Pieņemts pozitīvs lēmums Latviešu strēlnieku laukuma atjaunošanai

2014. gada 5.martā Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes sēdē tika izskatīts jautājums par „Strēlnieku laukuma attīstību”, kuru iesniedza arhitekte Ausma Skujiņa, piedāvājot risinājumu laukuma sakārtošanai. Sēdē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānotājs Aigars Kušķis informēja par izstrādāto Latviešu strēlnieku laukuma detālplānojumu un USER projekta vadītāja Irbe Karule pastāstīja par līdzšinējām aktivitātēm un izstrādātajiem priekšlikumiem Latviešu strēlnieku laukuma pilnveidošanai projekta „Pilsētvides ilgtspējīga atjaunošana (USER)” ietvaros.

Rīgas pilsētas izpilddirektors Juris Radzēvičs apliecināja, ka Rīgas pilsētai ir vēlme sakārtot šo laukumu, kā būtiskāko laukuma pašreizējās attīstības dīkstāves iemeslu norādot to, ka trūkst vienotas, visām pusēm pieņemamas laukuma attīstības koncepcijas. Tam piekrita arī padomes locekļi, norādot, ka ir svarīgi, lai laukumam būtu vienojošs detalizēts projekts, par kura izstrādi iniciatīva jāuzņemas Rīgas pilsētai. Padome uzsvēra, ka būtisks ir pārmaiņu temps un, kamēr nav līdz galam izstrādāta laukuma attīstības koncepcija, aicināja ar vienkāršiem līdzekļiem sakārtot telpu kvalitatīvai lietošanai turpmākajiem gadiem, ņemot vērā gaidāmos starptautiskos pasākumus Rīgā.

Balsošanas rezultātā padome vienbalsīgi aicina Rīgas domi sakārtot Latviešu strēlnieku laukumu kvalitatīvai izmantošanai (t.sk. iesegumu un labiekārtojumu). Padome aicina turpināt izskatīt jautājumu, pamatojoties un integrējot jau veidotās iestrādnes, kā arī piedaloties iesaistītajām pusēm.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments USER projekta ietvaros uzņemas vadīt tālākas visu iesaistīto pušu diskusijas un atrast vienojošu risinājumu Latviešu strēlnieku laukuma publiskās ārtelpas atjaunošanai.

Pilns Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes 222.sēdes protokols pieejams šeit!

0 Patīk
2168 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts