Atbilstoši 2009.gada 25.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” tiek publicēti Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam projekta un Rīgas attīstības programmas 2014. – 2020. gadam projekta (turpmāk – Dokumenti) publiskās apspriešanas ietvaros saņemtie priekšlikumi. Ņemot vērā iesūtīto priekšlikumu lielo apjomu, tiks sasauktas tematiskās darba grupas, kurās izvērtēs priekšlikumu iekļaušanu/neiekļaušanu Dokumentu projektos. Tabula tiks operatīvi papildināta pēc priekšlikumu izvērtēšanas darba grupās.

Sabiedrības iebildumu un priekšlikumu par Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam projektu un Rīgas attīstības programmas 2014. – 2020.gadam projektu kopsavilkums

Dokumentu publiskās apspriešanas ietvaros notika četras tematiskās sanāksmes. Ar sanāksmju norisi un dalībnieku sarakstu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

  1. Stratēģija
  2. Attīstības programma (Pašreizējās situācijas raksturojums)
  3. Vides pārskats un tā Kopsavilkums

Informācija mājas lapā tiks papildināta

0 Patīk
1447 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts