2014.gada 11.-14.februārī vienai no USER projekta pilotteritorijām – Latviešu strēlnieku laukumam – tika īstenots pilotprojekts ar skolu jauniešu līdzdalību, kas norisinājās sadarbībā ar Rīgas Valsts 3.ģimnāziju un Latvijas arhitektu savienības jauno arhitektu iniciatīvu “Skolnieks Pētnieks Pilsētnieks” (SPP). USER projekta un SPP sadarbības mērķis bija izstrādāt metodoloģiju, ar kuras palīdzību publiskās ārtelpas pārveidošanā iesaista bērnus un […]

Lasīt vairāk

2014. gada 5.martā Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes sēdē tika izskatīts jautājums par „Strēlnieku laukuma attīstību”, kuru iesniedza arhitekte Ausma Skujiņa, piedāvājot risinājumu laukuma sakārtošanai. Sēdē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānotājs Aigars Kušķis informēja par izstrādāto Latviešu strēlnieku laukuma detālplānojumu un USER projekta vadītāja Irbe Karule pastāstīja par […]

Lasīt vairāk

2014.gada 28.janvārī notika ES fondu URBACT II programmas līdzfinansētā projekta „Pilsētvides ilgtspējīga atjaunošana” / „Changes and conflicts in using public spaces/USER” projekta atbalsta grupas darba sanāksme „Radošā darbnīca: Latviešu strēlnieku laukuma un Spīķeru ielas ar apkārtējo teritoriju publiskās ārtelpas atjaunošanas vīzijas”. Tās mērķis bija izvirzīt Latviešu strēlnieku laukuma un Spīķeru ielas ar apkārtējo teritoriju publiskās […]

Lasīt vairāk

Šonedēļ vienai no Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta USER projekta pilotteritorijām – Latviešu strēlnieku laukumam – tiks izstrādātas publiskās ārtelpas atjaunošanas vīzijas – skolēnu radošais redzējums, kas norisināsies sadarbībā ar Rīgas Valsts 3.ģimnāziju un jauno arhitektu apvienību “Skolnieks Pētnieks Pilsētnieks”. Rīgas pilsēta 2013.gada 1.februārī uzsāka Eiropas Savienības fondu URBACT II programmas līdzfinansētā projekta „Pilsētvides ilgtspējīga […]

Lasīt vairāk

2013.gada 4.decembrī notika ES fondu URBACT II programmas līdzfinansētā projekta „Pilsētvides ilgtspējīga atjaunošana” / „Changes and conflicts in using public spaces/USER” pilotprojekta novietnes – Spīķeru ielas un apkārtējās teritorijas lietotāju sanāksme. Tās mērķis bija noskaidrot Spīķeru ielas un apkārtējās teritorijas lietotāju intereses un redzējumu par Spīķeru ielas apkārtnes iespējamo attīstību apaļā galda diskusiju ceļā. Sanāksmē […]

Lasīt vairāk

Ļubļinā, Polijā 2013. gada 16.-17.oktobrī Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes speciālisti piedalījās radošajā darbnīcā kopā ar citu pilsētu pārstāvjiem (Ļubļinas, Polija un Malagas, Spānija), kuru vienojošais Projekta jautājums ir publiskā ārtelpa kultūrvēsturiskajos pilsētu centros. Radošās darbnīcas mērķis: Veicināt trīs pilsētu savstarpēju pieredzes apmaiņu, lai uzlabotu un tālāk attīstītu Projekta metodoloģiju, kā izstrādāt […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts