ADTI reģistrācijas tabula

Informācija par topogrāfisko plānu pārbaudēm ir apkopota un regulāri tiek aktualizēta TOPOGRĀFISKO PLĀNU PĀRBAUŽU UN REĢISTRĀCIJAS TABULĀ Lejupielādēt, kurā ietverta informācija par katra topogrāfiskā plāna iesniegšanas datumu, pārbaužu veikšanas termiņu un rezultātu.

Informācija tiek aktualizēta katras nedēļas pirmajā darba dienā par iepriekšējo nedēļu.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Ģeomātikas pārvaldi:

 geo@riga.lv,

 (+371) 67 105 817,

 (+371) 67 012 904.

Rīgas pilsētas pašvaldības teritorijas kategoriju karte maksas koeficenta noteikšanai

Pašvaldības teritorijas kategoriju robežas LKS -92 koordinātu sistēmā (DGN formātā) atbilstoši Rīgas domes 2019.gada 18.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.98 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi”.

Lejupielādēt (.dgn)

Šķērsojošie inženiertīkli

Pašvaldības teritorijā atvērtās tranšejās izpildmērījumu uzmērīšanas laikā identificēto šķērsojošo inženiertīklu dati.

Lejupielādēt Skerskomunikacijas_08052021.dgn

ADTI saskaņošana

1. Atbilstoši 2012.gada 24.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 69.punktam vietējā pašvaldība nosaka tos inženierkomunikāciju turētājus, ar kuriem obligāti nepieciešams saskaņot visus topogrāfiskos plānus, kas izstrādāti attiecīgās pašvaldības teritorijā.

Topogrāfiskie plāni, kas izstrādāti Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, OBLIGĀTI ir jāsaskaņo ar šādiem inženierkomunikāciju turētājiem*:
(*Informācija aktualizēta 2021.gada septembrī. Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar konkrēto inženierkomunikāciju turētāju.)

Teritorijas
Adrese
Skaņotājs
Kontakti
Speciālista pieņemšanas laiks
Rīgas pilsētas (izņemot atsevišķās teritorijas) digitālā informācija, planšetu arhīvs (Rīgas pilsētas reģions)
Šmerļa iela 1, 106. un 119. kab.
saskano.sadalestikls.lv
Teritorijas Adrese Skaņotājs Kontakti Speciālista pieņemšanas laiks
Rīgas reģions Kleistu iela 5 Andris Savickis(+371) 67054403
uzraugi.tet.lv
Adrese
Skaņotājs
KontaktiSpeciālista pieņemšanas laiks
Vagonu iela 20, 9.korpusa 203.telpa
Gatis Graudiņš
(+371) 67 041 766
gatis.graudins@gaso.lv
Vagonu iela 20, 9.korpusa 203.telpa
Anita Kumpiņa
(+371) 67 041 764
anita.kumpina@gaso.lv
Vagonu iela 20, 7.korpusa 107.telpa
(pretkorozijas tīklu saskaņojums)
Harijs Āboltiņš
(+371) 67 369 971
(+371) 28 614 411
harijs.aboltins@gaso.lv
Vagonu iela 20, 9.korpusa 203.telpa
Viktors Skinčs(+371) 67 369 919
viktors.skincs@gaso.lv
Adrese
SkaņotājsKontaktiSpeciālista pieņemšanas laiks
Brīvības iela 191
27.kab.
Valerijs Čertkovs
(+371) 67 098 336
topo@rigassatiksme.lv
P. 13:00-15:00
T. 12:30-14:30
Brīvības iela 191
27.kab.
Dans Ahmerovs
(+371) 67 098 672
topo@rigassatiksme.lv
P. 13:00-15:00
T. 12:30-14:30
Adrese
SkaņotājsKontaktiSpeciālista pieņemšanas laiks
Kleistu iela 29
Nadežda Jekimenkova (+371) 67 026 645

nadezda.jekimenkova@riga.lv
P. 14.00-16.00
T. 14.00-16.00
Kleistu iela 29
Kaspars Vanags
(+371) 67 373 830
kaspars.vanags@riga.lv
P. 14.00-16.00
T. 14.00-16.00
Kleistu iela 29Andrejs Žiļcovs Ziņins
(+371) 67 026 645
andrejs.zilcovs@riga.lv
P. 14.00-16.00
T. 14.00-16.00
AdreseSkaņotājs
KontaktiSpeciālista pieņemšanas laiks
Ierēdņu iela 3, Rīga
Ieva Farenhorste-Mikāne
Elmārs Hāns
(+371) 29940217
(+371) 29452787
info@lvrtc.lv
AdreseKontaktpersonaKontaktiSpeciālista pieņemšanas laiks
Maskavas iela 322, RīgāAndrejs Osipovs
Jānis Baukerts
Margarita Mihailova-Lismanoviča
Kārlis Elksnītis
(+371) 67 031 093
(+371) 67 293 949
(+371) 67 490 058
(+371) 67 480 046
 network@baltcom.lv
Saskaņo elektroniski
 network@baltcom.lv

Sakarā ar 2016.gada 24.augusta LR Uzņēmumu reģistra lēmumu SIA “Rīgas radiotranslācija”, reģ. Nr. 40003009976, juridiskā adrese Maskavas iela 322, Rīga, LV-1063, ir pievienota SIA „BALTCOM”, reģ. Nr. 40003005264, un no 2017.01.01 tiek mainīta elektroniskā saskaņojuma numura formāts.

Adrese
SkaņotājsKontaktiSpeciālista pieņemšanas laiks
A.Deglava iela 73
Artjoms Ņikiforovs
Mihails Šneiders
(+371) 2 666 77 63Saskaņo elektroniski
techspecs_lv@retn.net
Adrese
Skaņotājs
KontaktiSpeciālista pieņemšanas laiks
Ropažu iela 6
Evalds Rubins
(+371) 67 773 939
buvnieciba@lmt.lv
O. 13.00- 16.30
Komunikācija
Adrese
Skaņotājs
KontaktiSpeciālista pieņemšanas laiks
Inženierkomunikāciju piesaistes inženiere Ilona Krivenoka(+371)67 088 333
topo@rigasudens.lv
Inženierkomunikāciju piesaistes inženiere Liene Savčenko(+371) 67 088 384
topo@rigasudens.lv
Inženierkomunikāciju piesaistes inženiere Anna Alvīne Vītola(+371) 67 072 097
topo@rigasudens.lv
Inženierkomunikāciju piesaistes inženierisEdgars Rubīns(+371) 67 088 304
topo@rigasudens.lv
Inženierkomunikāciju piesaistes inženiere Rita Reimane(+371) 67 088 422
topo@rigasudens.lv

____________________________________________________________________________________________

2. Atbilstoši 2012.gada 24.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 70.punktam inženierkomunikāciju turētājs var noteikt teritorijas, kurās izstrādātie topogrāfiskie plāni jāsaskaņo ar konkrēto inženierkomunikāciju turētāju. Atbilstoši šo pašu Ministru kabineta noteikumu 71.punktam vietējās pašvaldības datubāzes turētājs publisko šo informāciju sava tīmekļa vietnē.

Topogrāfiskie plāni jāsaskaņo ar zemāk minētajiem inženierkomunikāciju turētājiem šādās teritorijās*
(*Informācija aktualizēta 2021.gada septembrī. Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar konkrēto inženierkomunikāciju turētāju.)

N. p. k.IKT nosaukums
Adrese
Komunikācija
Saskaņotājs
Pieņemšanas laiki
Teritorija
1.AS "Augstsprieguma tīkls"
Saskaņo elektroniski Piezīme. Sūtījuma saturā: objekta nosaukums, adrese, iesniedzēja firma, e-pasta adrese, datne, DWG.
Dārzciema iela 86, 105 kab.
 ast@ast.lv
Augstsprieguma elektroapgādes tīkli, 110kV, 330kV
Ģirts Melderis
(+371) 67 725 372
 Girts.Melderis@ast.lv
autocad
Augstsprieguma elektroapgādes tīkli, 110kV, 330kV
Mārtiņš Bisenieks
(+371) 67 725 371
 Martins.Bisenieks@ast.lv
2.AS „Latvenergo” IT un T Reģionālās ekspluatācijas funkcijas Kabeļu dienests
Ventspils iela 58, 1. telpā
Elektronisko sakaru tīkli(+371) 67 725 498O. 8.00-11.30
T. 13.00-16.00
C. 8.00-11.30
autocad
3.AS "RĪGAS SILTUMS"
Cēsu iela 3A, 2.korpuss, 318. Kab.
Siltumtīkli. Siltumtīklu drenāžas
Marina Gasjuļa
(+371) 67 017 389
 topo@rs.lv
Ieva Vaivode
(+371) 67 017 379
 topo@rs.lv
P. 9.00-11.30
O.9.00-11.30, 13.00-16.00
C.13.00-16.00
autocad
4.Rīgas domes Satiksmes departaments
Ģertrūdes iela 36, 509. kabinetsLietus kanalizācijas tīkli
Māris Krauklis (+371) 67012715
 maris.krauklis@riga.lv
P. 14.00-16.00
T. 9.00-11.00
Ar Satiksmes departamentu jāskaņo topogrāfiskie plāni ielu sarkano līniju robežās, kā ari teritorijās, kur ir izvietoti maģistrālie pilsētas lietus ūdens kanalizācijas kolektori un lietus kanalizācijas sūkņu stacijas.
5.VAS "Latvijas Dzelzceļš"
autocad
Elektrotehniskā pārvaldeKrūzes iela 47a - 202Elektroapgādes tīkli
3Aļona Elēna Miķelsone
(+371) 67 236 795, (+371) 29 531 258
Alona.Mikelsone@ldz.lv
Elektrotehniskā pārvaldeGogoļa iela 3 - 453Elektronisko sakaru tīkli,
SCB tīkli
Sergejs Šigabetdinovs
(+371) 67 234 151
sergejs.sigabetdinovs@ldz.lv
Sliežu ceļu pārvalde
Saskaņojums nepieciešams tikai objektiem dzelzceļa nodalījumā joslas robežās
Torņakalna iela 16-304
Dzelzceļa infrastruktūraIrina Turovska
(+371) 67 236 606, (+371) 28 231 370
irina.turovska@ldz.lv
Tehniskās vadības direkcija. Gogoļa iela 3, 346 kab.Kopējais skaņojumsJelena.Armanda@ldz.lv
(+371) 67234380
Jelena.Armanda@ldz.lv
Pēdējais no LDZ skaņojumiem
SIA „Ūdensnesējs Serviss”
Augstrozes ielā 1 c
Kanalizācijas un ūdensapgādes tīkli
Mihails Bušujevs
(+371) 67 231 422
(+371) 26 531 170
6.VAS „Latvijas gaisa satiksme”
Muzeju iela 3, Starptautiskā lidosta "Rīga"Elektronisko sakaru tīkli
Andris Laizāns
(+371) 67300850
 andris.laizans@lgs.lv
P. 9.30 - 17.00
O. 9.30 - 17.00
T. 9.30 - 17.00
C. 9.30 - 17.00
Pk. 9.30 - 16.00
Jāsaskaņo:
1) esošā optiskā sakaru kabeļa un 10kV elektroapgādes kabeļa trase no Rīgas lidostas uz Radio raidīšanas centru Babītes pagastā;
2) esošā sakaru kanalizācijas trase no Rīgas lidostas līdz Lielirbes ielas krustojumam ar Ventspils ielu.
7.SIA „RTO Elektrotīkli”
Kaķasēkļa dambis 31, Rīga, LV-1045
Elektroapgādes tīkli
Pēteris Mirks
(+371) 67 559 985
(+371) 29272184
 peteris.mirks@rto.lv
Pieteikties pa tālruniautocad
8.VAS „Starptautiskā lidosta “Rīga”Starptautiskā lidosta „Rīga”Īpašumā esošās pazemes komunikācijasIgors Teremko
(+371) 67207354
 i.teremko@riga-airport.com
autocad
9.Rīgas brīvostas pārvaldeKalpaka bulvāris 12, Rīga, LV-1010visas inženierkomunikācijas Rīgas brīvostas teritorijāJeļena Krēsle,
(+371) 67030858,
 jelena.kresle@rop.lv
Oļesja Šaparenko,
(+371) 67030862,
 olesja.saparenko@rop.lv
http://rop.lv/lv/karte.html

autocad
10.A/S "VEF"Brīvības gatve 214,
LV-1039
Augstsprieguma, zemsprieguma
elektroapgādes tīkli,
kanalizācija, ūdensvads
Guntis Lipiņš,
(+371) 67270618,
 lipins@vef.apollo.lv
autocad
11.RD ITCBrīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010Elektronisko sakaru tīkli (+371) 67037022
 tc@riga.lv
12.SIA “Pillar development” Pulkveža Brieža iela 28A Īpašumā esošās pazemes komunikācijas Signe Lauberte
 signe.lauberte@pillar.lv
+37167015612
autocad

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, kura pārziņā ir šī mājaslapa, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.