Normatīvo aktu prasībām neatbilstošas Rīgas pilsētas Augusta Deglava ielas izgāztuves nr.01944/675/PV rekultivācija

| Izdrukāt |

Mērķi

Veikt Rīgas pilsētas slēgtās sadzīves atkritumu izgāztuves Augusta Deglava ielā rekultivāciju.
Projekta specifiskais mērķis ir likvidēt degradēto objektu Rīgas pilsētas teritorijā, uzlabojot iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti.

Projekta aktivitātes

  • Tehniskā projekta izgāztuves rekultivācijai izstrāde.
  • Slēgtās sadzīves atkritumu izgāztuves A.Deglava ielā rekultivācija. Tās ietvaros tiks veikta izkaisīto atkritumu savākšana, pārvietošana kopējā kaudzē un blīvēšana; atkritumu kaudzes pārklāšana ar pretfiltrācijas un auglīgās grunts slāņiem; gruntsūdeņu attīrīšana un teritorijas apzaļumošana.
  • Pēcrekultivācijas monitorings.

Izpildes termiņi

2013.gada janvāris – 2015.gada decembris

Finansējuma avoti

Kohēzijas fonds – EUR 4 226 437,24
Rīgas domes līdzfinansējums – EUR 4 226 437,24

Kontaktinformācija

Ilona Šmite
Tālrunis: +371 67 105 542
E-pasts: ilona.smite@riga.lv

kf_rd_es

PROJEKTU „NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM NEATBILSTOŠAS RĪGAS PILSĒTAS AUGUSTA DEGLAVA IELAS IZGĀZTUVES NR.01944/675/PV REKULTIVĀCIJA” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR RĪGAS DOME

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Projekta jaunumi