2013.gada 16.maijā plkst. 10.00, Meža ielā 3 sadarbībā ar Rīgas Starptautisko ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolu (RISEBA) notiks Radošā Biznesa inkubatora atklāšanas pasākums „Biznesa inkubācija jauniešu uzņēmējdarbības atbalstam”. Atklāšanas pasākumā tiks prezentēta Radošā Biznesa inkubatora attīstības vīzija, kā arī apskatīts plašs tēmu loks par biznesa inkubatoriem jauno uzņēmēju atbalstam un cilvēkkapitāla konkurētspējas attīstības iespējām tirgus mainīgajos apstākļos Rīgā un Rīgas reģionā, kā arī par informācijas tehnoloģijām un modernā biznesa attīstību un citām saistošām tēmām.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, sākot ar 2012.gada vasaru, pārstāv Rīgas pašvaldību INTERREG IVC sadarbības projektā „Reģionālās politikas attīstība nodarbinātības un izglītības jomās jaunu talantu piesaistei inovāciju nozarēs” (Working4Talent).

Latvijas ekonomikā dominē nozares ar zemu pievienoto vērtību – uz dabas resursu pārstrādi un lēta darbaspēka izmantošanas priekšrocībām balstītas nozares. Lai ilgtermiņā nodrošinātu ekonomisko izaugsmi, nepieciešams celt pievienoto vērtību un darba ražīgumu caur vispusīgiem inovācijas procesiem. Galvenie projekta mērķi ir inovācijas politikas pamatnostādņu attīstība nodarbinātības un izglītības jomās, lai veicinātu jaunas darba iespējas augsti kvalificētam darbaspēkam – talantiem. Līdz ar to projekta mērķis ir arī informēt politikas veidotājus par inovācijas attīstību darba tirgū.

Projekta „Reģionālās politikas attīstība nodarbinātības un izglītības jomās jaunu talantu piesaistei inovāciju nozarēs” (Working4Talent) kopējais budžets ir 1 159 815,87 LVL (1 650 269,30 EUR), no tā 74 856,89 LVL Rīgas domes projekta līdzekļi. 65 092, 95 LVL jeb 85% Eiropas Komisijas finansējums un 9 763,94 LVL jeb 15% Rīgas domes līdzfinansējums.

Plašāku informāciju par pasākumu „Biznesa inkubācija jauniešu uzņēmējdarbības atbalstam” iespējams uzzināt: www.riseba.lv mājaslapā jaunumu sadaļā. Detalizēta informācija par „Working4Talent” projektu pieejama projekta mājaslapā: www.w4t.eu.

0 Patīk
1349 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts