USER atbalsta grupas sanāksme

2014.gada 26.jūnijā notika ES fondu URBACT II programmas līdzfinansētā projekta „Pilsētvides ilgtspējīga atjaunošana” / „Changes and conflicts in using public spaces/USER” projekta atbalsta grupas darba sanāksme. Tās mērķis bija iepazīties ar Latviešu strēlnieku laukuma publiskās ārtelpas atjaunošanas Rīcības plāna izstrādes līdzšinējiem rezultātiem (Rīcības plāna mērķi, rīcības virzieni, sagaidāmie rezultāti, to indikatori, iesaistāmie un atbildīgie) un vienoties par turpmāko rīcību.

Sanāksmē piedalījās USER projekta atbalsta grupas paplašinātais sastāvs, kurā pārstāvētas dažādas ar publiskās ārtelpas pārvaldīšanu un lēmumu pieņemšanu saistītās institūcijas, dažādu jomu eksperti, nevalstisko organizāciju pārstāvji un Latviešu strēlnieku laukuma lietotāji (Latvijas okupācijas muzeja, Riga Sightseeing Service pārstāvji).

Sanāksmē tika prezentēti Rīcības plāna 1.posma ziņojums, kas, galvenokārt, atspoguļo esošās situācijas analīzi, līdzšinējo pētījumu rezultātus, lietotāju viedokli, izstrādātās vīzijas un Rīcības plāna mērķi. Kā arī Rīcības plāna 2.posma rezultāti – izvirzītie apakšmērķi, rīcību virzieni, konkrētas rīcības un to sagaidāmais rezultāts ar indikatoriem.

Sanāksmes darba gaitā dalībnieki iesaistījās diskusijā par izstrādātajiem Rīcības plāna 1. un 2.posma rezultātiem, atbildot uz jautājumiem:

  1. Vai rīcību virzieni sniedz pilnīgu kopainu par nepieciešamajām publiskās ārtelpas atjaunošanas pārmaiņām Latviešu strēlnieku laukumā?
  2. Vai Rīcības plāna 2.posmā izvirzītie rīcību virzieni atbilst izstrādātajām Latviešu strēlnieku laukuma attīstības vīzijām?
  3. Katrai rīcībai – kādas ir iesaistāmās un atbildīgās puses?
  4. Kādas korekcijas Rīcības plāna 2.posmā ir nepieciešams veikt? Ieteikumi un papildinājumi Rīcības plāna pilnveidošanai.

Sanāksmes rezultātā tika apstiprināts Rīcības plāna 1.posms un sniegti priekšlikumi Rīcības plāna 2.posma pilnveidošanai.

0 Patīk
1535 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts