„Laukums man” – USER vajadzībām izstrādāta un īstenota SPP metodoloģija, ar kuras palīdzību nodrošināt jauniešu aktīvu līdzdalību publiskās ārtelpas pārveidošanā

2014.gada 11.-14.februārī vienai no USER projekta pilotteritorijām – Latviešu strēlnieku laukumam – tika īstenots pilotprojekts ar skolu jauniešu līdzdalību, kas norisinājās sadarbībā ar Rīgas Valsts 3.ģimnāziju un Latvijas arhitektu savienības jauno arhitektu iniciatīvu “Skolnieks Pētnieks Pilsētnieks” (SPP).

USER projekta un SPP sadarbības mērķis bija izstrādāt metodoloģiju, ar kuras palīdzību publiskās ārtelpas pārveidošanā iesaista bērnus un jauniešus. Kā piemērs tika izvēlēta USER projekta pilotteritorija – Latviešu strēlnieku laukums un tā attīstības vīzijas izstrādē tika iesaistīti laukumam blakus esošās Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas skolēni, lai tie kā Latviešu strēlnieku laukuma lietotāji radītu savām vēlmēm un vajadzībām atbilstošu publiskās ārtelpas attīstības vīziju. Radošajā darbnīcā „Laukums man” piedalījās 34 skolēni, pārstāvot 3 dažādas vecuma grupas – 7.—8.klases, 9.—10.klases, 11.—12.klases. Katrā no vecuma grupām strādāja viena komanda, kurā skolēnu skaits bija 11—12. Ar katru grupu kopā strādāja divi arhitekti, piedaloties arī Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta (RDPAD) speciālistiem. Ikvienas diskusijas līmeni piemēroja jaunākajiem audzēkņiem, vecākajiem mācot rēķināšanos ar līdzās pastāvošām atšķirīgām uztverēm, kuras jāņem vērā, lai veidotos veiksmīga sadarbība.

Latviešu strēlnieku laukuma attīstības vīzijas izstrāde tika uzsākta ar laukuma esošās situācijas izpēti, skolēniem dodoties lauka pētījumā, kura mērķis bija vērot Latviešu strēlnieku laukumu ar pilsētplānotāja acīm – novērot cilvēkus to ikdienas gaitās, analizēt laukuma funkcionālo izmantošanu, īpašu uzmanību pievēršot detaļām, kas ikdienā paliek nepamanītas. Lauka pētījuma gaitā tika aizpildītas izsniegtās anketas, kurās bija individuāli jāatbild uz jautājumiem, jāatzīmē, jāpapildina un īsi jāpaskaidro savu viedokli. Radošajā darbnīcā diskusiju ceļā vispirms tika apkopoti skolēnu viedokļi un katra grupa iepazīstināja pārējās ar veikto esošās situācijas analīzi. Balstoties uz laukuma esošās situācijas analīzi, skolēni meklēja risinājumus, kā to uzlabot un kas būtu nepieciešams, lai laukums atbilstu skolēnu vēlmēm un vajadzībām, pārveidojot to par izmantojamu vietu pie skolas. Skolēni savu izstrādāto vīziju attēloja telpiskā maketā ar maināmām maketēšanas pamatnēm jeb piegrieztnēm un mērogošanas elementiem (cilvēku pūlis, auto, divriteņi). Katra komanda skicējot analizēja izvēlēto funkciju, virzienu un lietotāju iespējamo izkārtojumu laukumā, kuru pēcāk pārnesa telpiskajā modelī.

Skolēni radošās darbnīcas rezultātā, prezentējot savus izstrādātos maketus, sniedza savu skatījumu kādu vēlētos redzēt netālu no skolas esošo Latviešu strēlnieku laukumu.

7.—8. klašu skolēnu vīzija:

Blakus skolai izvietots jauks, dzīvs un jautrs, zaļš un omulīgs laukums atpūtai un izklaidēm, kurā akcentēta arī tā vēsture — Latviešu strēlnieku piemineklis un Okupācijas muzejs. Laukumu ar krastmalu savieno gājēju tilts, lai mainītu caurvēja izpūsto — faktiski tukšo laukumu, kuru cilvēks šķērso tikai galējas nepieciešamības dzīts.

9.—10. klašu skolēnu vīzija:

Racionālāk izmantojams labiekārtots laukums, kurā nodalītas divas zonas — mierīgā un aktīvā — un kurā organizētajos notikumos mūsdienīgi integrēti arī vēsturiskie objekti — gan Latviešu strēlnieku piemineklis, gan Okupācijas muzejs. Laukumu ar krastmalu savieno pat divi gājēju tilti.

11.—12. klašu skolēnu vīzija:

Kvalitatīvi labiekārtots laukums gājējiem ar īslaicīgām atpūtas, satikšanās, gaidīšanas iespējām. Okupācijas muzeja fasāde — uzlabota, latviešu strēlnieku piemineklis — akcentēts. Laukumu ar krastmalu savieno paplašināts pazemes tunelis ar segtas apstāšanās un gaidīšanas funkciju virszemē. Likvidēta transporta josla zem Akmens tilta, paplašinot pastaigām labiekārtotāko Daugavmalu.

Skolēnu radošās darbnīcas „Laukums man” izvērsti rezultāti un to vizualizācijas pieejamas šeit!

0 Patīk
1625 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts