Šī gada nogalē Varšavā starpreģionu sadarbības programmas INTERREG IVC Uzraudzības komitejas sanāksmē tika pieņemti lēmumi par ERAF finansējuma piešķiršanu pieciem Rīgas domes iesniegtajiem projektiem. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments no nākamā gada līdz 2014.gada beigām piedalīsies divos projektos – HERITPROT – „Ugunsdrošības uzlabošana vēsturiskajās ēkās” un Working4Talent – „Cilvēkresursi un inovācijas: Nodarbinātības politika vietējā un reģionālā līmenī, lai piesaistītu jaunus talantīgus cilvēkus inovatīvām nozarēm“.

Projekta “Ugunsdrošības uzlabošana vēsturiskajās ēkās” mērķis ir vērsts uz ugunsdrošības pasākumu ieviešanu un uzlabošanu vēsturiskajās ēkās, īpašu uzmanību pievēršot vēsturiskai koka apbūvei. Sadarbības partneri ir pilsētas no Spānijas, Polijas, Rumānijas, Ungārijas, Lielbritānijas, Lietuvas un Norvēģijas.

Projekta plānots izvērtēt esošo situāciju attiecībā uz vēsturiski nozīmīgu ēku aizsardzību pret iespējamiem ugunsgrēkiem; apkopot informāciju starp sadarbības partneriem, definējot kopējās problēmas un darbības turpmākajām rīcībām; izstrādāt un ieviest rīcības programmu ugunsgrēku monitoringam un prevencijai; izmēģināt mācību trauksmes vēsturiskās ēkās; izveidot sadarbības tīklu pieredzes apmaiņai; veidot rokasgrāmatu par ugunsdrošību vēsturiskās ēkās; izstrādāt informatīvo materiālu vēsturiski nozīmīgu ēku privātīpašniekiem par ugunsdrošību; organizēt apmācības profesionāļiem, starptautiskos seminārus un konferences.

Savukārt projekta „Cilvēkresursi un inovācijas: Nodarbinātības politika vietējā un reģionālā līmenī, lai piesaistītu jaunus talantīgus cilvēkus inovatīvām nozarēm” galvenais darbības virziens ir potenciālu inovatīvo nozaru izvērtējums saistībā ar vietējā un reģionālā līmeņa pieejamiem cilvēkresursiem un to potenciālu – izglītība, nozares potenciāls un kapacitāte nodrošināt prakses vietas un vēlāk nodarbināt speciālistus. Projekta ietvaros plānots īpašu uzmanību veltīt sadarbībai ar augstākajām izglītības iestādēm un turpināt darbu pie Zinātniski tehnoloģiskā parka attīstības. Projekta partneri ir pilsētas un uzņēmējdarbības aģentūras no Spānijas, Lielbritānijas, Čehijas, Polijas un Itālijas.

 

0 Patīk
1315 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts