Notiks seminārs par inovatīvās uzņēmējdarbības veicināšanu Rīgas pilsētā un reģionā

Šā gada 31.martā, plkst. 13:00, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā notiks seminārs „Inovatīvās uzņēmējdarbības veicināšana Rīgas pilsētā un reģionā”, kura ietvaros tiks apskatīta inovācijas politika inovatīvās uzņēmējdarbības veicināšanai, kā arī tiks pievērsta uzmanība jautājumiem, kas skar Rīgas darba tirgus analīzi. Noslēgumā visi klātesošie tiks aicināti iesaistīties diskusijā „Kādas ir prioritātes izglītībā un zinātnē, uzņēmējdarbībā, inovācijā un dzīves kvalitātes paaugstināšanā, lai veicinātu inovatīvās uzņēmējdarbības attīstību un, kādi ir kritēriji, pēc kuriem konstatēt progresu”.

„Līdz šim Latvijā ir dominējušas iniciatīvas tehnoloģiskās inovācijas virzienā. Ir sniegts valsts atbalsts tehnoloģisko parku, biznesa inkubatoru, inovāciju centru, tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu un kompetences centru izveidei, lai atbalstītu inovāciju un tehnoloģiju pārnesi, bet nodarbinātības politika talantu piesaistei nav bijusi izteikti orientēta uz inovāciju,” skaidro projekta „Working4Talent” vadītāja Amanda Saleniece.

Seminārā piedalīsies augstskolu, biznesa inkubatoru un kompetences centru pārstāvji, kā arī jaunie uzņēmēji (start-up) no Latvijas universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Banku augstskolas, Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas un Rīgas pašvaldības departamentu pārstāvji.

Tā kā sociālajai inovācijai ir būtiska nozīme sabiedrības dzīves līmeņa celšanā, radot vai uzlabojot procesus un sistēmas, izmantojot noteiktus modeļus, metodes, paņēmienus jaunos veidos un jaunā vidē, tad Rīgas pašvaldība, seminārā „Inovatīvās uzņēmējdarbības veicināšana Rīgas pilsētā un reģionā” un projektā „Working4Talent” gūtos rezultātus apkopos noslēguma dokumentā „Inovācijas politikas vadlīnijas”.

Seminārs norisināsies INTERREG IVC projekta Nr.1231R4 „Reģionālās politikas attīstība nodarbinātības un izglītības jomās jaunu talantu piesaistei inovāciju nozarēs projekta „Working4talent” ietvaros. Tā koncepcija paredz sadarbības veicināšanu ar uzņēmējiem, zinātnes institūtiem un augstskolām, lai sekmētu izpratni par inovācijas nozīmi pašvaldības politikas veidošanā.

Ar plašāku informāciju par projektu var iepazīties – www.w4t.eu

Semināra materiāli:

0 Patīk
1555 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts