Šā gada 12. novembrī noslēdzās Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta administrētais projekts „Working4Talent”, kura ietvaros tika pētītas iespējas uzlabot reģionālās politikas un rīcības programmas labvēlīgas inovācijas vides veidošanai augsti izglītotiem, radošiem indivīdiem, īpašu uzmanību pievēršot inovatīvas uzņēmējdarbības veicināšanai Rīgas pilsētā un reģionā. Projekta noslēguma diskusijās par inovatīvu uzņēmējdarbību Rīgā tika uzsvērts sadarbības nozīmīgums ar citām […]

Lasīt vairāk

Pēc veiktajiem pētījumiem un diskusiju cikliem ar ekspertiem par inovācijas vidi Rīgā un Rīgas reģionā trīs gadu garumā, šā gada 12. novembrī Rīgas domē notiks projekta „Working4Talent” noslēguma pasākums „Talants kā pievienotā vērtība un ilgtspējīgas inovācijas ekosistēmas pamats”, kurā tiks prezentētas projektā apkopotās atziņas un rezultāti, kā arī norisināsies praktiskā sadarbības demonstrācija starp studentiem, universitātēm […]

Lasīt vairāk

9.oktobrī norisinājās „Demola Latvia” rudens sezonas atklāšana studentiem un uzņēmējiem, kurā iniciatīvas bagātos studentus uzrunāja Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Projektu vadības pārvaldes vadītāja Oksana Dumpe. „Rīgas pilsēta seko līdzi jaunākajiem procesiem, kas saistīti arī ar inovatīvu uzņēmējdarbību Rīgā. Viena no tādām iniciatīvām, kas atbalsta inovatīvu uzņēmējdarbību Rīgā ir projekts „Working4Talent”. Iniciatīva rosina domāt par […]

Lasīt vairāk

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments kopš 2012.gada pārstāv Rīgas pašvaldību INTERREG IVC sadarbības projektā „Reģionālās politikas attīstība nodarbinātības un izglītības jomās jaunu talantu piesaistei inovāciju nozarēs” Working4Talent. Projekta Working4Talent uzdevums ir pilnveidot politikas pamatnostādnes nodarbinātības un izglītības jomās ar inovācijām saistītājas nozarēs, lai veicinātu jaunas darba iespējas augsti kvalificētam darbaspēkam (talantiem) un izstrādātu atbalsta veidus […]

Lasīt vairāk

2014. gada sākumā pēc vairāku gadu sagatavošanas darba Latvijas IT Klasteris sadarbībā Latvijas vadošajām augstskolām, uzņēmējiem un nozaru asociācijām oficiāli atklāja un uzsāka Latvijā starptautisku inovāciju un studentu – uzņēmēju sadarbības platformu DEMOLA. DEMOLA šobrīd jau aktīvi darbojas Somijā, Zviedrijā, Lietuvā, Slovēnijā, Ungārijā un Spānijā. Aicinām uzņēmumus un organizācijas kā partneriem piedalīties jaunajā DEMOLA Latvia […]

Lasīt vairāk

Šā gada 23. maijā, Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā (RISEBA) starptautiskās studentu zinātniski praktiskās konferences ietvaros notika radošā diskusija World Cafe – kā uzsākt inovatīvu uzņēmējdarbību. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta un RISEBA organizētajā diskusijā piedalījās augstskolas RISEBA bakalaura un maģistra studiju programmu studenti un absolventi, RISEBA un citu augstskolu biznesa inkubatoru, kā […]

Lasīt vairāk

Šā gada 23. maijā, plkst.18:00, Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā (RISEBA) starptautiskās studentu zinātniski praktiskās konferences ietvaros notiks radošā diskusija World Cafe – kā uzsākt inovatīvu uzņēmējdarbību. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta un RISEBA organizētajā diskusijā piedalīsies minētās augstskolas bakalaura un maģistra studiju programmu studenti un absolventi, RISEBA un citu augstskolu biznesa inkubatoru pārstāvji, kā arī […]

Lasīt vairāk

Šā gada 31.martā, plkst. 13:00, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā notiks seminārs „Inovatīvās uzņēmējdarbības veicināšana Rīgas pilsētā un reģionā”, kura ietvaros tiks apskatīta inovācijas politika inovatīvās uzņēmējdarbības veicināšanai, kā arī tiks pievērsta uzmanība jautājumiem, kas skar Rīgas darba tirgus analīzi. Noslēgumā visi klātesošie tiks aicināti iesaistīties diskusijā „Kādas ir prioritātes izglītībā un zinātnē, uzņēmējdarbībā, inovācijā […]

Lasīt vairāk

20.novembrī Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā tika rīkots ekspertu seminārs „Inovācijas politikas pamatnostādnes izglītībā, pētniecībā, nodarbinātībā un uzņēmējdarbībā” INTERREG IVC projekta Nr.1231R4 „Reģionālās politikas attīstība nodarbinātības un izglītības jomās jaunu talantu piesaistei inovāciju nozarēs (Working4talent)” ietvaros. Seminārā uzmanība tika veltīta inovācijas politikas vadlīniju, kas ir projekta gala rezultāts, izglītības sadaļai. Tika spriests par nepieciešamajām prasmēm […]

Lasīt vairāk

2013.gada 16.maijā plkst. 10.00, Meža ielā 3 sadarbībā ar Rīgas Starptautisko ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolu (RISEBA) notiks Radošā Biznesa inkubatora atklāšanas pasākums „Biznesa inkubācija jauniešu uzņēmējdarbības atbalstam”. Atklāšanas pasākumā tiks prezentēta Radošā Biznesa inkubatora attīstības vīzija, kā arī apskatīts plašs tēmu loks par biznesa inkubatoriem jauno uzņēmēju atbalstam un cilvēkkapitāla konkurētspējas attīstības iespējām tirgus […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts