Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārstāvji sveic studentus „Demola Latvia” rudens sezonas atklāšanā.

9.oktobrī norisinājās „Demola Latvia” rudens sezonas atklāšana studentiem un uzņēmējiem, kurā iniciatīvas bagātos studentus uzrunāja Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Projektu vadības pārvaldes vadītāja Oksana Dumpe.

„Rīgas pilsēta seko līdzi jaunākajiem procesiem, kas saistīti arī ar inovatīvu uzņēmējdarbību Rīgā. Viena no tādām iniciatīvām, kas atbalsta inovatīvu uzņēmējdarbību Rīgā ir projekts „Working4Talent”. Iniciatīva rosina domāt par to, ka augsti attīstīts cilvēkkapitāls vai talants ir uzmanības centrā, kas ir dzinējspēks uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstībai. Šodien rudens sezonas atklāšanas pasākumā „Demola Latvia” jaunajiem studentiem un uzņēmumiem gribu novēlēt izturību, jo inovācija dažbrīd ir lēns un izdomu prasošs process. Jūsu rokās ir iespēja gudri izmantot laiku, enerģiju un nodomu 3 mēnešu laikā Demola inovatīvās platformas ietvaros”, skaidro O. Dumpe.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments kopš 2012. gada pārstāv Rīgas pašvaldību INTERREG IVC sadarbības projektā „Reģionālās politikas attīstība nodarbinātības un izglītības jomās jaunu talantu piesaistei inovāciju nozarēs” Working4Talent.

Working4Talent projekta koncepcija paredz sadarbības veicināšanu ar uzņēmējiem, zinātnes institūtiem un augstskolām, lai sekmētu izpratni par inovācijas nozīmi pašvaldības politikas veidošanā, tā dēļ projekta ietvaros ir izveidota sadarbība ar Latvijas Informāciju Tehnoloģiju klastera platformu „Demola Latvia”, kas ir viens no inovatīviem veidiem kā veicināt un stiprināt dalībnieku savstarpējo sadarbību inovācijas sistēmā starp uzņēmumiem, augstskolām, zinātņu institūtiem, pašvaldību, kā arī kā veicināt izglītības attīstību un nodarbinātību ar inovatīvām metodēm.

 

demola1demola2w4t

0 Patīk
4438 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts