Mainīta SIA „Rīgas ūdens” īpašumā esošos inženierkomunikāciju saskaņošanas kārtība sinhronizētajās teritorijās

Lai atvieglotu topogrāfisko plānu saskaņošanas procesu un samazinātu tā ilgumu, SIA „Rīgas ūdens” un Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir vienojies, ka no 2015.gada 9.februāra stājas spēkā jauna kārtība SIA „Rīgas ūdens” īpašumā esošo inženierkomunikāciju (sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes tīkli) saskaņošanai topogrāfiskajos plānos kadastra grupās, kurās līdz šim SIA „Rīgas ūdens” inženierkomunikāciju saskaņošanu veica Departaments (turpmāk tekstā  – sinhronizētās teritorijas).

Lūdzam ņemt vēra, ka gadījumos, ja SIA „Rīgas ūdens” inženierkomunikācijas atrodas sinhronizētajās teritorijās, iesniedzot topogrāfisko plānu Departamentā, SIA „Rīgas ūdens” inženierkomunikāciju saskaņošana nav nepieciešama. Topogrāfiskajā plānā jāattēlo informācija par SIA „Rīgas ūdens” inženierkomunikācijām, kas saņemta no Rīgas pilsētas augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzēs (turpmāk – datubāze), izņemot gadījumus, ja, veicot mērījumus apvidū, konstatētās atšķirības;

aaaaaaaaaa

*Datums, kad ir saņemta topogrāfiska informācija no datubāzes.

**Gadījumā, ja, veicot uzmērīšanu apvidū, tiek konstatētas neatbilstības ar saņemto informāciju no datubāzes,

  1. sadaļā „Piezīmes” jāpievieno norāde  – uzmērītā situācija atšķiras,
  2. uzmērītā apvidus situācija jāattēlo topogrāfiskajā plānā,
  3. topogrāfiskās informācijas saņemšanas datums šajā tabulā nav jāmaina.
  • Informācija par SIA „Rīgas ūdens” inženierkomunikācijām sinhronizētajās teritorijās tiks pārbaudīta Departamentā topogrāfiskā plāna pārbaudes ietvaros;
  • ja kāda daļa no uzmērītās teritorijas ir ārpus  sinhronizētās teritorijas, topogrāfiskais plāns obligāti jāsaskaņo ar SIA „Rīgas ūdens”.

Informācija par sinhronizētajām teritorijām ir atrodama www.rdpad.lv sadaļā Ģeotelpiskā informācija – Augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija. Tā tiek aktualizēta uzreiz pēc informācijas sinhronizēšanas ar SIA „Rīgas ūdens”.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, lūdzu, sazināties ar Departamenta Ģeomātikas pārvaldi pa e- pastu geo@riga.lv vai tālruni: 67105817.

1 Patīk
3563 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts