Pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 2009. gada 1. jūnija lēmumu Nr. 274 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanas nepieciešamību, 2009. gada 3. jūnija lēmumu Nr. 285 par labojumiem lēmumā Nr. 274, 2010. gada 2. augusta Atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojumu naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināla izveidei Rīgā, Flotes ielā 2, Rīgas Brīvostas teritorijā un Vides pārraudzības valsts biroja 2011. gada 29. jūlija vēstuli par nepieciešamajiem precizējumiem noslēguma ziņojumā, ir atkārtoti sagatavots ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojums.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA KU „Baltic Oil Terminal”, reģistrācijas Nr.40003511867, adrese: Katrīnas dambis 14 – 203, Rīga, LV – 1045, tālr. 67508427. Ziņojuma nosaukums „Ietekmes uz vidi novērtējums naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināla izveidei Rīgā, Flotes ielā 2, Rīgas Brīvostas teritorijā noslēguma ziņojums”. Sākotnējā ziņojuma versija Vides pārraudzības valsts birojam tika iesniegta 2010. gada 26. oktobrī, 2011. gada 15. jūnijā. Ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojuma sagatavošana ir pabeigta 2011. gada septembrī. Papildinājumi un labojumi ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumā iesniegti Vides pārraudzības valsts birojā 2011. gada 04. oktobrī. Noslēguma ziņojumu sagatavoja SIA „Vidrūpe”.

Ar noslēguma ziņojumu var iepazīties ierosinātāja mājaslapā internetā www.balticoilterminal.lv

0 Patīk
1191 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts