Pabeigta bijušās izgāztuves sakārtošana A.Deglava ielā

Pārvietojot vairāk nekā 900 000 kubikmetru atkritumu un, izveidojot 35 metrus augstu kalnu, šoruden ir pabeigti 2014.gada oktobrī sāktie būvdarbi bijušās izgāztuves sakārtošanai Augusta Deglava ielā. Kopā ar projekta apkārtnes uzlabošanu, iedzīvotāji ieguvuši vairāk nekā 20 hektāru plašu labiekārtotu teritoriju.

Kalns ir pārklāts ar nosedzošu pretfiltrācijas māla slāni 50 cm biezumā un auglīgas grunts slāni 20 cm biezumā, kā arī apsēts ar zālāju. Kalna konfigurāciju veido dažāda slīpuma nogāzes, radot vizuāli interesantu objektu apkārtnē. Lai nodrošinātu virsūdens plūsmas savākšanu un sadalīšanu, ir izbūvētas divas ievalkas pa atkritumu kalna perimetru.

Pārējā projekta teritorijā blakus kalnam, kas atbrīvota no atkritumiem, izveidots apzaļumots auglīgas grunts slānis 15 cm biezumā, kā arī pretī Rīgas 84.vidusskolai iestādītas desmit liepas. Tādējādi bijušās izgāztuves vietā ir izveidota sakopta teritorija 19,3 ha platībā.

Visā projekta īstenošanas laikā veikta piesārņoto gruntsūdeņu attīrīšana līdz noteikumos paredzētajiem lielumiem. No atkritumiem atbrīvotajā teritorijā ap kalnu ir izveidoti pieci monitoringa urbumi, ar kuru palīdzību kontroles nolūkā varēs veikt regulārus piesārņojuma līmeņa mērījumus.

Papildus projektā paredzētajiem darbiem veikta teritorijas sakārtošana gar A.Deglava ielu, kā arī sakārota vairāk nekā divus hektārus plašā Ziemeļu izpilddirekcijas pārziņā esošā teritorija, kurā atrodas koku birzs. Projekta nosacījumi paredz, ka piecus gadus kalnā nedrīkstēs neko būvēt.

Deglava ielas izgāztuves rekultivācijas tehniskā projekta izstrādi, autoruzraudzību veica SIA „SCO Centrs”, būvdarbus – SIA „Merks” un apakšuzņēmējs SIA „Valkas meliorācija”, bet būvuzraudzību – SIA „Geo Consultants”. Projekta kopējās izmaksas ir 8,16 miljoni eiro, no kuriem pusi finansē Rīgas dome, bet otru pusi – Eiropas Savienības Kohēzijas fonds. Projekta tehniskās, administratīvās un finanšu vadības uzraudzību nodrošināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

kf_rd_es

PROJEKTU „NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM NEATBILSTOŠAS RĪGAS PILSĒTAS AUGUSTA DEGLAVA IELAS IZGĀZTUVES NR.01944/675/PV REKULTIVĀCIJA” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR RĪGAS DOME

Ieguldījums Tavā nākotnē!

RD-INFOGRAF_Deglava_PROJEKTS

1 Patīk
3892 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts