
Euromin Holdings (Cyprus) Ltd.Kipras republika73 587 176 51
Tele2 Sverige ABZviedrijas Karaliste71 146 436 28
New Europe Real Estate ltd.Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotā karaliste68 927 034 00
Ektornet Latvia ABZviedrijas Karaliste66 589 652 66
Linstow ASNorvēģijas Karaliste65 532 144 00
Guselnikov GrigoryKrievijas Federācija62 373 018 65
Patras Holdings B.V.Nīderlandes Karaliste60 628 482 48
Menkevicius AudriusLietuvas Republika53 662 755 00
YIT Construction ltd.Somijas Republika47 429 297 50
Boswell (International) Consulting ltd.Maltas Republika47 111 285 65
Contaq Latvian Cable Holdings s.a.r.lLuksemburgas Lielhercogiste45 679 769 89
Fritrade SEDānijas Karaliste42 643 126 68

* Lursoft statistika. Ārvalstu investīcijas. Pieejams: www.lursoft.lv

2013. gadā Rīgas pašvaldības budžeta kapitālieguldījumu nozaru struktūrā ekonomiskās darbības jomai tika novirzīti 47,6 %, no kuriem lielākā daļa (90 %) tika ieguldīti transporta apakšnozares attīstībai. Otrs lielākais īpatsvars tika novirzīts sociālās aizsardzības jomai (20 %) un kā trešais – izglītības nozarei – 14,5 %. Kopējā pilsētas kapitālieguldījumu dinamika pēdējos gados liecina par stabilu pašvaldības ieguldījumu apjomu.
Rīgas pašvaldība aktīvi iesaistās un īsteno dažādus projektus, kuru līdzfinansējums tiek piesaistīts no Eiropas Savienības fondiem. No pašvaldības budžeta šādu projektu īstenošanai 2013. gadā tika novirzīti 31,9 miljoni latu. Lielākie 2013. gadā ieviešanā esošie ERAF, TRN-T un Kohēzijas fonda projekti Rīgas pilsētas pašvaldībā ir:

 •  Vienības gatves rekonstrukcija (no Kaplavas ielas līdz Ozolciema ielai);
 • Krišjāņa Valdemāra un Daugavgrīvas ielas satiksmes mezgla rekonstrukcija;
 • Rīgas pilsētas un ostas integrācija TEN-T ceļu tīklā: Rīgas Ziemeļu transporta koridora pētījumu pabeigšana;
 • Kvalitatīvai dabas zinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana 63 Rīgas vispārizglītojošās skolās;
 • Grīziņkalna kultūrvēsturiskā mantojuma tūrisma potenciāla stiprināšana.

*Rīgas pilsētas pašvaldības publiskais pārskats 2013.

Ir sagaidāms, ka tuvākajā nākotnē investīciju apjomi Latvijas tautsaimniecībā pakāpeniski pieaugs. Tomēr investēšanas procesa dinamiku lielā mērā noteiks finanšu resursu pieejamība, kopējā pieprasījuma palielināšanās un valsts atbalsta pasākumu īstenošana uzņēmējdarbības veicināšanai.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts