Rīgas pilsētas pašvaldība ir izvērtējusi un apstiprinājusi 31 projektu iesniegumu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” ietvaros, kā rezultātā projektu iesniegumu iesniedzējs Rīgas domes Īpašuma departaments ir tiesīgs slēgt vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un saņemt […]

Lasīt vairāk

Rīgas pilsētas pašvaldība apstiprināja ar nosacījumu pirmos 2 projekta iesniegumus darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās”. Kopējais Rīgas domes izveidotās integrēto teritoriālo investīciju komisijas izvērtēto projektu skaits 2017. gadā sasniegs 31 projekta iesniegumu, kuru ietvaros tiks uzlabota ēku […]

Lasīt vairāk

Informējam, ka Vides pārraudzības valsts birojs ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma rezultātā ir pieņēmis lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „HGF Rīga” ierosinātajai darbībai – metāla izstrādājumu krāsotavai un pārstrādātas gumijas izstrādājumu (gumijas disku un paklājiņu) ražošanai Rīgā, Patversmes ielā 19 (kadastra numurs 0100 017 0002).

Lasīt vairāk

Informējam, ka Vides pārraudzības valsts birojs ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma rezultātā ir pieņēmis lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „AUDA A” un SIA „Gamma-A” ierosinātajai darbībai – peldošo piestātņu uzstādīšanai jahtu un kuteru īslaicīgai stāvēšanai Rīgā, Audupes akvatorijā, Audupes ielā 15-17 (kadastra numurs 0100 120 2146).

Lasīt vairāk

Informējam, ka Vides pārraudzības valsts birojs ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma rezultātā, ir pieņēmis lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” plānotajai darbībai – jaunas tramvaja līnijas būvniecībai un esošo tramvaju līniju posmu pārbūvei Rīgā, Rīgas vēsturiskā centra rajonā un Skanstes apkaimē.

Lasīt vairāk

Paredzētā darbība: Biroju kompleksa “Skanstes Biznesa Centrs” būvniecība Skanstes ielā 25 un Skanstes ielā 27, Rīgā Ierosinātājs: SIA “ELL BŪVE”, Reģ. Nr. 40003601821, juridiskā adrese: Lielirbes iela 29, Rīga, LV-1046; tālrunis 66154745, e-pasts: ell@ell.lv SIA “Skanstes Biznesa Centrs”, Reģ. Nr. 40003990413, juridiskā adrese: Lielirbes iela 29, Rīga, LV-1046, tālrunis 66154745, e-pasts: ell@ell.lv Paredzētās darbības vieta: […]

Lasīt vairāk

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir izsludinājis konkursu meta izstrādei Mūkusalas ielas krasta promenādes pārbūvei, kurā iecerēts iegūt labākās idejas promenādes sakārtošanai. Pretendenti konkursā var pieteikties līdz 7.septembrim. Konkursa teritorija ir Mūkusalas ielas krasta promenāde posmā no Akmens tilta līdz Salu tiltam, apmēram divu kilometru garumā un 18 hektāru platībā. Promenāde patlaban atrodas degradētā stāvoklī, […]

Lasīt vairāk

Informējam, ka Vides pārraudzības valsts birojs ir pieņēmis lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „Rīgas universālais termināls” ierosinātajai darbībai – noliktavu un ar noliktavām saistīto tehnoloģisko iekārtu, laukumu un pievadceļu būvniecībai esošā kravu pārkraušanas un uzglabāšanas terminālī un kravu apgrozījuma palielinājumam Rīgā, Birztalu ielā 6A (kadastra Nr.0100 111 0974, zemes vienībā ar kadastra […]

Lasīt vairāk

2016.gada 5.jūnijā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.3962 “Par zemesgabalu Gulbju ielā 17A un Bauskas ielā 159A lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”. Lokālplānojuma izstrāde tiek uzsākta kā Rīgas teritorijas plānojuma detalizācija un grozījumi, lai radītu priekšnoteikumus plašas teritorijas ilgtspējīgai attīstībai, tādejādi nodrošinot pilnvērtīgas īpašuma izmantošanas iespējas un jaunas apbūves attīstību. Lokālplānojuma ierosinātājs […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts