Turpinās projekts par Rīgas pašvaldības kapacitātes paaugstināšanu ES finansējuma apguvē

Rīgas dome īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu „Rīgas domes kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības struktūrfondu jautājumos”. Projekta mērķis ir uzlabot domes darbinieku zināšanu līmeni par Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu izstrādi un ieviešanu, tādējādi paaugstinot Rīgas pašvaldības konkurētspēju ES finansējuma piesaistē.
Projektā jau organizēts sešu apmācību semināru cikls domes darbiniekiem, kuru darba pienākumi skar ES līdzfinansētu projektu sagatavošanu un ieviešanu. Semināru ciklā tika aplūkotas tādas tēmas kā projekta iepirkuma process, juridiskie jautājumi, risku vadība, lietvedība, budžeta plānošana, tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde, projekta publicitāte un citas.
Apkopojot semināros iegūtās zināšanas, dalībnieku praktiskajā pieredzē un savstarpējās diskusijās iegūtās atziņas, ir aktualizēta Projektu rokasgrāmata. Tā sniedz detalizētu un viegli uztveramu informāciju par projekta plānošanu, sagatavošanu, līgumu slēgšanu, kā arī paša projekta īstenošanas gaitu un būs noderīga ikvienam pašvaldības darbiniekam, kurš nodarbojas ar Eiropas Savienības struktūrfondu jautājumiem. Projektu rokasgrāmatu plānots izdot 2011. gada februārī.
Projekta ietvaros veikta arī izpēte par Rīgas pašvaldības vajadzībām un iespējām ES struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu apguves jomā, kā arī apkopota informācija par plānotajiem, ieviešanas stadijā esošiem un jau pabeigtajiem projektiem.
Kopš 2007. gada (struktūrfondu plānošanas perioda 2007. – 2013. gadam sākuma) līdz pašreizējam brīdim Rīgas pašvaldība pilnībā ir ieviesusi 20 ES līdzfinansētus projektus par kopējo summu 63 000 000 EUR. Pašreiz ieviešanas stadijā ir 77 projekti par kopējo summu vairāk nekā 100 000 000 EUR, vēl 23 projekti par kopējo summu vairāk nekā 70 000 000 EUR šobrīd ir sagatavoti un iesniegti atbildīgajās ES finansējuma pārraudzības iestādēs.
Kopumā Rīgas pašvaldībā projekti tiek īstenoti, saņemot finansējumu no divdesmit dažādiem finansējuma avotiem: TEN-T programmas, Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas Sociālā fonda, INTERREG programmām, Leonardo da Vinči programmas, Mūžizglītības programmas „Comenius”, Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta u.c.
Kā sociāli nozīmīgi un veiksmīgi tiek īstenoti tādi projekti kā, piemēram, sociālo dzīvojamo māju siltināšana Aglonas ielā 35/3, Rēznas ielā 10/2, Gobas ielā 20/1, kur renovācijas darbos tiks iegultīti 497 tūkstoši latu, energoefektivitātes paaugstināšana Rīgas izglītības iestāžu ēkās kopumā par 4,7 miljoniem latu, kā arī projekts Maskavas, Krasta un Turgeņeva ielu kvartāla degradētās teritorijas revitalizācija par 3 miljoniem latu. 2011. gadā tiks uzsākta Grīziņkalna un tam piegulošā Miera dārza teritorijas revitalizācija, un projekta ietvaros tiks sakārtots Grīziņkalns, Miera dārzs, Ziedoņdārzs, kā arī 16 ielās tiks veikti rekonstrukcijas darbi. Projekta izmaksas ir 5,2 miljoni latu.
Projekts „Rīgas domes kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības struktūrfondu jautājumos” tiks turpināts arī 2011. gadā. Projektu 100% apmērā finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
Vairāk informācijas par Eiropas Savienības struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu projektu sagatavošanas un īstenošanas jautājumiem – www.rigasprojekti.lv.
Sagatavoja L.Ivāna Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa
kajene

0 Patīk
1419 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts