USER tematiskās sanāksmes

2014.gada rudens/ziemas periodā ES fondu URBACT II programmas līdzfinansētā projekta „Pilsētvides ilgtspējīga atjaunošana” / „Changes and conflicts in using public spaces/USER” projekta ietvaros notika aktīvs darbs, aktuālos projekta Rīcības plāna izstrādes jautājumus risinot tematisko darba grupu sanāksmēs. Atbilstoši katras sanāksmes tēmai, tajās piedalījās USER projekta atbalsta grupas dalībnieki, kuri pārstāv dažādas ar publiskās ārtelpas pārvaldīšanu un lēmumu pieņemšanu saistītās institūcijas, dažādu jomu eksperti, nevalstisko organizāciju pārstāvji un Latviešu strēlnieku laukuma lietotāji (Latvijas Okupācijas muzeja, Riga Sightseeing Service u.c. projekta īstenošanā ieinteresētās puses).

Tematisko sanāksmju mērķis bija izstrādāt Latviešu strēlnieku laukuma publiskās ārtelpas atjaunošanas Rīcības plāna 3.posmu, kas ietver konkrētus uzdevumus USER projekta Rīcības plānā noteikto rīcību sasniegšanai, to izpildes soļus, nepieciešamos laika un finanšu resursus un atbildīgos, kā arī prioritāri īstenojamos uzdevumus.

Tematisko sanāksmju norise un to rezultāti:

2014.gada 14.oktobrī norisinājās pirmā tematiskā sanāksme „Transporta plūsmu un organizācijas sakārtošana”, kurā tika prezentēts Rīgas domes Satiksmes departamenta sagatavotais priekšlikums veicamajiem uzdevumiem un diskusijas gaitā risināti jautājumi, kā veiksmīgāk atslogot Latviešu strēlnieku laukumu no privātā transporta un tūristu autobusiem, saglabājot piekļuves iespējas Vecrīgai.

25.novembrī notika otrā tematiskā sanāksme, ka bija veltīta Latviešu strēlnieku laukuma labiekārtojuma jautājumiem – „Labiekārtojuma izveidošana atbilstoši lietotāju vēlmēm un vajadzībām, vides pieejamība dažādām lietotāju grupām un laukuma apsaimniekošana”. Sanāksmē tika prezentēti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta un Rīgas domes Satiksmes departamenta sagatavotie priekšlikumi veicamajiem uzdevumiem īstermiņa un ilgtermiņa labiekārtojuma izveidošanai un uzturēšanai. Diskusiju gaitā tika noskaidroti iespējamie īstermiņa risinājumi Latviešu strēlnieku laukuma publiskās ārtelpas pagaidu atjaunošanai, kā arī saņemts darba grupas akcepts ilgtermiņa publiskās ārtelpas atjaunošanas risinājumu uzsākšanai.

Noslēdzošā tematiskā sanāksme „Vēsturiskais konteksts un atpazīstamība mūsdienās”, norisinājās 16.decembrī. Tajā tika prezentēti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta, nodibinājuma „Rīgas Tūrisma attīstības birojs”, Latvijas Okupācijas muzeja un Austrumu izpilddirekcijas sagatavotie priekšlikumi veicamajiem uzdevumiem Latviešu strēlnieku laukuma vēsturiskā konteksta aktualizācijai un atpazīstamības mūsdienās veicināšanai. Sanāksmes gaitā tika diskutēts, kādi pasākumi turpmāk iederētos Latviešu strēlnieku laukumā un kam vajadzētu izstrādāt laukuma koncepciju.

Tematisko sanāksmju diskusiju rezultāti tiks apkopoti, iekļauti Latviešu strēlnieku laukuma publiskās ārtelpas atjaunošanas Rīcības plānā un saskaņoti ar atbilstošo tematisko darba grupu locekļiem. Līdz ar to noslēgsies Rīcības plāna izstrāde un tas tiks nodots apspriešanai plašākai sabiedrībai, pēc kā sekos plāna apstiprināšana Rīgas domē.

0 Patīk
1792 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts