• Galvenais transporta mezgls starp Rietumiem un Austrumiem, nodrošinot piekļuvi kā Eiropas Savienības, tā arī Austrumu tirgiem Krievijā, Neatkarīgo Valstu savienībā un Āzijā.
 • Ērta starptautiskās satiksmes infrastruktūra – ar lidmašīnu Rīga sasniedzama no vairāk nekā 80 pilsētām visā pasaulē, ar vilcienu – no Krievijas, Baltkrievijas un Igaunijas, ar prāmi – no Zviedrijas, ar autobusu – no vairāk nekā 100 pilsētām Eiropā.
 • Nozīmīgs reģionālais transporta un loģistikas centrs. Rīgas Brīvosta nodrošina tiešos savienojumus uz galvenajiem kravu patēriņa centriem un ieguves – pārstrādes reģioniem Krievijā un Neatkarīgo Valstu savienībā. Starptautiskā lidosta Rīga ir lielākais starptautiskās aviācijas uzņēmums Baltijā, šī reģiona galvenais gaisa satiksmes centrs.
 • Ambiciozi mērķi – Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija definē, ka līdz 2030. gadam Rīga kļūs par starptautiski atpazīstamu, nozīmīgu un konkurētspējīgu Ziemeļeiropas metropoli, ko raksturos augsta dzīves kvalitāte pilsētā, inovatīva ekonomika, vieda un resursus taupoša saimniekošana un moderna pārvalde ar aktīvu iedzīvotāju līdzdalību.
 • Makroekonomiskā un politiskā stabilitāte – Latvija ir Eiropas Savienības un eirozonas dalībvalsts, kas nodrošina brīvu preču, pakalpojumu, kapitāla un darbaspēka kustību. Pēdējo gadu laikā izaugsme Latvijā ir viena no straujākajām Eiropas Savienībā.
 • 2014-2020. gada Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā plānots Latvijas izaugsmē un attīstībā investēt 4.4 miljardus eiro.
 • Latvija ir pilntiesīgs dalībnieks visās pasaules lielākajās ekonomiskajās un politiskajās organizācijās, tai skaitā Ziemeļatlantijas līguma aliansē (NATO) un Pasaules Tirdzniecības organizācijā (PTO). 2016. gadā Latvija kļuva arī par pilntiesīgu dalībvalsti Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD).
 • Pasaules Bankas Doing Business 2017 pētījumā 190 valstu konkurencē Latvija ierindojusies augstajā 14. vietā (6. vietā Eiropas Savienības dalībvalstu vidū). Pasaules Banka ir atzinusi Latviju par vienu no TOP 30 līderēm, kas ir veikušas nozīmīgas reformas uzņēmējdarbības uzlabošanā.
 • Stabilitāte un uzticamība – Kredītreitingu aģentūra Standard & Poor’s 2016. gada nogalē Rīgas pilsētas reitingu ilgtermiņa un īstermiņa saistībām definējusi BBB+/A-2 līmenī, nosakot stabilu reitinga nākotnes prognozi.
 • Rīgai ir dominējoša loma Latvijas ekonomikā un uzņēmējdarbībā. No 20 Latvijas uzņēmumiem ar lielāko apgrozījumu 18 atrodas Rīgā un divi – Pierīgā. Rīgas pilsētā saražotā jaunradītā vērtība ir ap 50 % no visa Latvijā saražotā.
 • Rīgā atrodas valstī nozīmīgākās augstākās izglītības iestādes, valsts pārvaldes iestādes, Rīga ir transporta maģistrāļu mezgla punkts, pie tās atrodas starptautiskā lidosta un neaizsalstoša osta.
 • Pēc iedzīvotāju skaita Rīga ir lielākā pilsēta Baltijas valstīs – 2016. gadā Rīgā dzīvoja 639.6 tūkst. iedzīvotāju, Viļņā – 532.8 tūkst., Tallinā – 423.4 tūkst. Rīgā dzīvo 32 % no Latvijas kopējā iedzīvotāju skaita un tas ir Eiropas Savienības valstīs augstākais iedzīvotāju koncentrācijas galvaspilsētā rādītājs.
 • 40 % ārvalstu tūristu Latvijā ierodas, lai apmeklētu Rīgu. Rīgas viesnīcās un tūristu mītnēs tiek apkalpots 61 % no Latvijas viesnīcās un tūristu mītnēs kopumā apkalpotajām personām un 78 % no ārvalstu viesiem.
 • Izglītots darbaspēks. 43 % Rīgas iedzīvotāju ir augstākā izglītība un 31 % – arodizglītība vai profesionālā izglītība. Pēdējo piecu gadu laikā būtiski pieaudzis to pilsētnieku īpatsvars, kuriem ir augstākā izglītība.
 • Daudzvalodīgs darbaspēks. 95 % no iedzīvotājiem runā vismaz vienā svešvalodā, 54 % – vismaz divās svešvalodās, un 13 % – vismaz trīs svešvalodās. 70 % no Rīgas iedzīvotājiem līdz 40 gadu vecumam prot angļu valodu.
 • Augstākās izglītības un zinātnes centrs. Rīgā atrodas 46 augstskolas un koledžas un tajās mācās vairāk nekā 77 tūkst. audzēkņu, kas ir vairāk nekā 80 % no visiem studējošajiem Latvijā.
 • UBS Chief Investment Office īstenotais pasaules pilsētu dzīves dārdzības pētījums liecina, ka Rīgā ir zemākā dzīves dārdzība Baltijas valstīs un viena no zemākajām Eiropas Savienības dalībvalstu galvaspilsētu vidū.
 • Eiropas Savienības valstu galvaspilsētu iedzīvotāju vērtējumi par savas pilsētas dzīves kvalitāti liecina, ka Rīgas būtiskas priekšrocības ir – zems trokšņu līmenis, ērts un pieejams sabiedriskais transports, tīra pilsēta, zems noziedzības līmenis.
 • Plašas rekreācijas iespējas – no pilsētas kopējās platības 40 % aizņem dabas un ūdens teritorijas.
 • Rīgā un tās metropoles reģionā ir daudzveidīgas kultūras un izklaides iespējas (opera, teātri, liels skaits muzeju, zoodārzs). Gada laikā Rīgā notiek vairāk nekā 4 000 dažādu kultūras un izklaides pasākumu.
 • Rīgas vēsturiskais centrs ir iekļauts UNESCO Pasaules vēstures mantojumu sarakstā.
 • Rīga ir daudznacionāla pilsēta (46 % – latvieši, 38 % – krievi, aptuveni katrs piektais iedzīvotājs – citas tautības).
 • Patīkams klimats – vasaras Rīgā ir mēreni siltas (vidējā vasaras mēnešu temperatūra nepārsniedz 20 °C) un arī ziemas mēneši ir salīdzinoši silti (vidējā ziemas mēnešu temperatūra nav zemāka par 0 °C).

 

 

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts