Detālplānojuma izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Rīgas domes 13.12.2011. lēmumu Nr.3966 „Par zemesgabala Ķiburgas ielā 11 (kadastra Nr.0100 082 0069) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Detālplānojuma teritorijā ietverts zemesgabals ar kadastra Nr.0100 082 0069 un Ķiburgas ielas daļa.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānošanas nodaļas vadītājs. Apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14:00 līdz plkst.18:00 Rīgā, Amatu ielā 4, 5.stāvā pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67105816.

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam ar grozījumiem grafiskai daļai un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (Rīgas domes 20.12.2005. saistošajos noteikumos Nr.34 „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”), detālplānojuma teritorija atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (Sdz) un ielu teritorijā (I). Rīgas teritorijas plānojums un apbūves noteikumi elektroniski pieejami www.rdpad.lv.

Detālplānojuma izstrādātājs – I.Kirsanovs, sert. Nr. 10-0943, Mirdzas Ķempes ielā 1 – 57, Rīgā, LV-1014, tālr. 29888040, e-pasts: igkirsanovs@gmail.com.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei no 15.01.2012. līdz 30.01.2012. var nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 (adresētus Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldei), tālrunis 67105800.

Darba uzdevums Nr.3966
Detālplānojuma teritorijas robeža
Lēmums

0 Patīk
1672 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts