Interesenti var iepazīties ar ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu Ziemeļu transporta koridora 3. un 4.posmam

Līdz 2010.gada 18.oktobrim visi interesenti var iepazīties ar ietekmes uz vidi noslēguma ziņojumu un trašu plāniem Rīgas Ziemeļu transporta koridora 3.un 4.posmam – no autoceļa A5 (Rīgas apvedceļš, Salaspils – Babīte) un A10 (Rīga – Ventspils) krustojuma līdz Daugavgrīvas ielai.

Rīgas Ziemeļu transporta koridora automaģistrāles 3. un 4. posma būvniecībā tiek izskatīti trīs automaģistrāles alternatīvie risinājumi, vienam no tiem Rīgas teritorijā piedāvājot arī apakšvariantu. Variantu pārskatus skatīt šeit – https://www.rdpad.lv/uploads/sab_apspried/zk_34_posms/ZK_parskata_karte_34_posms_jauna.jpg

IVN procesa gaitā konstatēts, ka no ietekmes uz vidi viedokļa 1. un 2. variants (ar apakšvariantu) vērtējami līdzīgi. Visoptimālākais attiecībā uz dabas vērtībām ir 1.variants, bet no tuvējo iedzīvotāju ērtības viedokļa efektīvāks ir 2 variants vai tā apkšvariants. 3. trases novietojuma variants tiek uzskatīts par visnelabvēlīgāko gan attiecībā uz dabas vērtībām gan uz cilvēku ērtībām.

Ziemeļu transporta koridora projekta 3. un 4. posma ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojuma sabiedriskā apspriešana notika šī gada pavasarī. Kopumā tika saņemtas 406 atsauksmju anketas, kurās ar izteiktu pārsvaru (89%) tika izteikts atbalsts piedāvātajam 2.variantam, kas vismazāk ietekmētu esošas apdzīvotās vietas un apbūvi. Šī autoceļa daļa sākas no autoceļu A5 (Rīgas apvedceļš, Salaspils – Babīte) un A10 (Rīga – Ventspils) krustojuma un turpinās līdz Daugavgrīvas ielai). Sabiedriskās apspriešanas materiāli un rezultāti – https://www.rdpad.lv/uploads/sab_apspried/zk_34_posms/parskats_21sep10%20_3.pdf

Ar noslēguma ziņojumu un trašu plāniem var iepazīties:

  • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, tālrunis 67105800;
  • Babītes novada pašvaldības Kancelejā, Centra ielā 4 (2.stāvā), Piņķos, tālrunis 67914650;
  • Jūrmalas pilsētas domes 1.stāva vestibilā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā;
  • Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, 2.stāvā, 30.kabinetā, Jūrmalā, tālrunis 67147592;
  • Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, tālrunis 67321173;
  • Internetā www.ziemelukoridors.lv, www.rdpad.lv.

Rakstiskas atsauksmes par ietekmes uz vidi noslēguma ziņojumu līdz 18.oktobrim var sūtīt Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības ielā 23, LV-1045 Rīgā, tālr. 67321173, www.vpvb.gov.lv; vpvb@vpvb.gov.lv).

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavotājs – SIA “Eiroprojekts”.

Ar ES atbalstu Ziemeļu koridora projekta sagatavošana uzsākta 2007. gadā. Ziemeļu transporta koridors ir lielākais infrastruktūras objekts Baltijas valstīs pēdējo 30 gadu laikā. Tā īstenošanas rezultātā tiks uzbūvēts ērts ātrsatiksmes autoceļš, kas šķērsos Rīgu rietumu – austrumu virzienā, neskarot pilsētas vēsturisko centru un izveidojot Rīgas apvedceļa ziemeļu daļu. Paredzēts, ka trase pieslēgsies pilsētas infrastruktūrai ar 12 jauniem daudzlīmeņu krustojumiem. Ziemeļu koridora plānotais garums ir aptuveni 30km.

Ar ES atbalstu Ziemeļu koridora projekta sagatavošana uzsākta 2007. gadā. Ziemeļu transporta koridors ir lielākais infrastruktūras objekts Baltijas valstīs pēdējo 30 gadu laikā. Tā īstenošanas rezultātā tiks uzbūvēts ērts ātrsatiksmes autoceļš, kas šķērsos Rīgu rietumu – austrumu virzienā, neskarot pilsētas vēsturisko centru un izveidojot Rīgas apvedceļa ziemeļu daļu. Paredzēts, ka trase pieslēgsies pilsētas infrastruktūrai ar 12 jauniem daudzlīmeņu krustojumiem. Ziemeļu koridora plānotais garums ir aptuveni 30km.

Visu Ziemeļu koridora sabiedriskās apspriešanas sanāksmju videoieraksti un cita ar saistītā informācija atrodama Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība. Papildus informācija par visu Ziemeļu transporta koridora projektu – www.ziemelukoridors.lv.

 

 

RD Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību vadītāja Marija Ābeltiņa

0 Patīk
1719 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts