ADTI reģistrācijas tabula

Informācija par topogrāfisko plānu pārbaudēm ir apkopota un regulāri tiek aktualizēta TOPOGRĀFISKO PLĀNU PĀRBAUŽU UN REĢISTRĀCIJAS TABULĀ Lejupielādēt, kurā ietverta informācija par katra topogrāfiskā plāna iesniegšanas datumu, pārbaužu veikšanas termiņu un rezultātu.

Informācija tiek aktualizēta katras nedēļas pirmajā darba dienā par iepriekšējo nedēļu.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Ģeomātikas pārvaldi:

 geo@riga.lv,  (+371) 67 105 817,  (+371) 67 012 904.

Rīgas pilsētas pašvaldības teritorijas kategoriju karte maksas koeficenta noteikšanai

Pašvaldības teritorijas kategoriju robežas LKS -92 koordinātu sistēmā (DGN formātā) atbilstoši Rīgas domes 2013.gada 23. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi”.

Lejupielādēt (.dgn)

ADTI saskaņošana

1. Atbilstoši 2012.gada 24.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 69.punktam vietējā pašvaldība nosaka tos inženierkomunikāciju turētājus, ar kuriem obligāti nepieciešams saskaņot visus topogrāfiskos plānus, kas izstrādāti attiecīgās pašvaldības teritorijā.

Topogrāfiskie plāni, kas izstrādāti Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, OBLIGĀTI ir jāsaskaņo ar šādiem inženierkomunikāciju turētājiem*:
(*Informācija aktualizēta 2019.gada septembrī. Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar konkrēto inženierkomunikāciju turētāju.)

Teritorijas
Adrese
Skaņotājs
Kontakti
Speciālista pieņemšanas laiks
Rīgas pilsētas (izņemot atsevišķās teritorijas) digitālā informācija, planšetu arhīvs (Rīgas pilsētas reģions)
 Lejupielādēt (.dwg)
Šmerļa iela 1, 119.kab.
saskano.sadalestikls.lv
Teritorijas Adrese Skaņotājs Kontakti Speciālista pieņemšanas laiks
Rīgas reģions Kleistu iela 5 Andris Savickis(+371) 67054403
uzraugi.tet.lv
O. 14.00-17.00
C. 8.00-11.00,
14.00-16.00

Adrese
Skaņotājs
KontaktiSpeciālista pieņemšanas laiks
Vagonu iela 20, 9.korpusa 203.telpa
Gatis Graudiņš
(+371) 67 041 766
gatis.graudins@gaso.lv
P. 9.30-11.30,
13.30-16.00
O. 13.30-16.00
T. 9.30-11.30
C. 9.30-11.30,
13.30-16.00
Vagonu iela 20, 9.korpusa 203.telpa
Anita Kumpiņa
(+371) 67 041 764
anita.kumpina@gaso.lv
P. 9.30-11.30,
13.30-16.00
O. 13.30-16.00
T. 9.30-11.30
C. 9.30-11.30,
13.30-16.00
Vagonu iela 20, 7.korpusa 107.telpa
(pretkorozijas tīklu saskaņojums)
Harijs Āboltiņš
(+371) 67 369 971
(+371) 28 614 411
harijs.aboltins@gaso.lv
P. 8.30-12.00
O. 8.30-12.00
T. 8.30-12.00
C. 8.30-12.00
Adrese
SkaņotājsKontaktiSpeciālista pieņemšanas laiks
Brīvības iela 191
27.kab.
Valerijs Čertkovs
(+371) 67 098 336
valerijs.certkovs@rigassatiksme.lv
P. 13:00-15:00
T. 12:30-14:30
Brīvības iela 191
27.kab.
Dans Ahmerovs
(+371) 67 098 672
dans.ahmerovs@rigassatiksme.lv
P. 13:00-15:00
T. 12:30-14:30
Adrese
SkaņotājsKontaktiSpeciālista pieņemšanas laiks
Brīvības iela 143/145
Skaidrīte Siliņa
(+371) 67 373 830
skaidrite.silina@riga.lv
P. 14.00-16.00
T. 14.00-16.00
Brīvības iela 143/145
Māris Druvietis
(+371) 67 373 830
maris.druvietis@riga.lv
P. 14.00-16.00
T. 14.00-16.00
Brīvības iela 143/145
Māris Daukšts
(+371) 67 373 830
maris.dauksts@riga.lv
P. 14.00-16.00
T. 14.00-16.00
Brīvības iela 143/145
Andrejs Žiļcovs Ziņins
(+371) 67 377 622
andrejs.zilcovs@riga.lv
P. 14.00-16.00
T. 14.00-16.00
AdreseSkaņotājs
KontaktiSpeciālista pieņemšanas laiks
Ierēdņu iela 3, Rīga
Romāns Višņakovs
Elmārs Hāns
(+371) 26115516
(+371) 29452787
info@lvrtc.lv
AdreseKontaktpersonaKontaktiSpeciālista pieņemšanas laiks
Maskavas iela 322, 4.stāvs,
405.telpā, 204 kab.
Andrejs Osipovs
Aivars Čerņavskis
Margarita Mihailova-Lismanoviča

(+371) 67 031 093
(+371) 67 293 949
 network@baltcom.lv
O. 9.00-12.00
C. 13.00-16.00

Sakarā ar 2016.gada 24.augusta LR Uzņēmumu reģistra lēmumu SIA “Rīgas radiotranslācija”, reģ. Nr. 40003009976, juridiskā adrese Maskavas iela 322, Rīga, LV-1063, ir pievienota SIA „BALTCOM”, reģ. Nr. 40003005264, un no 2017.01.01 tiek mainīta elektroniskā saskaņojuma numura formāts.

Adrese
SkaņotājsKontaktiSpeciālista pieņemšanas laiks
A.Deglava iela 73
Konstantīns Lučko
Tatjana Voitenkova
Juris Žuks

(+371) 67 159 429
(+371) 25 128 750
(+371) 67 150 000

techspecs_lv@retn.net
Ot. 13.00 - 15.00
Cet. 13.00 - 16.00
Adrese
Skaņotājs
KontaktiSpeciālista pieņemšanas laiks
Ropažu iela 6
Evalds Rubins
(+371) 67 773 939
buvnieciba@lmt.lv
O. 13.00- 16.30
Komunikācija
Adrese
Skaņotājs
KontaktiSpeciālista pieņemšanas laiks
Sadzīves kanalizācijas un ūdens tīkli
Liene Savčenko(+371)67 088 384
topo@rigasudens.lv
Sadzīves kanalizācijas un ūdens tīkliKristaps Korde(+371) 67 088 432
topo@rigasudens.lv
Sadzīves kanalizācijas un ūdens tīkliKristaps Jurēvičs(+371) 67 088 466
topo@rigasudens.lv
Sadzīves kanalizācijas un ūdens tīkliEdgars Rubīns(+371) 67 088 304
topo@rigasudens.lv
Sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliSinhronizētās teritorijas
Lejupielādēt (nav nepieciešams SIA „Rīgas ūdens” saskaņojums)
-
Vitālijs Čubarovs
(+371) 67 012 900
geo@riga.lv
P. 14.00-18.00
C. 14.00-18.00

____________________________________________________________________________________________

2. Atbilstoši 2012.gada 24.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 70.punktam inženierkomunikāciju turētājs var noteikt teritorijas, kurās izstrādātie topogrāfiskie plāni jāsaskaņo ar konkrēto inženierkomunikāciju turētāju. Atbilstoši šo pašu Ministru kabineta noteikumu 71.punktam vietējās pašvaldības datubāzes turētājs publisko šo informāciju sava tīmekļa vietnē.

Topogrāfiskie plāni jāsaskaņo ar zemāk minētajiem inženierkomunikāciju turētājiem šādās teritorijās*
(*Informācija aktualizēta 2019.gada septembrī. Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar konkrēto inženierkomunikāciju turētāju.)

N. p. k.IKT nosaukums
Adrese
Komunikācija
Saskaņotājs
Pieņemšanas laiki
Teritorija
1.AS "Augstsprieguma tīkls"
Saskaņo elektroniski Piezīme. Sūtījuma saturā: objekta nosaukums, adrese, iesniedzēja firma, e-pasta adrese, datne, DWG.
Dārzciema iela 86, 105 kab.
 ast@ast.lv
Augstsprieguma elektroapgādes tīkli, 110kV, 330kV
Ģirts Melderis
(+371) 67 725 372
 Girts.Melderis@ast.lv
autocad
Augstsprieguma elektroapgādes tīkli, 110kV, 330kV
Mārtiņš Bisenieks
(+371) 67 725 371
 Martins.Bisenieks@ast.lv
2.AS „Latvenergo” IT un T Reģionālās ekspluatācijas funkcijas Kabeļu dienests
Ventspils iela 58, 1. telpā
Elektronisko sakaru tīkli(+371) 67 725 498O. 8.00-11.30
T. 13.00-16.00
C. 8.00-11.30
autocad
3.AS "RĪGAS SILTUMS"
Cēsu iela 3A, 2.korpuss, 318. Kab.
Siltumtīkli. Siltumtīklu drenāžas
Marina Gasjuļa
(+371) 67 017 389
 marina.gasjula@rs.lv
P. 9.00-12.00
O.9.00-12.00, 13.00-16.00
C.13.00-16.00
autocad
Siltumtīkli. Siltumtīklu drenāžas
Ruta Žurgina
(+371) 67 017 379
 ruta.zurgina@rs.lv
P. 9.00-12.00
O. 9.00-12.00, 13.00-16.00
C. 13.00-16.00
4.Rīgas domes Satiksmes departaments
Ģertrūdes iela 36, 606. kabinets
Lietus kanalizācijas tīkli
Kārlis Balodis
(+371) 67 012 725
 Karlis.Balodis@riga.lv
O. 13.00-17.00
T. 9.00-10.00
Ar Satiksmes departamentu jāskaņo topogrāfiskie plāni ielu sarkano līniju robežās, kā ari teritorijās, kur ir izvietoti maģistrālie pilsētas lietus ūdens kanalizācijas kolektori un lietus kanalizācijas sūkņu stacijas.
Lietus kanalizācijas tīkli
Natalija Konuškina
(+371) 67 012 793
 Natalija.Konuskina@riga.lv
O. 13.00-17.00
T. 9.00-10.00
Ar Satiksmes departamentu jāskaņo topogrāfiskie plāni ielu sarkano līniju robežās, kā ari teritorijās, kur ir izvietoti maģistrālie pilsētas lietus ūdens kanalizācijas kolektori un lietus kanalizācijas sūkņu stacijas.
5.VAS "Latvijas Dzelzceļš"
autocad
Telekomunikāciju speciālisti
Gogoļa iela 3, C-6
Elektronisko sakaru tīkli
Ināra Meļņikova
(+371) 67 234 151, (+371) 28 231 896
Inara.melnikova@ldz.lv
Galvenais enerģētiķis
Krūzes iela 47a-250
Elektroapgādes tīkli
Vjačeslavs Skurihins
(+371) 67 236 710, (+371) 29531 207
 vjaceslavs.skurihins@ldz.lv
Signalizācijas, Centralizācijas,Bloķēšana (SCB) tīkliTurgeņeva iela 14-336
SCB tīkli
Jevgēņijs Šutrenkovs
(+371) 67 232 241, (+371) 20 297 780
 Jevgenijs.sutrenkovs@ldz.lv
Ceļu distance
Saskaņojums nepieciešams tikai objektiem dzelzceļa zemes nodalījuma joslas robežās.
Torņakalna iela 16-304
Dzelzceļa infrastruktūraNatālija Levandovska
(+371) 67 236 605, (+371) 29 531 471
 natalija.levandovska@ldz.lv
SIA „Ūdensnesējs Serviss”
Augstrozes ielā 1 c
Kanalizācijas un ūdensapgādes tīkli
Mihails Bušujevs
(+371) 67 231 422
(+371) 26 531 170
Nekustāmā īpašuma reģistrācijas daļas

Karšu nodaļas vadītājs
Gogoļa iela 3, 11.kab.Kopējais skaņojumsDeniss Titovs
(+371) 67234380
(+371) 28231038
deniss.titovs@ldz.lv
Pēdējais no LDZ skaņojumiem
6.VAS „Latvijas gaisa satiksme”
Starptautiskā lidosta „Rīga”
Elektronisko sakaru tīkli
Andris Laizāns
(+371) 67300850
 andris.laizans@lgs.lv
P. 9.30 - 17.00
O. 9.30 - 17.00
T. 9.30 - 17.00
C. 9.30 - 17.00
Pk. 9.30 - 16.00
Jāsaskaņo:
1) esošā optiskā sakaru kabeļa un 10kV elektroapgādes kabeļa trase no Rīgas lidostas uz Radio raidīšanas centru Babītes pagastā;
2) esošā sakaru kanalizācijas trase no Rīgas lidostas līdz Lielirbes ielas krustojumam ar Ventspils ielu.
7.SIA „RTO Elektrotīkli”
Kaķasēkļa dambis 31, Rīga, LV-1045
Elektroapgādes tīkli
Pēteris Mirks
(+371) 67 559 985
 peteris.mirks@rto.lv
Pieteikties pa tālruniautocad
8.VAS „Starptautiskā lidosta “Rīga”Starptautiskā lidosta „Rīga”Īpašumā esošās pazemes komunikācijasIgors Teremko
(+371) 67207354
 i.teremko@riga-airport.com
autocad
9.Rīgas brīvostas pārvaldeKalpaka bulvāris 12, Rīga, LV-1010visas inženierkomunikācijas Rīgas brīvostas teritorijāJeļena Krēsle,
(+371) 67030858,
 jelena.kresle@rop.lv
http://rop.lv/lv/karte.html

autocad
10.A/S "VEF"Brīvības gatve 214,
LV-1039
Augstsprieguma, zemsprieguma
elektroapgādes tīkli,
kanalizācija, ūdensvads
Guntis Lipiņš,
(+371) 67270618,
 lipins@vef.apollo.lv
autocad
11.RD ITCBrīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010,
306.kab.
Elektronisko sakaru tīkli Aivars Kautiņš
(+371) 67026172
 Aivars.Kautins@riga.lv
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts