Grenobles Alpu metropolē, Francijā 2015.gada 8.-11.aprīlī norisinājās Eiropas Savienības URBACT II programmas līdzfinansētā projekta „Pilsētvides ilgtspējīga atjaunošana” (Changes and Conflicts in Using Public Spaces/USER) noslēguma konference. USER projekta noslēguma konferencē tika skatīti jautājumi, kas saistīti ar USER projekta norises gaitu, tā ietvaros gūto pieredzi un tās turpmākām izmantošanas iespējām, veicinot publiskās ārtelpas atjaunošanu Eiropas pilsētās […]

Lasīt vairāk

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments aicina piedalīties pilsētvides plānošanas darbnīcā: “Kā Rīgā ieviest dalīto telpu – laukumveida krustojumus* un veidot cilvēkiem draudzīgāku pilsētvidi?”  Plānošanas darbnīca notiks 29.aprīlī 16.30 – 20.00 koka ēku renovāciju centrā “Koka Rīga”, Krāsotāju ielā 12. Darbnīcas mērķis ir iepazīstināt ar laukumveida krustojumu ieviešanas praksi un “instrumentiem”, kā arī iejusties kājāmgājēju, autobraucēju, veikalu īpašnieku […]

Lasīt vairāk

Parīzē, Francijā 2015.gada 6.februārī norisinājās Eiropas Savienības URBACT II programmas līdzfinansētā projekta „Pilsētvides ilgtspējīga atjaunošana” (Changes and Conflicts in Using Public Spaces/USER), piektais seminārs iegūto zināšanu un pieredzes apkopošanai. Semināra ietvaros tika skatīti jautājumi, kas saistīti ar USER projekta vietējā rīcības plāna 3.posma izstrādes rezultātiem, projekta kopējo rezultātu rokasgrāmatas saturu, kā arī tika risināti ar […]

Lasīt vairāk

2014.gada rudens/ziemas periodā ES fondu URBACT II programmas līdzfinansētā projekta „Pilsētvides ilgtspējīga atjaunošana” / „Changes and conflicts in using public spaces/USER” projekta ietvaros notika aktīvs darbs, aktuālos projekta Rīcības plāna izstrādes jautājumus risinot tematisko darba grupu sanāksmēs. Atbilstoši katras sanāksmes tēmai, tajās piedalījās USER projekta atbalsta grupas dalībnieki, kuri pārstāv dažādas ar publiskās ārtelpas pārvaldīšanu […]

Lasīt vairāk

2014. gada 16.-17.oktobrī Rīgā norisinājās ES fondu URBACT II programmas līdzfinansētā projekta „Pilsētvides ilgtspējīga attīstība” (Changes and Conflicts in Using Public Spaces (USER), radošā darbnīca, kas tika organizēta Ļubļinas, Malagas un Rīgas pilsētu pārstāvjiem, kuru vienojošais projekta jautājums ir publiskā ārtelpa kultūrvēsturiskajos pilsētu centros.   USER projekta izstrāde tuvojas noslēgumam, tādēļ pēdējās trīs pilsētu radošās […]

Lasīt vairāk

Krakovā, Polijā no 2014. gada 2.-3.jūīlijam norisinājās Eiropas Savienības URBACT II programmas līdzfinansētā projekta „Pilsētvides ilgtspējīga atjaunošana” (Changes and Conflicts in Using Public Spaces (USER), ceturtais seminārs iegūto zināšanu un pieredzes apkopošanai. Projekta 4.zināšanu un pieredzes konsolidēšanas seminārā „USER vietējā rīcības plāna izstrādes 2.posma noslēgums” piedalījās visas Projektā iesaistītās puses – vadošais partneris – Grenobles […]

Lasīt vairāk

2014.gada 26.jūnijā notika ES fondu URBACT II programmas līdzfinansētā projekta „Pilsētvides ilgtspējīga atjaunošana” / „Changes and conflicts in using public spaces/USER” projekta atbalsta grupas darba sanāksme. Tās mērķis bija iepazīties ar Latviešu strēlnieku laukuma publiskās ārtelpas atjaunošanas Rīcības plāna izstrādes līdzšinējiem rezultātiem (Rīcības plāna mērķi, rīcības virzieni, sagaidāmie rezultāti, to indikatori, iesaistāmie un atbildīgie) un […]

Lasīt vairāk

USER projekta ietvaros 2014.gada jūnijā tika veikta Latviešu strēlnieku laukuma tiešo lietotāju – Rīgas pilsētas iedzīvotāju un tūristu – viedokļu noskaidrošana par laukuma publiskās ārtelpas kvalitāti – esošo situāciju un vēlamajām pārmaiņām. Raksturojot esošo situāciju, Latviešu strēlnieku laukuma tiešie lietotāji norāda, ka ir pienācis laiks būtiskām pārmaiņām, lai uzlabotu Latviešu strēlnieku laukuma vispārējo kvalitāti, piešķirtu […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts