Iepirkumu arhīvs Zemsliekšņu iepirkumu plāns Iepirkumu plāns Noslēgtie līgumi

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta profilā.

2023

Personalizēta darba apģērba, apavu un individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde
Publikācijas datums: 26.09.2023.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 09.10.2023.
Identifikācijas Nr.: RD PAD 2023/25
Iepirkuma dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/109224
Statuss: Izsludināts


Personalizēta darba apģērba, apavu un individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde
Publikācijas datums: 07.09.2023.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 18.09.2023.
Identifikācijas Nr.: RD PAD 2023/22
Iepirkuma dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/108222
Statuss: Izbeigts


Būvdarbi būvniecības ieceres „Labiekārtojuma attīstība Duntes ielā, Rīgā” ietvaros
Publikācijas datums: 30.08.2023.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 11.09.2023.
Identifikācijas Nr.: RD PAD 2023/21
Iepirkuma dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/107739
Statuss: Pieteikumi/piedāvājumi atvērti


Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas iedzīvotāju aptauja par dzīves kvalitāti
Publikācijas datums: 24.08.2023.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 25.09.2023.
Identifikācijas Nr.: RD PAD 2023/20
Iepirkuma dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/107143
Statuss: Izsludināts


Projekta idejas satura izstrāde un aprakstu sagatavošana Vidzemes tirgus pieteikuma iesniegšanai Eiropas pilsētiniciatīvas otrajā uzsaukumā
Publikācijas datums: 10.08.2023.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 21.08.2023.
Identifikācijas Nr.: RD PAD 2023/19
Iepirkuma dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/106727
Statuss: Pabeigts


Juridiskais atbalsts atbildes rakstu sagatavošanai un pārstāvībai Satversmes tiesā
Publikācijas datums: 26.06.2023.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 04.07.2023.
Identifikācijas Nr.: RD PAD 2023/18
Iepirkuma dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/103990
Statuss: Pabeigts


Personalizēta darba apģērba, apavu un individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde
Publikācijas datums: 09.08.2023.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 28.08.2023.
Identifikācijas Nr.: RD PAD 2023/17
Iepirkuma dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/106618
Statuss: Izbeigts


Rakstiskās tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana
Publikācijas datums: 21.06.2023.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 06.07.2023.
Identifikācijas Nr.: RD PAD 2023/16
Iepirkuma dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/103532
Statuss: Pabeigts


Globālās pozicionēšanas satelītu sistēmas bāzes staciju uztvērēju ar programmatūru un antenu piegāde
Publikācijas datums: 01.08.2023.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 21.08.2023.
Identifikācijas Nr.: RD PAD 2023/15
Iepirkuma dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/106144
Statuss: Pabeigts


Publisko pasākumu, semināru, diskusiju un konferenču organizēšanas nodrošinājums
Publikācijas datums: 08.06.2023.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 22.06.2023.
Identifikācijas Nr.: RD PAD 2023/14
Iepirkuma dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/102873
Statuss: Pabeigts


Būvdarbi būvniecības ieceres „Labiekārtojuma attīstība Duntes ielā, Rīgā” ietvaros
Publikācijas datums: 27.07.2023.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 07.08.2023.
Identifikācijas Nr.: RD PAD 2023/13
Iepirkuma dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/105925
Statuss: Izbeigts


Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas iedzīvotāju aptauja par dzīves kvalitāti
Publikācijas datums: 03.05.2023.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 08.06.2023., plkst.11:00.
Identifikācijas Nr.: RD PAD 2023/12
Iepirkuma dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/100429
Statuss: Izbeigts


Rīgas pilsētas ģimenes dārziņu un Lucavsalas attīstības un pārvaldības koncepcijas izstrāde
Publikācijas datums: 23.05.2023.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 26.06.2023.
Identifikācijas Nr.: RD PAD 2023/11
Iepirkuma dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/100352
Statuss: Pabeigts


Būvprojekta „Mūkusalas ielas krasta promenādes pārbūve” izmaiņu projekta hidrobūves daļas ekspertīzes veikšana
Publikācijas datums: 11.05.2023.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 15.06.2023., plkst.11:00.
Identifikācijas Nr.: RD PAD 2023/10
Iepirkuma dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/99817
Statuss: Pārtraukts


Moderēšanas pakalpojumu nodrošināšana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā
Publikācijas datums: 05.04.2023.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 18.04.2023., plkst.11:00.
Identifikācijas Nr.: RD PAD 2023/9
Iepirkuma dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/99066
Statuss: Pabeigts


Mājaslapas izstrādes un mājaslapu uzturēšanas un papildināšanas pakalpojumi
Publikācijas datums: 27.03.2023.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 06.04.2023., plkst.11:00
Identifikācijas Nr.: RD PAD 2023/8
Iepirkuma dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/98579
Statuss: Pabeigts


Ikgadēja aptauja par Rīgas iedzīvotāju apmierinātību ar pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti
Publikācijas datums: 02.04.2023.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 08.05.2023., plkst.11:00.
Identifikācijas Nr.: RD PAD 2023/7
Iepirkuma dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/98739
Statuss: Izbeigts


Metodoloģijas un ceļa kartes izstrāde iedzīvotāju digitālai mobilitātes paradumu noteikšanai Rīgā un Rīgas metropoles areālā, mobilitātes plānošanai un monitoringam
Publikācijas datums: 24.03.2023.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 27.04.2023., plkst.11:00
Identifikācijas Nr.: RD PAD 2023/6
Iepirkuma dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/98331
Statuss: Pārtraukts


Eksperta slēdziens par būvi Lapeņu ielā 23, Rīgā būvobjektā „Skanstes teritorijas revitalizācijas 1. kārta”
Publikācijas datums: 05.04.2023.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 09.05.2023., plkst.11:00.
Identifikācijas Nr.: RD PAD 2023/5
Iepirkuma dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/98898
Statuss: Pabeigts


Juridiskie pakalpojumi Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vajadzībām
Publikācijas datums: 09.03.2023.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 21.03.2023., plkst.11:00
Identifikācijas Nr.: RD PAD 2023/4
Iepirkuma dokumenti: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/97493
Statuss: Pabeigts


Teātra laukums ar Aspazijas pieminekli
Publikācijas datums: 28.02.2023.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 16.06.2023.
Identifikācijas Nr.: RD PAD 2023/3
Iepirkuma dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/96641
Statuss: Pabeigts


Rīgas viedās pilsētas pamatnostādņu izstrāde
Publikācijas datums: 17.02.2023.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 20.03.2023., plkst.11:00.
Identifikācijas Nr.: RD PAD 2023/2
Iepirkuma dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/95593
Statuss: Pabeigts


Apsardzes pakalpojuma nodrošināšana projekta „Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta” būvdarbu īstenošanas vietā
Publikācijas datums: 02.02.2023.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 10.02.2023., plkst. 11:00.
Identifikācijas Nr.: RD PAD 2023/1
Iepirkuma dokumenti:   https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/95309
Statuss: Pabeigts

Zemsliekšņu iepirkumi 2023

Iepirkuma priekšmets: Rīgas teritorijas plānojuma lielformāta karšu drukas un piegādāšanas pakalpojumi
Līgumcena (EUR, bez PVN): 4942,00
Statuss: Pabeigts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „NRJ reklāmai”, reģ. Nr. 40103461844


Iepirkuma priekšmets: Kafijas automātu apkope un remonts
Līgumcena (EUR, bez PVN): 4000,00
Statuss: Pabeigts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Kafijas pasaule”, reģ. Nr.40103476661


Iepirkuma priekšmets: Būvuzraudzība būvniecības ieceres „Labiekārtojuma attīstība Duntes ielā, Rīgā” ietvaros
Līgumcena (EUR, bez PVN): līdz 3000,00
Statuss: Izsludināts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums:


Iepirkuma priekšmets: Bērnu un jauniešu radošā konkursa apbalvošanas pasākuma organizēšana
Līgumcena (EUR, bez PVN): 5250,00
Statuss: Pabeigts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jazz Communications”, reģ. Nr. 40103201839


Iepirkuma priekšmets: OCTA un KASKO apdrošināšanas polišu iegāde Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta dienesta automašīnām
Līgumcena (EUR, bez PVN): 1 969,39
Statuss: Pabeigts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: apdrošināšanas akciju sabiedrība „BALTA”, reģ. Nr. 40003049409


Iepirkuma priekšmets: Vērtējuma sniegšana par „Rīgas attīstības programmas 2022.-2027.gadam” prioritāšu izpildi pārskata gadā:

1.daļa „Mūsdienīga un atvērta pilsētas pārvaldība (P6)”
Līgumcena (EUR, bez PVN): 1 950,00
Statuss: Pabeigts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: saimnieciskās darbības veicējs Iveta Reinholde

2.daļa „Veselīga, sociāli iekļaujoša un atbilstoša pilsēta (P7)”
Līgumcena (EUR, bez PVN): 3 980,00
Statuss: Pabeigts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: Latvijas Universitāte, reģ. Nr. 90000076669, speciālists Inta Mieriņa

3. daļa „Daudzveidīga un autentiska kultūrvide (P9)”
Līgumcena (EUR, bez PVN): 690,00
Statuss: Pabeigts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: saimnieciskās darbības veicēja Līva Kreislere


Iepirkuma priekšmets: Par mēbeļu, inventāra un arhīva dokumentu pārvietošanu
Līgumcena (EUR, bez PVN): 5 000,00
Statuss: Pabeigts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: SIA „Vedam Latvija”, reģ. Nr. 40203149239


Iepirkuma priekšmets: Būvuzraudzība būvniecības ieceres „Labiekārtojuma attīstība Duntes ielā, Rīgā” ietvaros
Statuss: Pārtraukts


Iepirkuma priekšmets: Situācijas novērtējums Rīgas arhitektūrā 2022.gadā
Līgumcena (EUR, bez PVN): 6 400,00
Statuss: Pabeigts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: „LDU” SIA, reģ. Nr. 40003055655, speciālists Ilze Bērziņa


Iepirkuma priekšmets: Automobiļu remonta un apkopes pakalpojumi
Līgumcena (EUR, bez PVN): 9 980,00
Statuss: Pabeigts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VEDA S”, reģ. Nr. 52403005861


Iepirkuma priekšmets: Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla tehniskā plāna no 2023.gada līdz 2033.gadam izstrāde
Līgumcena (EUR, bez PVN): 2 998,75
Statuss: Pabeigts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: pašnodarbinātā persona Mārtiņš Reiniks, reģ. kods 13037410613


Iepirkuma priekšmets: Juridiskais atbalsts atbildes raksta sagatavošanai un pārstāvība Satversmes tiesā
Līgumcena (EUR, bez PVN): 18 300,00
Statuss: Pabeigts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: SIA „ZAB Eversheds Sutherland Bitāns”, reģ. Nr.40203329751


Iepirkuma priekšmets: Pierakto koku laistīšanas pakalpojums objektā „Skanstes teritorijas revitalizācijas 1. kārta”
Līgumcena (EUR, bez PVN): 9 999,00
Statuss: Pabeigts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „HERCS FLORA”, reģ. Nr. 40003584112.


Iepirkuma priekšmets: Interneta vietņu drošības testu veikšana
Līgumcena (EUR, bez PVN): 9 990,00
Statuss: Pabeigts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „IT Centrs”, reģistrācijas numurs 40003481064


Iepirkuma priekšmets: Būvniecības līguma izstrāde
Līgumcena (EUR, bez PVN): 2 500,00
Statuss: Pabeigts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: SIA „Jāņa Kārkliņa zvērinātu advokātu birojs”, reģistrācijas numurs 40203302244


Iepirkuma priekšmets: Par logu mazgāšanas pakalpojumu sniegšanu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā
Līgumcena (EUR, bez PVN): 6 000,00
Statuss: Pabeigts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: SIA „TĪRĪBAS CENTRS”, reģ. Nr. 42103036752


Iepirkuma priekšmets: Ceļojumu aģentūru pakalpojumu nodrošināšana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vajadzībām
Līgumcena (EUR, bez PVN): 125 000,00
Statuss: Pabeigts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AVEROJA”, reģ. Nr. 40003305784

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.