Izstrādāts Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma tehniskā projekta 2.starpziņojums

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments informē, ka sadarbībā ar AS „Ceļuprojekts” speciālistiem projekta „Rīgas pilsētas un Rīgas ostas integrēšana TEN-T tīklā: Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma tehniskā projekta izstrāde” ietvaros ir sagatavots Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma tehniskā projekta 2.starpziņojums.

Starpziņojuma ietvaros ir aktualizēti saskaņotā skiču projekta risinājumi, piedāvājot realizēt optimālākos inženiertehniskos risinājumus, atbilstoši šodienas pilsētas attīstības dinamikai un prognozētajām nākotnes satiksmes plūsmām. Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1. posma projekts paredz iespēju daļēji izmantot jau esošo ielu tīklu, kā arī no jauna izbūvēt maģistrāli vietās, kur šobrīd ielu nav.

Pamatojoties uz veikto satiksmes plūsmu analīzi, ir izstrādāts priekšlikums attiecībā uz maģistrāles braukšanas joslu skaitu, precizēts novietojums apvidū (sarkano līniju robežās), kā arī noteikts ceļa vertikālais plānojums. Nozīmīgākajiem krustojumiem un vairāku līmeņu ceļu mezgliem ir izstrādāti iespējamo inženiertehnisko risinājumu varianti. Starpziņojumā ir iekļauti arī projektēto inženierbūvju principiālie risinājumi.

Saskaņā ar 2010.gada nogalē apstiprināto Rīgas un Pierīgas mobilitātes plānu, Ziemeļu transporta koridoram ir svarīga loma mobilitātes uzlabošanā Rīgā un Pierīgā, to apstiprina arī Rīgas Ziemeļu transporta koridora būvniecības ieceres īstenošanas ietvaros veiktie aprēķini. Neizbūvējot Rīgas Ziemeļu transporta koridoru, 2031.gadā rīta sastrēgumstundas laikā uz Rīgas centra tiltiem būs par 34% augstāka satiksmes intensitāte, bet braukšanas ātrums visā Rīgā vidēji samazināsies par 12%.

Līdz 2015.gada beigām plānots izstrādāt Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma tehnisko projektu.

Detalizētāka informācija par Rīgas Ziemeļu transporta koridora projekta īstenošanu pieejama Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Projektu vadības pārvaldē, tālrunis 67105558.

 ES                                                                koridors_logo

1 Patīk
4077 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts