Spīķeru ielas un apkārtējās teritorijas lietotāju sanāksme

2013.gada 4.decembrī notika ES fondu URBACT II programmas līdzfinansētā projekta „Pilsētvides ilgtspējīga atjaunošana” / „Changes and conflicts in using public spaces/USER” pilotprojekta novietnes – Spīķeru ielas un apkārtējās teritorijas lietotāju sanāksme.

Tās mērķis bija noskaidrot Spīķeru ielas un apkārtējās teritorijas lietotāju intereses un redzējumu par Spīķeru ielas apkārtnes iespējamo attīstību apaļā galda diskusiju ceļā.

Sanāksmē piedalījās Spīķeru ielas ēku īpašnieki un viņu pārstāvji, ēku apsaimniekotāji un īrnieki, tai skaitā RPAS „Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētājas Anatolijs Abramovs, Rīgas Austrumu izpilddirekcijas pārstāvis un ieinteresētās puses no Spīķeru ielas apkārtējām teritorijām – biedrības „Rīgas Spīķeri”, Radošo kvartālu un teritoriju apvienības, AS „Rīgas starptautiskā autoostas” un Rīgas Celtniecības koledžas pārstāvji.

Sanāksmes rezultātā tika noskaidroti Spīķeru ielas un apkārtējās teritorijas lietotāju viedokļi par sekojošajiem jautājumiem:

 1. Kādas ir Spīķeru ielas un apkārtējās teritorijas kvalitātes pašreizējā situācijā? Ko nedrīkst pazaudēt?
 2. Kas pašreizējā situācijā ir neapmierinoši?
 3. Kādas ir nākotnes ieceres un perspektīvās vajadzības?

Sanāksmes rezultāti:

Spīķeru ielas un apkārtējās teritorijas vērtības, kuras nedrīkst pazaudēt:

 • Īrnieki – esošie un potenciālie
 • Spīķeru ēkas – kā kultūrvēsturiski nozīmīgs mantojums, sena tirdzniecības vieta – atraktīvs tūrisma mērķis
 • Tirgus – kā magnēts, kas pievilina gan pircējus, gan tūristus
 • Tirdzniecība – nezaudēt tās plašo spektru, piedāvājuma daudzveidību
 • Tirdzniecības kioski – galvenais ienākumu avots 5 Spīķeru īpašniekiem
 • Satelīti – ēstuves, sporta klubs, frizētavas, transporta pieturas, sabiedriskā tualete
 • Apmeklētāji – nedrīkst pazaudēt cilvēku plūsmas un apmeklētāju daudzveidību

Spīķeru ielas un apkārtējās teritorijas trūkumi:

 • Slikts savienojums ar apkārtējām teritorijām
 • Nav piemēroti apstākļi gājējiem, neatbilstoša gājēju plūsmu organizācija – sarežģīta, apgrūtināta piekļuve
 • Atkritumi, netīrība, slikts apgaismojums un nepietiekama drošības sajūta
 • Zemas kvalitātes un otrreizējas izmantošanas preces piesaista maznodrošinātu un potenciāli kriminogēnu sabiedrības daļu, šī publika rada savdabīgo vidi, bet arī nodrošina cilvēku plūsmu

Spīķeru ielas un apkārtējās teritorijas nākotnes redzējums:

Laba sasniedzamība

 • Nodrošināt gājēju piekļuvi Spīķeru ielai (no Gogoļa ielas, Maskavas ielas) un savienojumus ar apkārtējām teritorijām (Spīķeru kvartāls, Centrālā stacija, autoosta u.c.), bez tuneļiem, pielietojot garas gājēju pārejas kā Aspazijas bulvārī vai gājēju un transporta koptelpas principu
 • Izveidot gājēju pāreju ar luksoforu Maskavas ielā
 • Uzstādīt zīmes, norādes gājēju satiksmes plūsmu organizēšanai
 • Ierīkot lielu autostāvvietu tirgus apmeklētājiem netālu no Spīķeru ielas
 • Pārsaukt tramvaja pieturvietu „Maskavas iela” par „Spīķeri” vai „Tirgus”, precīzāk raksturojot vietu

Attīstība vairākās kārtās

 • Pārmaiņas jāievieš pakāpeniski, neapturot visu Spīķeru ielas un apkārtējās teritorijas rosību uz ilgstošu laika periodu. Rīcības plānu jāīsteno vairākās kārtās – piemēram, pirmajā kārtā sakārtojot ielas segumu, lietus ūdeņu novadīšanas sistēmu, pēcāk izveidojot jaunu dizainu tirdzniecības kioskiem un uzstādot soliņus, neieviešot krasas pārmaiņas un strauju identitātes maiņu

Augstāka vides kvalitāte, saglabājot unikālo

 • Sakārtot teritoriju, pilnveidojot vides kvalitāti, nodrošinot atbilstošu apgaismojumu, drošību, tīrību un kvalitatīvu ietves segumu, jo līdz ar vides kvalitātes uzlabošanu, kvalitatīvi mainās arī publika
 • Atjaunot lietus ūdeņu sistēmu, saglabājot esošo dizainu, pilnveidojot tikai infrastruktūru, jo svarīgi ir nepārvērst Spīķeru ielu, bet uzturēt to labi apsaimniekotu
 • Ieviest atkritumu urnas
 • Sakārtot esošos kioskus pēc unificētiem standartiem, kuru ievērošanu uzrauga arhitektūras uzraudzības institūcija, taču pasākumu kompleksu veikt 2-3 gadu laikā, lai nepazaudētu īrniekus
 • Ieviest, piemēram, guļbūvju kioskus, kuros savu produkciju piedāvātu zemnieki un amatnieki
 • Ierīkot videonovērošanu drošības aspektiem

Esošo funkciju apvienošana ar jaunām funkcijām

 • Saglabāt esošo apmeklētāju auditoriju un piesaistīt jaunus apmeklētājus
 • Papildināt ēku izmantošanas veidu – pirmie divi stāvi Spīķeru ēkās jāatvēl tirdzniecībai, pārējie hosteļiem (nepieciešama Spīķeru ēku iekštelpu pārbūve)
 • Nepieciešams veidot daudzveidīgāku kultūras piedāvājumu, piemēram, ielu mākslinieki, dažādas kultūras aktivitātes
 • Paplašināt īrnieku klāstu, piesaistīt jaunus īrniekus jaunām funkcijām (piemēram, amatnieku darbnīcas)
 • Veicināt sadarbību starp lietotājiem, piemēram, sadarbība ar Spīķeru kvartālu, vienota tūrisma piedāvājuma (maršruta) izveidei
0 Patīk
1612 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts