Šī gada nogalē Varšavā starpreģionu sadarbības programmas INTERREG IVC Uzraudzības komitejas sanāksmē tika pieņemti lēmumi par ERAF finansējuma piešķiršanu pieciem Rīgas domes iesniegtajiem projektiem. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments no nākamā gada līdz 2014.gada beigām piedalīsies divos projektos – HERITPROT – „Ugunsdrošības uzlabošana vēsturiskajās ēkās” un Working4Talent – „Cilvēkresursi un inovācijas: Nodarbinātības politika vietējā un […]

Lasīt vairāk

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments informē, ka saskaņā ar Rīgas domes 13.12.2011.lēmumu Nr.6967 „Par grozījumu izstrādes uzsākšanu Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15.pielikumā „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M 1:10 000” un 16.pielikumā „Apbūves stāvu skaita plāns M 1:10 000”” uzsāk Rīgas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi zemesgabaliem M.Nometņu ielā […]

Lasīt vairāk

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 04.10.2011. lēmumu Nr.BV-11-2965-ap, Armens Bro (Davtjans), tālr.29231141, nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri „Mobilo sakaru masts” Rīgā, Jaunciema gatvē 191, kadastra Nr.0100 113 0214. Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 04.10.2011. lēmumu Nr.BV-11-2965-ap, Armens Bro (Davtjans), tālr.29231141, nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri „Mobilo sakaru masts” Rīgā, Jaunciema gatvē 191, kadastra Nr.0100 113 […]

Lasīt vairāk

Rīdzinieki var iepazīties ar Rīgas pilsētas stratēģijas ieviešanas pārskatu mājaslapā www.sus.lv, sadaļā „Aktualitātes”. Pārskats atspoguļo, ko Rīgas pašvaldība ir veikusi savu stratēģisko mērķu ietvaros. Kopumā Rīgas ilgtermiņa stratēģiju veido 13 ilgtermiņa mērķi un tiem pakārtotie 105 uzdevumi. Šis ir jau ceturtais šāda veida pārskats, kas palīdz Rīgas domei mērķtiecīgi pārraudzīt galvaspilsētā veicamās aktivitātes. Pārskatā tiek […]

Lasīt vairāk

Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs un Latvijas Universitātes rektors Mārcis Auziņš, šodien tiekoties, parakstīja vienošanos par rīcības plānu Torņakalna teritorijas attīstīšanai. Rīcības plānā konkretizētas Rīgas domes un Latvijas Universitātes (LU) turpmākās sadarbības jomas Torņakalna teritorijas attīstīšanā. Tajā ir sadaļa par infrastruktūras objektu sakārtošanu, jo saskaņā ar Torņakalna administratīvā centra teritorijas detālplānojumu, šeit ir nepieciešams izbūvēt […]

Lasīt vairāk

Šodien, 6. decembrī no plkst. 15.30 – 17.30 ES Mājā, Aspazijas bulvārī 28 notiks pirmā diskusija „Zaļā arhitektūra, būvniecība”. Galvenais šī pasākuma mērķis apzināties esošās problēmas un diskusiju ceļā atrast iespējamos risinājumus vairākām šī brīža aktualitātēm. Diskusijas sākumā dalībnieki kopā ar ekspertiem veidos videi draudzīgas ēkas maketu. Diskusijas turpinājumā tiks apskatīti jautājumi – ko nozīmē […]

Lasīt vairāk

Vakardien, 30.novembrī, nosaukti trīspadsmit Rīgas domes un Swedbank kopīgi rīkotās grantu programmas „Atspēriens” uzvarētāji, kuriem piešķirts finansējums savu biznesa ideju īstenošanai un attīstībai. Šajā „Atspērienā” kopumā tika iesniegtas 52 uzņēmējdarbības projektu idejas, no kurām izvēlētas trīspadsmit perspektīvākās, piešķirot finansējumu Ls 63 586,51 apmērā iekārtu iegādei, interneta mājas lapu izstrādei, grāmatvedības un sertifikācijas ārpakalpojumiem un citu […]

Lasīt vairāk

Pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 2009. gada 1. jūnija lēmumu Nr. 274 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanas nepieciešamību, 2009. gada 3. jūnija lēmumu Nr. 285 par labojumiem lēmumā Nr. 274, 2010. gada 2. augusta Atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojumu naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināla izveidei Rīgā, Flotes […]

Lasīt vairāk

Valsts a/s „Latvijas Dzelzceļš” izdots atzinums par plānotās jaunas publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas būvniecības Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu. Atzinums par Ziņojumu pieejams Vides pārraudzības valsts biroja mājas lapā: http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=3&id=236

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts