Projekta piektais zināšanu un pieredzes apkopošanas seminārs „USER projekta pieredzes apmaiņas un labās prakses rokasgrāmatas izstrāde”

Parīzē, Francijā 2015.gada 6.februārī norisinājās Eiropas Savienības URBACT II programmas līdzfinansētā projekta „Pilsētvides ilgtspējīga atjaunošana” (Changes and Conflicts in Using Public Spaces/USER), piektais seminārs iegūto zināšanu un pieredzes apkopošanai.

Semināra ietvaros tika skatīti jautājumi, kas saistīti ar USER projekta vietējā rīcības plāna 3.posma izstrādes rezultātiem, projekta kopējo rezultātu rokasgrāmatas saturu, kā arī tika risināti ar projekta noslēdzošās konferences satura nodrošināšanu saistītie jautājumi.

Semināra mērķis:

Semināra mērķis – dalīties pieredzē par USER projekta 3.posma izstrādē paveikto, gūtajām atziņām un darba rezultātiem, izskatīt un papildināt labās prakses rokasgrāmatas projektu, kā arī sniegt priekšlikumus USER projekta noslēguma konferences darba programmas izstrādei.

Semināra aktivitātes:

  • Partnerpilsētu prezentācijas par USER projekta vietējā rīcības plāna 3.posma izstrādes rezultātiem;
  • Diskusijas par nepieciešamajiem uzlabojumiem USER projekta pieredzes apmaiņas un labās prakses rokasgrāmatas izstrādē;
  • Vadošā partnera priekšlikuma izskatīšana un semināra dalībnieku ieteikumi projekta noslēdzošās konferences satura pilnveidošanai.

Seminārā iegūtā informācija ir būtiska projekta partnerpilsētu, vadošā partnera un vadošā eksperta turpmākajam darbam, izstrādājot USER projekta pieredzes apmaiņas un labās prakses rokasgrāmatu un organizējot projekta noslēdzošo konferenci.

0 Patīk
1716 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts