Semināru darba kārtība

Seminārs “Projektu rokasgrāmata”

Darba kārtība – Lejupielādēt
Projektu izstrādes un ieviešanas rokasgrāmata – Lejupielādēt

 

Seminārs “Projekta iepirkuma process, juridiskie jautājumi un normatīvie akti “

Darba kārtība – Lejupielādēt
ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu ietvaros piemērojamās nacionālā līmeņa iepirkumu procedūras un izmaiņas publisko iepirkumu likumā – Lejupielādēt
Komercdarbības atbalsta nosacījumi – Lejupielādēt

 

Seminārs “Projektu risku vadība, lietvedība un publicitāte”

Darba kārtība – Lejupielādēt
Projektu lietvedība,Projektu kvalitātes un risku vadība, Projektu publicitātes prasības – Lejupielādēt

 

Seminārs “Projekta budžeta plānošana, izmaksu attiecināmība”

Darba kārtība – Lejupielādēt
Projekta budžeta plānošana, izmaksu attiecināmība – Lejupielādēt

 

Seminārs “Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde”

Darba kārtība – Lejupielādēt
Tehniski-Ekonomisko pamatojumu izstrāde – Lejupielādēt

 

Seminārs “Rīgas pilsētas pašvaldības vajadzības un iespējas ES struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu apguves jomā”

Darba kārtība – Lejupielādēt
Publiskais finansējums Rīgas pašvaldībai – Lejupielādēt
Projektu vadība – Lejupielādēt
Rīgas pašvaldības vajadzību un iespēju izpēte ES struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu apguves jomā – Lejupielādēt

 

0 Patīk
1899 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts