Projekta ceturtais seminārs iegūto zināšanu un pieredzes apkopošanai „USER vietējā rīcības plāna izstrādes 2.posma noslēgums”

Krakovā, Polijā no 2014. gada 2.-3.jūīlijam norisinājās Eiropas Savienības URBACT II programmas līdzfinansētā projekta „Pilsētvides ilgtspējīga atjaunošana” (Changes and Conflicts in Using Public Spaces (USER), ceturtais seminārs iegūto zināšanu un pieredzes apkopošanai.

Projekta 4.zināšanu un pieredzes konsolidēšanas seminārā „USER vietējā rīcības plāna izstrādes 2.posma noslēgums” piedalījās visas Projektā iesaistītās puses – vadošais partneris – Grenobles Alpu metropoles pašvaldība (Francija/Ronas-Alpi) un visi Projekta partneri: Malagas pilsētas pašvaldība (Spānija/Andalūzija), Peskaras pilsētas pašvaldība (Itālija/Abruzo), Kopenhāgenas pilsētas pašvaldība (Dānija), Lisabonas pilsētas pašvaldība (Portugāle), Ļubļinas pilsētas pašvaldība (Polija/Lubelskie), Krakovas pilsētas pašvaldība (Polija), Drēzdenes pilsētas pašvaldība (Vācija) un Rīgas pilsētas pašvaldība (Latvija).

Semināra mērķis:

Semināra mērķis – vienoties par USER projekta kopējo rezultātu rokasgrāmatas saturu, atskaitīties par USER projekta vietējā rīcības plāna 2.posma izstrādē paveikto un dalīties pieredzē par tā izstrādes ietvaros gūtajām atziņām un rezultātiem.

Galvenās aktivitātes:

  • Semināra ievads – komunikācijas procesa nodrošināšana USER partnerpilsētu tīklā un trešā finanšu perioda atskaites sagatavošana;
  • Tematiskās darba grupas – USER partnerpilsētu aktuālo jautājumu apspriešana un dalīšanās pieredzē 3 darba grupās – Automašīnu dominance publiskajā ārtelpā (Rīga, Krakova, Peskara), Publiskās ārtelpas pagaidu izmantošana (Malaga, Lisabona, Kopenhāgena), Publiskās ārtelpas atdzīvināšana ar aktivitātēm (Ļubļina, Grenobles Alpu metropole, Dresdene);
  • Diskusija darba grupās par USER projekta kopējo rezultātu rokasgrāmatas saturu – kas būtu jāiekļauj rokasgrāmatā, kas nav jāiekļauj, kam tai ir jābūt atdresēta un kādi ir nākamie soļi USER gala rezultātu rokasgrāmatas izstrādāšanā;
  • Projekta partnerpilsētu – Drēzdenes un Grenobles Alpu metropoles prezentācijas par sabiedrības līdzdalības nodrošināšanas sistēmas un organizēšanas piemēriem;
  • Pieredzes apmaiņa darba grupās par sabiedrības līdzdalības nodrošināšanas metodēm un veidiem, kā iegūt visatbilstošākos rezultātus;
  • Krakovas pilotprojekta norises novietnes apsekošana lauka pētījumā un analīze darba grupās, izmantojot publiskās ārtelpas kvalitātes rādītāju matricu;
  • Diskusijas darba grupās par lauka pētījumos gūto pieredzi un vietu analīzes rezultāti
  • Priekšlikumu izstrādāšana darba grupās, Krakovas pilotteritorijas publiskās ārtelpas atjaunošanai, balstoties uz veikto lauka pētījumu;
  • Noslēguma diskusija par Projekta ieviešanas turpmāko galveno aktivitāšu plānu.

DSCF1372

DSCF1434

DSCF1443

 

 

0 Patīk
1375 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts