Pēc Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pasūtījuma AS „Ceļuprojekts” Eiropas transporta tīklu izveides projekta „Rīgas pilsētas un Rīgas ostas integrēšana TEN-T tīklā: Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma tehniskā projekta izstrāde” ietvaros ir izstrādājis Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma tehnisko projektu / būvprojektu. Līdz ar to ir noslēgušies Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma būvniecības ieceres projektēšanas […]

Lasīt vairāk

2015.gada 15.decembrī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.3339 „Par zemesgabalu Kantora ielā 10 (kadastra Nr.0100 106 2132, kadastra Nr.0100 106 2134) lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 15.12.2015. saistošie noteikumi Nr.185 „Zemesgabalu Kantora ielā 10 (kadastra Nr.0100 106 2132, kadastra Nr.0100 106 2134) izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”. Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas […]

Lasīt vairāk

2015.gada 15.decembrī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.3338 „Par zemesgabala Ieriķu ielā 5 k-1 (kadastra Nr.0100 070 2347) lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 15.12.2015. saistošie noteikumi Nr.184 „Zemesgabala Ieriķu ielā 5 k-1 (kadastra Nr.0100 070 2347) izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”. Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv un interneta […]

Lasīt vairāk

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments informē, ka 2015.gada 15.decembrī Rīgas dome pieņēma lēmumu Nr.3344 „Par zemesgabala Ūdeļu ielā 30 (kadastra Nr.0100 123 2176) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA „Grupa 93”, Kr.Barona ielā 3-4, Rīgā, LV-1011, tālrunis 26395387. Lokāplānojuma pasūtītājs: SIA „Juglas Investment”, Pērnavas ielā 70, Rīgā, LV-1009, tālrunis […]

Lasīt vairāk

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments informē, ka 2015.gada 15.decembrī Rīgas dome pieņēma lēmumu Nr.3342 „Par zemesgabala Vecāķu prospektā 205 (kadastra Nr.0100 120 0076) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA „METRUM”, Kr.Valdemāra ielā 8-10, Rīgā, LV-1010, tālrunis 27014811. Lokāplānojuma pasūtītājs: SIA „Vecāķu 205”, Mazā Kalna ielā 13-2, Rīgā, LV-1058, tālrunis […]

Lasīt vairāk

2015.gada 15.decembrī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.3341 „Par grozījumiem Rīgas domes 21.04.2015. lēmumā Nr.2493 “Par zemesgabalu Augusta Deglava ielā 161 un Augusta Deglava ielā 167 lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu””. Lokālplānojuma ierosinātāji – SIA „Deglava Real Estate” un SIA “Baire”. Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA „METRUM”.

Lasīt vairāk

2015.gada 15.decembrī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.3340 „Par zemesgabala Buļļu ielā 9 (kadastra Nr.01000660003) lokālplānojuma kā Rīgas teritporijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir noteikt zemesgabala faktiskai izmantošanai atbilstošu funkcionālo zonējumu, radot priekšnoteikumus teritorijas tālākai attīstībai, atbilstoši Rīgas stratēģiskajām interesēm un saskaņā ar zemesgabala īpašnieku […]

Lasīt vairāk

Lokālplānojums publiskai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 15.12.2015. lēmumu Nr.3343 „Par zemesgabala Kojusalas ielā b/n (kadastra Nr.0100 048 2014) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA „prX”, Tērbatas ielā 39-6, Rīgā, LV-1011, tālrunis 29626362. Lokāplānojuma pasūtītājs: SIA „ORLANDO”, Lomonosova ielā 6, Rīgā, LV-1003. Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts […]

Lasīt vairāk

Piektdien, 18.decembrī, Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs, domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks, pilsētas izpilddirektors Juris Radzevičs un būvfirmas “Merks” valdes priekšsēdētājs Oskars Ozoliņš svinīgi atklāja pabeigtos darbus bijušās izgāztuves sakārtošanas projektā Augusta Deglava ielā. Pārvietojot vairāk nekā 900 000 kubikmetru atkritumu un, izveidojot 35 metrus augstu kalnu, šoruden ir pabeigti 2014.gada oktobrī sāktie būvdarbi bijušās izgāztuves […]

Lasīt vairāk

Piektdien, 18.decembrī, plkst.10.30 notiks A.Deglava ielas bijušās izgāztuves sakārtošanas projekta noslēguma pasākums, kurā piedalīsies Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs, domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks, pilsētas izpilddirektors Juris Radzevičs un būvfirmas “Merks” valdes priekšsēdētājs Oskars Ozoliņš. Pasākums notiks Lielvārdes ielā 140, pie Rīgas 84.vidusskolas, iebraukšana pie teritorijas no Lielvārdes ielas. Pārvietojot vairāk nekā 900 000 kubikmetru atkritumu un, […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts