Šonedēļ vienai no Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta USER projekta pilotteritorijām – Latviešu strēlnieku laukumam – tiks izstrādātas publiskās ārtelpas atjaunošanas vīzijas – skolēnu radošais redzējums, kas norisināsies sadarbībā ar Rīgas Valsts 3.ģimnāziju un jauno arhitektu apvienību “Skolnieks Pētnieks Pilsētnieks”. Rīgas pilsēta 2013.gada 1.februārī uzsāka Eiropas Savienības fondu URBACT II programmas līdzfinansētā projekta „Pilsētvides ilgtspējīga […]

Lasīt vairāk

2013.gada 4.decembrī notika ES fondu URBACT II programmas līdzfinansētā projekta „Pilsētvides ilgtspējīga atjaunošana” / „Changes and conflicts in using public spaces/USER” pilotprojekta novietnes – Spīķeru ielas un apkārtējās teritorijas lietotāju sanāksme. Tās mērķis bija noskaidrot Spīķeru ielas un apkārtējās teritorijas lietotāju intereses un redzējumu par Spīķeru ielas apkārtnes iespējamo attīstību apaļā galda diskusiju ceļā. Sanāksmē […]

Lasīt vairāk

Ļubļinā, Polijā 2013. gada 16.-17.oktobrī Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes speciālisti piedalījās radošajā darbnīcā kopā ar citu pilsētu pārstāvjiem (Ļubļinas, Polija un Malagas, Spānija), kuru vienojošais Projekta jautājums ir publiskā ārtelpa kultūrvēsturiskajos pilsētu centros. Radošās darbnīcas mērķis: Veicināt trīs pilsētu savstarpēju pieredzes apmaiņu, lai uzlabotu un tālāk attīstītu Projekta metodoloģiju, kā izstrādāt […]

Lasīt vairāk

Rīgā 2013.gada 4.-5. jūlijā norisinājās ES fondu URBACT II programmas līdzfinansētā projekta „Pilsētvides ilgtspējīga attīstība” (USER) seminārs “Droša publiskā ārtelpa”. Tā ietvaros bija iespēja piedalīties lekciju ciklā un praktiskajās nodarbībās saistītās ar publiskās ārtelpas jautājumiem, fokusējoties uz drošības aspektiem. I. Lekcija un diskusijas “Droša publiskā ārtelpa”: Lekciju atklāja par USER projekta īstenošanas uzraudzību atbildīgā Rīgas […]

Lasīt vairāk

Projekta atbalsta grupas paplašinātajā sastāvā pieaicināti pārstāvji no dažādām organizācijām, biedrībām, asociācijām, kā arī dažādu sabiedrības grupu pārstāvji, kuru intereses vai darbība tieši saistīta ar Rīgas vēsturiskā centra laukumu un citu gājējiem paredzēto publisko ārtelpu lietošanu un pilnveidošanu. Projekta atbalsta grupas sastāvs Sanāksmes galvenais uzdevums bija vienoties par Rīgas vēsturiskā centra publiskās ārtelpas objektiem, kuru […]

Lasīt vairāk

Projekta atbalsta grupas pamatsastāvā iekļauti pašvaldības speciālisti, kuru kompetencē ir publiskās ārtelpas pilnveidošanas jautājumi, kā arī pilsētvides un arhitektūras profesionālo organizāciju pārstāvji. Projekta atbalsta grupas sastāvs: Sanāksmē tika detalizēti analizēti vērtēti seši Pilsētas attīstības departamenta ierosinātie priekšlikumi par Projekta ietvaros pilnveidojamiem pilsētvides objektiem – t.i., Projekta novietnēm RVC teritorijā – Pils laukums; Latviešu Strēlnieku laukums; […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts