Ir noslēdzies Rīgas domes īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts „Rīgas domes kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības struktūrfondu jautājumos”. Projekta ietvaros 11 semināru laikā 175 Rīgas domes darbinieki pilnveidoja zināšanas par Eiropas Savienības struktūrfondiem un citu ārējo finansējumu avotu līdzfinansētu projektu sagatavošanu un īstenošanu. Iegūtās teorētiskās zināšanas apmācību dalībnieki pielietoja praksē, sagatavojot projektu „Daugavas labā krasta hidrotehnisko […]

Lasīt vairāk

Ceturtdien, 28. aprīlī, plkst. 10.00 Rīgas domes sēžu zālē notiks seminārs „Eiropas Savienības finansējums – iespējas un realizācija Rīgas domē”. Tajā piedalīsies pašvaldības institūciju darbinieki, kuri apguva teorētiskas un praktiskas zināšanas par ES finansējuma piesaistes jautājumiem Eiropas Sociālā fonda projektā „Rīgas domes kapacitātes paaugstināšana Eiropas struktūrfondu jautājumos”. Seminārā piedalīsies arī Finanšu ministrijas, Vides aizsardzības un […]

Lasīt vairāk

Piektdien, 15. aprīlī Pilsētas attīstības departaments organizē praktiskas apmācības dažādu Rīgas domes institūciju darbiniekiem, lai praksē iegūtu iemaņas, kā sagatavot projekta pieteikumu Eiropas Reģionālās attīstības fondam. Apmācību laikā to dalībnieki praktiski sagatavos projekta iesnieguma veidlapu Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” apakšaktivitātes „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai” projektam […]

Lasīt vairāk

Trešdien, 23. februārī Rīgas domē vairāk kā 120 pašvaldības darbinieki no Rīgas domes departamentiem, izpilddirekcijām, aģentūrām, pašvaldības uzņēmumiem un citām institūcijām uzsāks mācības, lai pilnveidotu savas zināšanas par Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu pārvaldības jautājumiem. Mācību ciklā plānotas četras nodarbības, kur katrā no tām tiks izskatīti ar ES finansējuma saņemšanu saistīti jautājumi. Pirmajā nodarbībā tiks runāts […]

Lasīt vairāk

Apmācību grupu saraksts Rīta puses apmācību grupa – Lejupielādēt Pēcpusdienas apmācību grupa – Lejupielādēt   16.03.2011. Projekta dzīves un vadības cikls II Darba kārtība – Lejupielādēt Prezentācija – “Projekta dzīves un vadības cikls II” – Lejupielādēt   09.03.2011. Projekta dzīves un vadības cikls I Darba kārtība – Lejupielādēt Prezentācija – “Projekta dzīves un vadības cikls […]

Lasīt vairāk

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, īstenojot Eiropas Sociālā fonda projektu „Rīgas domes kapacitātes paaugstināšana Eiropas struktūrfondu jautājumos”, 120 Rīgas domes darbiniekiem organizē apmācību ciklu par Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu pārvaldības jautājumiem. Cikla pirmā nodarbība plānota 23. februārī. Apmācību cikla nodarbībā par tēmu „Eiropas Savienības un cits ārējais finansējums pašvaldībām 2007. – 2013. gada plānošanas periodā” […]

Lasīt vairāk

Rīgas dome īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu „Rīgas domes kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības struktūrfondu jautājumos”. Projekta mērķis ir uzlabot domes darbinieku zināšanu līmeni par Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu izstrādi un ieviešanu, tādējādi paaugstinot Rīgas pašvaldības konkurētspēju ES finansējuma piesaistē. Projektā jau organizēts sešu apmācību semināru cikls domes darbiniekiem, kuru darba pienākumi skar ES līdzfinansētu […]

Lasīt vairāk

Seminārs “Projektu rokasgrāmata” Darba kārtība – Lejupielādēt Projektu izstrādes un ieviešanas rokasgrāmata – Lejupielādēt   Seminārs “Projekta iepirkuma process, juridiskie jautājumi un normatīvie akti “ Darba kārtība – Lejupielādēt ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu ietvaros piemērojamās nacionālā līmeņa iepirkumu procedūras un izmaiņas publisko iepirkumu likumā – Lejupielādēt Komercdarbības atbalsta nosacījumi – Lejupielādēt   Seminārs […]

Lasīt vairāk

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments projekta „Rīgas domes kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības struktūrfondu jautājumos” ietvaros 21. oktobrī uzsāk sešu apmācību semināru ciklu 20 Rīgas domes darbiniekiem par Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu sagatavošanas un ieviešanas jautājumiem. Pirmais seminārs, kurš notiks 21. oktobrī veltīts Rīgas pašvaldības vajadzībām un iespējām Eiropas Savienības struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts