Pēc Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pasūtījuma AS „Ceļuprojekts” Eiropas transporta tīklu izveides projekta „Rīgas pilsētas un Rīgas ostas integrēšana TEN-T tīklā: Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma tehniskā projekta izstrāde” ietvaros ir izstrādājis Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma tehnisko projektu / būvprojektu. Līdz ar to ir noslēgušies Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma būvniecības ieceres projektēšanas […]

Lasīt vairāk

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments informē, ka sadarbībā ar AS „Ceļuprojekts” speciālistiem projekta „Rīgas pilsētas un Rīgas ostas integrēšana TEN-T tīklā: Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma tehniskā projekta izstrāde” ietvaros ir sagatavots Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma tehniskā projekta 2.starpziņojums. Starpziņojuma ietvaros ir aktualizēti saskaņotā skiču projekta risinājumi, piedāvājot realizēt optimālākos inženiertehniskos risinājumus, atbilstoši šodienas […]

Lasīt vairāk

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments 11. jūlijā izsludinājis atklātu konkursu Ziemeļu transporta koridora 3. un 4.posma būvniecības ieceres tehniskā projekta izstrādei. Konkurss norisināsies līdz 2. septembrim, bet tehniskais projekts konkursa uzvarētājiem būs jāizstrādā līdz nākamā gada 31. decembrim. Projekta kopējās izmaksas ir 3,6 miljoni eiro, no kuriem 50% ir Rīgas domes finansējums un 50% – […]

Lasīt vairāk

11.februārī izsludināts konkurss Ziemeļu transporta koridora 1.posma– Brīvības ielas dubliera 9.1 kilometru garā paaugstinātas caurlaidības autoceļa būvniecības ieceres tehniskā projekta izstrādei. Jau ziņots, ka Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments Eiropas Savienības līdzfinansējuma piesaistei Ziemeļu transporta koridora 1.posma (Brīvības ielas dublieris) īstenošanai 2013.gada 28.februārī Eiropas Komisijas TEN-T tīkla administrējošajai aģentūrā iesniedza projekta „Rīgas pilsētas un Rīgas […]

Lasīt vairāk

Aizvadītā gada nogalē apstiprināts Rīgas Ziemeļu transporta koridora 2. posma skiču projekts. Paveiktie darbi finansēti Eiropas Savienības projekta „Rīgas pilsētas un Rīgas ostas iekļaušana TEN-T ceļu tīklā” ietvaros. Rīgas Ziemeļu transporta koridora 2.posms ir projekta centrālais posms, kas sākas ~1,5km uz ziemeļiem no Daugavgrīvas ielas (3.posma noslēguma punkts), šķērso Daugavu, Rīgas centra ziemeļu daļu un […]

Lasīt vairāk

Rīgas Ziemeļu transporta koridors tiks prezentēts lielākajā Centrālās un Austrumeiropas valstu konferencē par publisko un privāto partnerību, kas 21.-22.oktobrī notiek Vīnē, Austrijā (6th Annual PPP in CEE and SEE Conference „Re-Establishing Synergies”). Konferences mērķis ir apspriest publiskās un privātās partnerības projektu īstenošanu apstākļos, kad reģiona valstis sāk atgūties no ekonomiskās krīzes. Konferences laikā tiks diskutēts […]

Lasīt vairāk

Līdz 2010.gada 18.oktobrim visi interesenti var iepazīties ar ietekmes uz vidi noslēguma ziņojumu un trašu plāniem Rīgas Ziemeļu transporta koridora 3.un 4.posmam – no autoceļa A5 (Rīgas apvedceļš, Salaspils – Babīte) un A10 (Rīga – Ventspils) krustojuma līdz Daugavgrīvas ielai. Rīgas Ziemeļu transporta koridora automaģistrāles 3. un 4. posma būvniecībā tiek izskatīti trīs automaģistrāles alternatīvie […]

Lasīt vairāk

2010.gada septembrī ir pabeigts ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) automaģistrāles būvniecībai posmā no autoceļa A5 līdz Daugavgrīvas ielai (Rīgas Ziemeļu transporta koridora 3. un 4. posms) noslēguma ziņojums. Paredzētās darbības ierosinātājs ir Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, IVN ziņojuma sagatavotājs – SIA “Eiroprojekts”. Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par IVN nepieciešamību pieņemts 04.07.2007. (Nr. 161). Rīgas […]

Lasīt vairāk

Pagājušā nedēļā Pilsētas attīstības departamentā viesojās Zviedrijas un Nīderlandes pašvaldību un privāto uzņēmumu pārstāvi. Viesi izteica atzinību, ka Rīgas dome aktīvi ir iesaistījusies Rīgas un Pierīgas mobilitātes plāna izstrādē, skatot transporta jautājumu risinājumus ne tikai pilsētas, bet arī aglomerācijas mērogā. Atzinīgi tika novērtēta Rīgas domes pieeja Ziemeļu transporta koridora projekta sagatavošanai, jo īpaši Rīgas pašvaldības […]

Lasīt vairāk

2010.gada 8.septembra Ziemeļu transporta koridora projekta vadības komitejas sēdē secināts, ka koridora būvniecība uzsāksies 2013. gadā. Sākotnēji tiks izbūvēts 1. posms jeb tā sauktais Brīvības ielas dublieris. „ Rīgas domei ir politiskā griba šo projektu uzsākt, taču izšķirošs būs valdības atbalsts. Es ļoti ceru, ka Ziemeļu transporta koridora būvniecība netiks politizēta, jo šis nav tikai […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts