2014. gada 16.-17.oktobrī Rīgā norisinājās ES fondu URBACT II programmas līdzfinansētā projekta „Pilsētvides ilgtspējīga attīstība” (Changes and Conflicts in Using Public Spaces (USER), radošā darbnīca, kas tika organizēta Ļubļinas, Malagas un Rīgas pilsētu pārstāvjiem, kuru vienojošais projekta jautājums ir publiskā ārtelpa kultūrvēsturiskajos pilsētu centros.   USER projekta izstrāde tuvojas noslēgumam, tādēļ pēdējās trīs pilsētu radošās […]

Lasīt vairāk

Krakovā, Polijā no 2014. gada 2.-3.jūīlijam norisinājās Eiropas Savienības URBACT II programmas līdzfinansētā projekta „Pilsētvides ilgtspējīga atjaunošana” (Changes and Conflicts in Using Public Spaces (USER), ceturtais seminārs iegūto zināšanu un pieredzes apkopošanai. Projekta 4.zināšanu un pieredzes konsolidēšanas seminārā „USER vietējā rīcības plāna izstrādes 2.posma noslēgums” piedalījās visas Projektā iesaistītās puses – vadošais partneris – Grenobles […]

Lasīt vairāk

2014.gada 26.jūnijā notika ES fondu URBACT II programmas līdzfinansētā projekta „Pilsētvides ilgtspējīga atjaunošana” / „Changes and conflicts in using public spaces/USER” projekta atbalsta grupas darba sanāksme. Tās mērķis bija iepazīties ar Latviešu strēlnieku laukuma publiskās ārtelpas atjaunošanas Rīcības plāna izstrādes līdzšinējiem rezultātiem (Rīcības plāna mērķi, rīcības virzieni, sagaidāmie rezultāti, to indikatori, iesaistāmie un atbildīgie) un […]

Lasīt vairāk

USER projekta ietvaros 2014.gada jūnijā tika veikta Latviešu strēlnieku laukuma tiešo lietotāju – Rīgas pilsētas iedzīvotāju un tūristu – viedokļu noskaidrošana par laukuma publiskās ārtelpas kvalitāti – esošo situāciju un vēlamajām pārmaiņām. Raksturojot esošo situāciju, Latviešu strēlnieku laukuma tiešie lietotāji norāda, ka ir pienācis laiks būtiskām pārmaiņām, lai uzlabotu Latviešu strēlnieku laukuma vispārējo kvalitāti, piešķirtu […]

Lasīt vairāk

Malagā, Spānijā 2014. gada 24.-25.aprīlī Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes speciālisti piedalījās radošajā darbnīcā, kas tika organizēta Ļubļinas, Malagas un Rīgas pilsētu pārstāvjiem, kuru vienojošais Projekta jautājums ir publiskā ārtelpa kultūrvēsturiskajos pilsētu centros. Radošās darbnīcas mērķis: Izvērtēt uzsākto Rīcības plāna izstrādi pilsētu vēsturisko centru publiskās ārtelpas attīstības jautājumu risināšanā, kā arī dalīties […]

Lasīt vairāk

2014.gada 11.-14.februārī vienai no USER projekta pilotteritorijām – Latviešu strēlnieku laukumam – tika īstenots pilotprojekts ar skolu jauniešu līdzdalību, kas norisinājās sadarbībā ar Rīgas Valsts 3.ģimnāziju un Latvijas arhitektu savienības jauno arhitektu iniciatīvu “Skolnieks Pētnieks Pilsētnieks” (SPP). USER projekta un SPP sadarbības mērķis bija izstrādāt metodoloģiju, ar kuras palīdzību publiskās ārtelpas pārveidošanā iesaista bērnus un […]

Lasīt vairāk

2014. gada 5.martā Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes sēdē tika izskatīts jautājums par „Strēlnieku laukuma attīstību”, kuru iesniedza arhitekte Ausma Skujiņa, piedāvājot risinājumu laukuma sakārtošanai. Sēdē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānotājs Aigars Kušķis informēja par izstrādāto Latviešu strēlnieku laukuma detālplānojumu un USER projekta vadītāja Irbe Karule pastāstīja par […]

Lasīt vairāk

2014.gada 28.janvārī notika ES fondu URBACT II programmas līdzfinansētā projekta „Pilsētvides ilgtspējīga atjaunošana” / „Changes and conflicts in using public spaces/USER” projekta atbalsta grupas darba sanāksme „Radošā darbnīca: Latviešu strēlnieku laukuma un Spīķeru ielas ar apkārtējo teritoriju publiskās ārtelpas atjaunošanas vīzijas”. Tās mērķis bija izvirzīt Latviešu strēlnieku laukuma un Spīķeru ielas ar apkārtējo teritoriju publiskās […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts