Tuvākajos 100 gados Rīgā iespējami plūdi, kas varētu pārsniegt 2,6 metru atzīmi virs normālā ūdens līmeņa un applūdināt ievērojamas pilsētas teritorijas, radot būtisku apdraudējumu sociālajai infrastruktūrai, kultūrvēsturiskajiem un saimnieciskās darbības objektiem, kā arī nodarot ievērojamus ekonomiskos zaudējumus. Pie šāda secinājuma ir nonākusi zinātnieku komanda, kas projekta „RĪGA PRET PLŪDIEM” ietvaros strādā pie plūdu draudu izpētes […]

Lasīt vairāk

Rīgas dome īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu „Rīgas domes kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības struktūrfondu jautājumos”. Projekta mērķis ir uzlabot domes darbinieku zināšanu līmeni par Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu izstrādi un ieviešanu, tādējādi paaugstinot Rīgas pašvaldības konkurētspēju ES finansējuma piesaistē. Projektā jau organizēts sešu apmācību semināru cikls domes darbiniekiem, kuru darba pienākumi skar ES līdzfinansētu […]

Lasīt vairāk

Biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” pagājušā nedēļā prezentēja pētījuma „NVO kapitāls Rīgā” rezultātus. Prezentācijas ietvaros bija iespējams iepazīties ar nevalstisko organizāciju pieredzi sadarbībā ar Rīgas domi un tās dažādām struktūrvienībām, kā arī ieteikumiem, kā uzlabot savstarpējo sadarbību, lai tā būtu auglīga un veiksmīga. Kopumā pētījums „NVO kapitāls Rīgā” parāda, ka Rīgas pilsētas pašvaldībā ir izpratne un […]

Lasīt vairāk

Šā gada 16. decembrī Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments aicina Rīgas iedzīvotājus uz informatīvu tikšanos, lai iepazīstinātu ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „MASKAVAS, KRASTA UN TURGEŅEVA IELU KVARTĀLA DEGRADĒTĀS TERITORIJAS REVITALIZĀCIJA” realizācijas gaitu. Tikšanās notiks 16. decembrī pulksten 18.00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu ielā 4, 3. stāva zālē (305. kabinets). Tikšanās […]

Lasīt vairāk

Projekta „RĪGA PRET PLŪDIEM” ietvaros tiek apzināti labas prakses piemēri cīņā ar plūdu draudiem tādās Eiropas pilsētās kā Antverpene (Beļģijā), Hāga (Nīderlandē) un Hamburga (Vācijā). Antverpenes pilsēta plūdu gadījumā piedāvā pazemināt kopējo ūdens līmeni pilsētas upē, atstājot neapbūvētas teritorijas upes krastos un ļaujot tām regulāri applūst. Hāgas pilsēta izlēmusi, ka ar ūdeni nav vērts cīnīties […]

Lasīt vairāk

Šodien, 26.novembrī, darba tikšanās ietvaros speciālistiem tika prezentēti pētījuma „Ar klimata pārmaiņām saistīto hidroloģisko procesu izpēte un prognozēšana Rīgas pilsētas teritorijā un rekomendāciju izstrāde Rīgas pilsētas teritorijas aizsardzībai” starprezultāti – applūstošo teritoriju modelēšanas, krastu noskalošanās, plūdu ietekmes izvērtēšanas un zaudējumu aprēķināšanas pirmie rezultāti un secinājumi. Visi interesenti aicināti iepazīties ar šī pētījuma starprezultātiem 29.novembrī Pilsētas […]

Lasīt vairāk

Šā gada 29. novembrī Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments aicina Rīgas iedzīvotājus uz informatīvu tikšanos, lai iepazīstinātu ar Eiropas Savienības LIFE+ programmas līdzfinansētā projekta „RĪGA PRET PLŪDIEM” realizācijas gaitu. Tikšanās laikā tiks prezentēti veiktā pētījuma „Ar klimata pārmaiņām saistīto hidroloģisko procesu izpēte un prognozēšana Rīgas pilsētas teritorijā un rekomendāciju izstrāde Rīgas pilsētas teritorijas aizsardzībai” starprezultāti […]

Lasīt vairāk

Šī gada 25. un 26.novembrī Helsinkos (Somijā) norisināsies ES atbalstītā projekta „Baltijas Palete – Baltijas jūras un Āzijas sadarbības plānošanas kopprojekts (BASAAR)” noslēguma konference. Konferences laikā tiks diskutēts par Eiropas reģionu un Āzijas valstu, galvenokārt, Indijas un Ķīnas turpmākās sadarbības politiskajām pamatnostādnēm un turpmākajām šo reģionu sadarbības formām, kā arī tiks apskatītas tādas tēmas kā […]

Lasīt vairāk

Vakar, 22.novembrī Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā viesojās dažādu Baltkrievijas pašvaldību pārstāvju delegācija. Tikšanās gaitā delegācijas dalībnieki tika informēti par Rīgas pilsētas attīstības plānošanas procesu. Īpašu delegācijas locekļu interesi izraisīja iedzīvotāju iesaistīšana pilsētplānošanā, tajā skaitā sabiedrisko apspriešanu organizācija, to rezultātu novērtēšana un priekšlikumu iekļaušana apspriežamajos dokumentos. Ārvalstu delegāciju uzņemšana, prezentējot pilsētas plānošanas  pieredzi un nozīmīgus […]

Lasīt vairāk

Līdz šī gada 29.novembrim turpinās sabiedriskā apspriešana detālplānojuma 1.redakcijai zemes gabalam Mežciema apkaimē – Līduma ielā, Gaiļezera ielā, Hipokrāta ielā un tam piegulošās ūdens teritorijas. Vakar, 22.novembrī sabiedriskās apspriešanas sanāksme piedalījās vairāk kā 20 iedzīvotāji, kuri pauda bažas par detālplānojuma risinājumu iespējamo ietekmi uz Mežciema iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Savukārt rakstiskā veidā Pilsētas attīstības departamentā uz […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts